RDI projects

#savoniaAMK

Project Information
NameP-Savolaisen materiaaliteknologian TKI-ympäristön selvityshanke
Start1.3.2015
End31.12.2015
Website-
StatusEnded
ContactOsmo Miinalainen
Description
PartnersHankkeen päätoteuttaja on Itä-Suomen yliopisto, josta toteutuksessa ovat mukana SIB Labs:in ja Sovelletun fysiikan laitoksen asiantuntijat. Savonia-ammattikorkeakoulu on hankkeen toteuttajakumppani, jossa toteutukseen osallistuu konealan ja rakennusalan toimijoita. Lisäksi mukana selvityksessä ovat Savon ammatti- ja aikuisopiston sekä Ylä-Savon ammattiopiston toimijat haastattelujen kautta.

Keskeisin kohderyhmä on alueen yritykset, jotka toimivat materiaaliteknologian alalla. Toisaalta kohderyhmänä ovat tutkimusorganisaatiot, oppilaitokset ja sektoritutkimuslaitokset. Myös kaikki hankkeeseen osallistuvat osapuolet saavat tietoa alueen laitekannasta, koulutustarjonnasta, analyysipalveluista ja tuotekehityskapasiteetista sekä pääsevät vaikuttamaan tuleviin kehittämiskohteisiin materiaaliteknologian aloilla.

Pidemmällä aikavälillä hanke vaikuttaa välillisesti eri oppilaitosten opiskelijoiden koulutustarjontaan ja
koulutusyhteistyöhön oppilaitosten kesken. Välillisesti hankkeen lopputuloksena tuotettava kehityssuunnitelma
vaikuttaa alueellisiin rahoittajiin keskeisimpien kehittämiskohteiden korostamisena.
Funded byEAKR Flat Rate 2014-2020