RDI projects

#savoniaAMK

Project Information
NamePROTECO-infra -Innovaatiokonsortion laiteinvestointihanke
Start1.8.2013
End30.4.2015
Website-
StatusEnded
ContactEero Antikainen
Description
PartnersHankkeen koordinaattori on Itä-Suomen yliopisto, sovelletun fysiikan laitos

Projektin varsinainen kohderyhmä koostuu ensisijaisesti vesialalla ja kaivosteollisuudessa toimivista yrityksistä. Lisäksi keskeisenä kohderyhmänä on ko. aloille teknologisia ratkaisuja tuottavat ja suunnittelevat yritykset (suunnittelutoimistot, laitetoimittajat, kemikaalitomittajat).
Välilliset kohderyhmät ovat vedenkuluttajat, kaivosten alapuolisten vesistöalueiden asukkaat ja vedenkäyttäjät.
Hankkeella vahvistetaan merkittävästi Energia ja ympäristö –osaamiskeskittymän vesiturvallisuus-kärkiosaamisen tutkimustoiminnan sekä opetuksen edellytyksiä ja yhteistyömahdollisuuksia vesiturvallisuus- ja kaivosturvallisuus –osaamiseen liittyen (opetustoimi, opiskelijat, tutkimustoiminta). Lisäksi välittömiä hyödynsaajia ovat Kuopipon tiedepuiston muut keskeiset toimijat (UEF, GTK ja THL). Hankkeen toteutus hyödyttää lisäksi alueellista yrityskenttää tarjoamalla entistä monipuolisemmat ,mahdollisuudet suoran tuotekehitysyhteistyön toteutukselle liittyen vesiturvallisuuteen, kaivosturvallisuuteen sekä prosessien monitorointiin ja hallintaan.
Funded byEAKR 2007-2013