RDI projects

#savoniaAMK

Project Information
NameOmahoitoa ja etähoitoa tukevien asiakaslähtöisten sähköisten palveluiden ja palveluprosessien kehittäminen perusterveydenhuollossa - ASSI -partnerihanke
Start1.10.2012
End31.12.2014
Website-
StatusEnded
ContactAnnikki Jauhiainen
Description
PartnersAssi-hankkeen hallinoija on Karelia-ammattikorkeakoulu.
Hankkeeseen osallistuvat toimijat ja niissä oleva kohderyhmät ovat:
- Joensuun kaupunki ja Kontiolahden kunta, perusterveydenhuollon asiakkaat kehitettävien case:ien osalta ja henkilöstö sekä vanhuspalvelujen henkilöstö ja lähiesimiehet
- Joensuun Työterveys, henkilöstö ja asiakkaat (asiakasorganisaatiot ja heidän henkilöstö) kehitettävien case:ien osalta
- Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, terveyspalvelujen asiakkaat kehitettävien case:ien osalta ja henkilöstö
- Lapinlahden kunnan terveydenhuollon asiakkaat kehitettävien case:ien osalta ja henkilöstö.

Assi-hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveydenhuollon opettajat ja opiskelijat. Opiskelijat tekevät hankkeessa erilaisia selvityksiä ja opinnäytetöitä sekä osallistuvat kansalaisten ohjaukseen ja opastamiseen sähköisten palvelujen
käytössä.

Välillisiä kohderyhmiä ovat myös
- sosiaali- ja terveysalan työntekijät, jotka saavat tietoa sähköisiin palveluihin liittyvistä osaamisvaatimuksista, sähköisistä palveluista ja niiden käytöstä ammattilaisten,asiakkaiden ja organisaation näkökulmista
- alueella toimivat kansalaiset ja potilasjärjestöt, joille suunnataan
tiedotusta sähköisten palvelujen käytöstä.
Funded byESR Flat rate