RDI projects

#savoniaAMK

Project Information
NameSimulaatiokeskuksen kehittäminen Savonia-ammattikorkeakouluun
Start1.3.2011
End30.11.2014
Websitehttp://simula2011.wordpress.com/
StatusEnded
ContactMarja Silen-Lipponen
Description
PartnersPerustettava simulaatiokeskus hyödyttää sekä pohjoissavolaisia terveydenhuoltoalan yrityksiä että Savonia-ammattikorkeakoulua. Projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan henkilöstö ja opiskelijat sekä Pohjois-Savon alueen terveydenhuolto-organisaatioiden ja -yritysten henkilöstö.

Toissijaisina ja lopullisina hyödynsaajina ovat Pohjois-Savon terveyspalveluita käyttävät kansalaiset. Lisäksi simulaatiokeskuksesta tulee hyötymään Kuopion kaupunki, jonka imago ja profiloituminen terveysosaamisen kaupunkina vahvistuu entisestään.

Projektin hallinnoijana toimii Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysalan Kuopion yksikkö ja partnerina toimivat Kuopion yliopistollinen sairaala, yksityissairaala ITE Lasaretti sekä Aivotutkimuskeskus Neuron.
Funded byEAKR 2007-2013