RDI projects

#savoniaAMK

Project Information
NameCampusOnline
Start1.5.2020
End30.6.2021
Websitehttps://www.eamk.fi/fi/projekti/col/
StatusEnded
ContactMarja Kopeli
Description
PartnersProjektin päätoteuttajana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu, jonka vastuulla on projektin hallinnointi, verkostotyö, viestintä ja markkinointi sekä kehittämisen linkittyminen Digivisiotyöhön.

Turun ammattikorkeakoulu toimii projektissa osatoteuttajana, jonka vastuulla on CampusOnline portaalin ylläpito ja kehittäminen sekä korkeakoulujen koordinointi verkkotarjontaan liittyen.

Savonia-ammattikorkeakoulu toimii projektissa osatoteuttajana ja vastaa verkko-opiskeluun liittyvän, erityisesti työelämälle suunnatun, opiskelun tuki- ja ohjausmateriaalin tuottamisesta.

Muut ammattikorkeakoulut toimivat projektissa osatoteuttajina, jotka eivät saa hankkeesta rahoitusta, mutta osallistuvat hankkeen omavastuuosuuteen FTE-lukuun perustuvalla omarahoitusosuudella.
Funded byOpetus ja kulttuuriministeriö