RDI projects

#savoniaAMK

Project Information
Name60100 Biotalous Erkko
Start1.1.2016
End31.7.2017
Website-
StatusEnded
ContactHeli Wahlroos
Description
PartnersKoordinoiva ammattikorkeakoulu: Hämeen Ammattikorkeakoulu
Kehittämisessä mukana olevat tahot: HAMK, JAMK, Karelia AMK, Lapin AMK, MAMK, OAMK, Savonia, SeAMK, YH Novia, TAMK sekä Itä-Suomen yliopisto ja Helsingin yliopisto.

Erikoistumiskoulutuksen kohderyhmä
Toimijoita, jotka toimivat tai tulevat toimimaan biotalouden alalla. Työskentelevät yrityksissä, yrittäjinä, neuvonta- tai edistämistehtävissä, ammatillisina opettajina, ovat biotaloutta edistäviä julkisia toimijoita, yrittäjiksi aikovia tai toimivat suurimittakaavaisessa biotuotannossa tai sen raaka-ainehankinnassa. Kohderyhmään kuuluvilla tulee olla soveltuva luonnonvara-alan tai tekninen yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen koulutus tai muu biotalouden alalle soveltuva koulutus.
Funded byOpetus ja kulttuuriministeriö