RDI projects

#savoniaAMK

Project Information
NameABOWE
Start1.12.2012
End31.12.2014
Websitehttp://www.abowe.eu/
StatusEnded
ContactAri Jääskeläinen
Description
PartnersSavonian partnerit ABOWE:ssa ovat:
- Ostfalia University of Applied Sciences, Saksa
- Marshal Office of Lower Silesia, Puola
- Klaipeda University, Liettua
- Mälardalen University, Ruotsi
- Estonian Regional and Local Development Agency (ERKAS), Viro
- Itä-Suomen yliopisto

Savoniaa pyydettiin jatkohankkeen vetäjäksi ja kaikki REMOWE:n hankealueet ovat olleet mukana rakentamassa ABOWE:n suunnitelmaa.

Savonian alihankkijana toimii Dos. Elias Hakalehto, Finnoflag Oy, joka vastaa bioteknisten prosessien suunnittelusta ja mikrobiologisesta testauksesta.

Pilottilaitos menee ensin testeihin Savon Sellulle, jonka puhdistamolietteitä on tarkoitus käsitellä. Lounais-Puolassa yhteistyökumppanina on paikallinen jätteenkierrätyslaitos ja Ruotsissa Västeråsin lähellä toimiva broilerifarmi.

Tähtäimenä on kutsua potentiaalisia investoijia ja hyödyntäjiä tutustumaan pilotoituihin teknologioihin ja niiden tuomiin investointimahdollisuuksiin.
Funded byInterreg IVB Baltic Sea Region