RDI projects

#savoniaAMK

Project Information
NameKoetoiminnalla liiketoimintaa (KOLA)
Start1.3.2015
End31.12.2016
Website-
StatusEnded
ContactPetteri Heino
Description
PartnersHankkeen valmisteluun on osallistunut hankehakijan lisäksi, LUT Varkauden yksikön henkilöstö ja
hankesuunnittelussa on huomioitu aiemmissa kehittämishankkeissa yrityskumppaneiden ilmi tuomat tarpeet
koeympäristölle.
Hanke on keskeinen instrumentti polttotekniikan ja sen vaikutuksien arviointiin liittyvän yrityskohtaisen
tuotekehitystoiminnan aloittamiseksi Varkauden seudulla.
Rahoituksella resursoidaan Savonian polttopilotti – toimintaan LUTin tutkija sekä muita projektityöntekijöitä, joiden
tehtävänä on osallistua pilotilla tehtävään työn suunnitteluun, toteutukseen sekä tulosten käsittelyyn ja dokumentointiin.
Funded byEAKR Flat Rate 2014-2020