RDI projects

#savoniaAMK

Project Information
NameVaali viisaasti vasikkaa
Start1.1.2016
End31.12.2018
Websitehttps://portal.savonia.fi/amk/sites/default/files/pdf/tki_ja_palvelut/hankkeet/paattyneet/vaavi.pdf
StatusEnded
ContactArja Korhonen
Description
PartnersEnsisijaisen kohderyhmänä ja välittöminä hyödynsaajina ovat pohjoissavolaiset maidon- ja
naudanlihantuottajat sekä muut vasikoiden kasvattajat.

Meijerit ja vasikkavälitystä hoitavat teurastamot ovat todenneet, että maitotilojen vasikoiden hoidossa ja ruokinnassa on osalla tiloista vakaviakin puutteita ja nämä puutteet näkyvät suoraan vasikkakuolleisuustilastoissa. Välitykseen lähetettävät vasikat eivät aina täytä laatuvaatimuksia ja nämä heikot vasikat ovatkin
kasvattamossa alttiina tarttuville hengitystie- ja ripulitaudeille. Vasikkamanagementin toiminnan tehostaminen ja laadukkaamman vasikka-aineksen saanti sekä maidontuotanto- että naudanlihantuotantoketjuun on hankesuunnittelun lähtötavoitteena.

Muut sidosryhmät: Osuuskunta ItäMaito, A-Tuottajat Oy/AtriaNauta, Snellman Lihanjalostus Oy, Faba
Funded byEMR flat rate 2014-2020