RDI projects

#savoniaAMK

Project Information

NameModern materials of buildings in Savonia
Start1.1.2016
End31.12.2018
Website-
StatusEnded
ContactKari Kuuspalo
DescriptionIn this project the focus is on companies who are manufacturing, developing and implementing building materials. As a main aim, business development capability of the novel low-carbon based ideas, products and services of the
companies are evaluated. The main sphere of operations is in Northern Savo, Finland.

The project is fulfilled in close co-operation with a dozen of companies. Selection of the companies is completed in the initial phase of the project by using contact network of the Savonia University of Applied Sciences. In the case of
building materials, more ecological raw materials or recycling can be the basis for the low-carbon classification.
However, in some production technologies, also energy consumption of the manufacturing process or use of waste for power production may emerge as a development aim of the project. Furthermore, the study enhances
commercialization of the resource intelligent ideas. Material science related research and knowledge will be acquired
for the project as an outsourcing service.

During the project, technical properties of the modern building materials can be clarified by utilizing testing equipment and know-how of the Savonia UAS/School of Engineering (e.g. mechanical properties, fire safety, power production). Appropriate sales arguments of the new materials are found for the target groups and sales channels from the technical testing arrangements. Taken together, this will support growth and internationalization potential of the companies.

As a final result of the project, local business related to building materials will be developed from the carbon based and resource intelligent point of view. Significant amount of new know-how and knowledge about ecological building will be generated for the use of Savonia UAS and other target groups.
PartnersPääasiallisena kohderyhmänä ovat rakennusmateriaaleja valmistavien yritysten henkilöstö, Savonia-ammattikorkeakoulun henkilöstö sekä opiskelijat. Savoniassa tarkempana kohderyhmänä on liiketalouden ala, rakennusala, ympäristötekniikan ala ja Varkauden energiatekniikan tutkimus.

Yritysten liiketoiminnan kehittyminen edistää myös rakennusmateriaalien suunnitteluun, valmistamiseen ja myyntiin erikoistuneiden opiskelijoiden ja jo työssä olevien henkilöiden työllistymismahdollisuuksia rakennusmateriaaleja valmistaviin yrityksiin.

Hankkeen keskeisimpiä aktiivisia toimenpiteitä varten hankkeeseen kerätään osallistujiksi noin 10 kattavaa esimerkkiä lähialueen yrityksistä. Yritys tarjoaa hankkeeseen sopivan kehittämiskohteen ja Savonia valitsee hankkeen aikana parhaiten soveltuvat kehittämiskohteet.

Hankkeen pääasiallinet kohderyhmät ovat Pohjois-Savossa, mutta hankkeen kannalta olennaisia kohdeyrityksiä sijaitsee myös Pohjois-Savon ulkopuolella. Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi on tarpeen ottaa yksittäisiä yrityksiä mukaan pääasiallisen kohdealueen ulkopuolelta.

Välillisenä ja osin myös välittömänä hyödynsaajana hankkeen toimenpiteissä ovat talotehtaiden työntekijät ja rakentamista valvovat tahot, kuten kaupunkien ja kuntien rakennusvalvontatoimistojen henkilöstö. Vähähiilisyyden kehittäminen palvelee välillisesti kaikkia kansalaisia esimerkiksi alentuneen energiankulutuksen ja haasteellisesti hävitettävän rakennusmateriaalin vähentymisen muodossa. Lopullisina välillisinä hyödynsaajina ovat kaikki rakennuksia käyttävät henkilöt. Erityisesti ekologiset materiaalivalinnat voivat lisätä ihmisten terveyttä: rakennuksia käytettäessä ja rakennuksia valmistettaessa on toivottavaa, että käyttäjien altistuminen epäorgaanisille materiaaleille vähenee.

Muita sidosryhmiä ovat rakennusalan ja materiaalitekniikan parissa työskentelevät tutkijat esimerkiksi yliopistoissa, rahoittajat, kunnat ja kaupungit sekä esimerkiksi liiketiloja valmistavat ja vuokraavat yritykset.
Funded byEAKR Flat Rate 2014-2020