RDI projects

#savoniaAMK

Project Information
NameYhteisöllisen toiminnan kehittäminen tehostettua läsnäoloa vaativissa tilanteissa
Start1.1.2012
End28.2.2014
Websitehttp://viekku.wordpress.com/
StatusEnded
ContactAnna-Leena Ruotsalainen
Description
PartnersProjektin kohderyhmän muodostavat hankkeessa mukana olevien organisaatioiden pilotointiin osallistuvat työntekijät, Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan opettajat/opiskelijat ja Savon ammatti- ja aikuisopisto terveysalan opettajat/opiskelijat. Opiskelijat ovat mukana kartoitusvaiheessa sekä hyviin käytäntöihin perustuvan toimintatavan rakentamisessa.

Projekti tekee työelämän ja ammattikorkeakoulun välistä yhteistyötä kehittäen samalla alueellista osaamista ja tieto-taitoa. Projekti luo mallin, jossa kehitetään ja ylläpidetään työelämän osaamista. Toimintatapa tukee yksilön ammatillista kasvua ja samalla oppilaitosten osaaminen ja asiantuntijuus kehittyvät.

Lopullisina hyödynsaajina ovat Pohjois-Savossa sijaitsevien erilaisten palveluorganisaatioiden henkilöstö, asiakkaat ja omaiset sekä omaishoitajina työskentelevät henkilöt.

Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan Kuopion yksikkö on hankkeen hallinnoija. Projektissa mukana ovat Savon ammatti- ja aikuisopiston sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Kuopion Yliopistollinen sairaala, Kuopion Kaupunki, perusturvan palvelualue ja Mäntykankaan Oppimis- ja ohjauskeskus, Mäntykankaan koulu.
Funded byESR Flat rate