RDI projects

#savoniaAMK

Project Information
NameOpen Innovation Space
Start1.5.2010
End30.9.2013
Websitehttp://ois10.blogit.fi/
StatusEnded
ContactMarja Gröhn-Rissanen
Description
PartnersProjektin varsinaisen kohderyhmän muodostavat Savonia ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston tutkimus-, kehittämis- ja opetustoimintoihin osallistuvat henkilöt; asiantuntijat, opettajat ja opiskelijat sekä yritysten ja julkisorganisaatioiden henkilöstö.

Projektin välillisenä kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat Pohjois-Savon elinkeinoelämä ja julkinen sektori.

Projektia koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana toimii Itä-Suomen yliopisto.

Funded byESR 2007-2013