RDI projects

#savoniaAMK

Project Information
NameP-S:n liitto, EAKR/UEF: Hammaslääketieteen tutkimus- ja oppimisympäriston varustaminen 2011-2013
Start1.1.2011
End31.12.2013
Website-
StatusEnded
ContactKaarina Sirviö
Description
PartnersHankekokonaisuuden kolme päätoimijaa ovat: Itä-Suomen yliopisto, joka vastaa hammaslääkärikoulutuksen prekliinisestä vaiheesta ja Taitopajatyöskentelystä sekä hammaslääketieteen opetussuunnitelmasta ja opetuksen laadusta, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, joka erikoissairaanhoitolain mukaisesti vastaa hammaslääketieteen koulutuksen kliinisestä hoitoharjoittelusta ja Savonia-ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa suuhygienistejä.Kohderyhmänä ovat:
1) Hammaslääketieteen opiskelijat ja suuhygienistiopiskelijat
2) Hammaslääketieteen opetus- ja tutkimushenkilöstö

Välillisesti hanke edistää ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuutta Itä-Suomen alueella ja edelleen yksittäisten asukkaiden suun terveydentilan parempaa kuntoa.
Funded byEAKR 2007-2013