RDI projects

#savoniaAMK

Project Information
NameKeNa - kehitystä naudantuotantoon
Start1.12.2011
End31.12.2014
Website-
StatusEnded
ContactRisto Kauppinen
Description
PartnersKehitystä naudanlihantuotantoon -hankkeen vastuullisena toteuttajana ja hallinnoijana toimii MTT/Kotieläintuotannon tutkimus (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus), Siikajoen toimipiste. MTT toteuttaa hankkeen yhteishankeperiaatteen mukaisesti yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Hanketta toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa.

Hankkeen kohderyhmiä ja suoria edunsaajia ovat kaikki hankealueen naudanlihantuottajat. Lisäksi hankkeesta hyötyvät myös maidontuotanto- ja kasvinviljelytilat. Toisena kohderyhmänä ovat lihan- ja maidontuotantotilojen kanssa työskentelevät neuvojat ja suunnittelijat eri organisaatioissa. Tiivis yhteistyö ja informoiminen hankkeen aikana hyödyttävät välillisesti tuottajia, kun neuvojat pystyvät paremmin tukemaan tiloja muutosprosessin hallinnassa. Hankkeen edunsaajiin kuuluvat myös elintarviketeollisuuden toimijat, teurastamot ja meijerit, sekä maatalousoppilaitokset.
Funded byMaaseuturahasto - Elinkeinojen kehittämishanke