RDI projects

#savoniaAMK

Project Information
NameKestävä kaupunkielämä
Start1.1.2012
End31.12.2015
Website-
StatusEnded
ContactOsmo Miinalainen
Description
PartnersToteuttajakumppaneina ovat ajoneuvojen toimittajayritykset sekä tiedonkeruuyritys MeshWorks Wireless Oy ja valtakunnallisen Eco Urban Living -konsortion koodinaattori, Synocus Oy. Projektin kohderyhmänä ovat Savonia-ammattikorkeakoulun Teknologia- ja ympäristöosaamisalueen henkilökunta sekä opiskelijat. Lopullisina hyötyjinä ovat toteuttajakummpanit sekä kohderyhmä. Laajemmin projektissa kerättyä tietoa siirretään hyödynnettäväksi valtakunnallisesti sähköajoneuvojen käytön edistämiseen.
Funded byEnergiatuki investointihankkeeseen