RDI projects

#savoniaAMK

Project Information
NameDigiSyke - Digitalization of engineering and technology industries
Start1.1.2015
End31.12.2017
Website-
StatusEnded
ContactKai Kärkkäinen
DescriptionDigitization of engineering and technology industries is opening for companies and countries a new era of economic growth, competitiveness and wellbeing. We see a future where the intersection of people, data and intelligent machines will have far-reaching impacts on the productivity, efficiency and operations of industries around the world. In this project an extensive network of technology industries development organizations will help together companies, development-, research- and education organizations to take advantage of that change for developing industry business processes and well being of the personnel.

The goals of the "DigiSyke" project are to
- conduct industry pilot projects in order to concretise possibilities of the change to technology industry.
- find needs of organizations and based on that collect information of the digital working methods, tools and effect of the change to business, its processes from workshop -level to management and working life.
- launch, coordinate and facilitate the national level development network to support SME-digitalization

In the future, successful companies will use the Digitization and Industrial Internet to capture new growth through three approaches: boost revenues by increasing production and creating new hybrid business models, exploit intelligent technologies to fuel innovation and transform their workforce.
PartnersTavoittelemme hankkeeseemme sekä jo digitaalisuutta hyödyntäviä edelläkävijäyrityksiä teollisuudesta jakamaan
kokemuksiaan että etenkin aiheesta kiinnostuneita, mutta siihen vielä tarttumattomia yrityksiä.
Toteuttajaorganisaatioilla on jo laajat kontaktit teollisuusyrityksiin ja tavoitamme vielä laajemman joukon yrityksiä
verkostokumppaneiden, kuten FIMAn, Älykkäät koneet - klusterin, Etelä-Savon teknologiateollisuus -verkoston,
Rautainen Savo -palveluiden ja INDEMP–verkoston ja Teollisen internetin foorumi (Finnish Industrial Internet Forum,
FIIF) kautta. Lisäksi olemme tehneet pitkään yhteistyötä Teknologiateollisuus ry:n kanssa ja voimme hyödyntää heidän kontaktejaan.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja pilottikokeiluihin ja caseihin osallistuvina hyödynsaajayrityksinä ovat pk-kokoluokan yritykset. Tarvittaessa PK-yritysten kehittämistoimia tuetaan hankkeessa osallistamalla yhteistyöhön myös isompia päähankkijayrityksiä tiedon, kehittämistarpeiden ja toiveiden tuojana. Tätä kautta tuetaan tyypillisesti isojen yritysten asiakkaina toimivien PK-yritysten liiketoimintaa. Eri kokoluokan yritysten mukanaolo mahdollistaa myös uusien työkalujen kokeilemisen yritysten välisessä käytössä ja verkostoissa. Hankkeen käynnistyttyä tehdään lopulliset sopimukset hankkeen pilotti- ja caseyritysten kanssa.

Päähakija: Innovaatio Oy Uusi tehdas

Osatoteuttajina:
- TTY-säätiö (Novi – Tietojohtamisen tutkimuskeskus, Kone- ja tuotantotekniikan laitos), Tampere
Tampereen yliopisto, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
- Savonia –ammattikorkeakoulu Oy, Kuopio
- Miktech Oy, Mikkeli

Funded byESR Flat Rate 2014-2020