RDI projects

#savoniaAMK

Project Information
NameBioinformatiikan osaamisen ja koulutuksen kehittäminen Itä-Suomessa
Start1.4.2013
End31.3.2015
Website uef.fi/bioinformatics
StatusEnded
ContactMikko Laasanen
Description
PartnersKyseessä on Itä-Suomen yliopiston hankekokonaisuus, jossa Savonia-amk on osatoteuttajana.

Hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvat kaikki itäsuomalaiset bioinformatiikasta lisäarvoa hakevat tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatiot ja niissä nyt tai tulevaisuudessa työskentelevät henkilöt.

Hyödynsaajina tulevat olemaan myös kaikki Itä-Suomen alueen yritykset, joilla on tarvetta bioinformatiivisen osaamisen vahvistamiseen ja parantamiseen. Tällaisia välillisesti projektista hyötyviä organisaatioita ja yrityksiä voi olla mm. hyvinvointi-, ICT-, elintarviketeknologia-, ympäristö- ja energia-, metsäaloilla.

Kohderyhmänä on:
- Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja KYS:n lääkärit, hoitohenkilökunta, tutkimushoitajat, kehitysjohtajat ja tutkijat
- Fimean terveydenhuollon ja potilasturvallisuuden virkamiehet
- Savonia-ammattikorkeakoulun teknologia- ja ympäristöalan opiskelijat ja henkilökunta
- Kuopion terveys- ja bioalan yritysten tutkimus- ja tuotekehityshenkilökunta (mm. Medeia Therapeutics ja Genomi Solutions)
- Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden tiedekunnan opiskelijat ja tutkimusryhmät sekä osittain muiden tiedekuntien opiskelijat ja tutkijat

Hanke tukee välillisesti kaikkia terveys- ja bioalan toimijoita Itä-Suomen alueella. Vahva bioinformatiikan osaaminen tulee olemaan avaintekijä näiden alojen tulevaisuuden kannalta Itä-Suomessa, ja riittävän infrastruktuurin ja osaamispohjan varmistaminen helpottaa näiden alojen koulutuksen, innovoinnin ja rahoituksen kehittämistä. Ajanmukainen toimintaympäristö sekä osaava ja ammattitaitoinen työvoima alueen yliopistossa, korkeakouluissa, tutkimusyhteisöissä ja yrityksissä luovat edellytyksiä alueellisen osaamisen ja kilpailukyvyn vahvistamiselle sekä niihin perustuvan liiketoiminnan kasvulle.
Funded byESR 2007-2013