RDI projects

#savoniaAMK

Project Information
NameFood TestLab - Elintarvikkeiden testauslaboratorio ja tuotekehitys Pohjois-Savossa
Start1.11.2013
End31.12.2015
Website-
StatusEnded
ContactAnja-Riitta Keinänen
Description
PartnersHankkeen kohderyhmänä ovat pohjoissavolaiset kasvuhakuiset elintarvikealan pk-yritykset, jatkojalostusta suunnittelevat lähituottajat, julkinen ruokapalvelusektori sekä koulutus- ja tutkimuslaitosten elintarvikealan opetus-, tutkimus- ja kehittämishenkilöstö: opiskelijat, opettajat, kehittäjät ja tutkijat sekä muut hankkeen piiriin tulevat toimija- ja asiantuntijatahot.

Projektin toiminta kohdistuu kuluttajiin tuotteiden arvioijina ja loppukäyttäjinä. Lisäksi välillisinä kohderyhminä ovat elintarvikeketjun ammattilaiset ja kolmas sektori.

Hanke toteutetaan kiinteässä yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa:
-Itä-Suomen yliopisto (Elintarvikkeiden terveysvaikutusten tutkimuskeskus ETTK, Kliinisen ravitsemustieteen laitos, Elintarvikebiotekniikan laitos, Kauppatieteiden laitos)
-Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
-Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT), Kuopion yksikkö
-pohjoissavolaiset elintarvikealan yritykset
-pohjoissavolaiset elintarvikkeiden raaka-aineiden ja jatkojalosteiden lähituottajat
-Kuopio Innovation Oy/Elintarvikealan osaamiskeskusohjelma ja INKA-ohjelma
-Savon koulutuskuntayhtymä, Sakky
Funded byEAKR 2007-2013