Hakutulosten määrä: 54

Monialainen


Kesä 2021 Kuvallisen ilmaisun ja taiteen inspiraationa taidehistorian -ismit

Kesto: 2 Kuukautta

Kesä 2021 Monikulttuuristuva työympäristö (Ylempi AMK)

Kesto: 3 Kuukautta

Kesä 2021 Ohjelmistorobotiikka käytännössä UiPath StudioX:llä

Kesto: 2 Kuukautta

Kesä 2021 Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä

Kesto: 3 Kuukautta

Kesä 2021 Päätöstukityökalut vastuullisiin ratkaisuihin (Ylempi AMK)

Kesto: 2 Kuukautta

Kesä 2021 Perhe, perintö ja asuminen – yksityishenkilön juridiikkaa

Kesto: 3 Kuukautta

Kesä 2021 Suunnitelmallisesti kohti omaa uraa ja työelämää

Kesto: 3 Kuukautta

Kesä 2021 Tavoitteena unelmaduuni? Vaikuttavalla LinkedIn-profiililla vauhtia työnhakuun

Kesto: 3 Kuukautta

Kesä 2021 Uniterveys – Liikunta ja ravitsemus hyvän unen avaimina

Kesto: 2 Kuukautta

Savonia Online Summer Course 2021 Sustainable development in changing climate, what has it to do with me? (Master Level)

Kesto: 2 Kuukautta

Luonnonvara-ala


Matkailu- ja ravitsemisala


Muotoilu


Kesä 2021 eChild. Alle 5-vuotiaiden lasten funktionaalisten tuotteiden ja vaatteiden suunnittelun perusteet

Kesto: 3 Kuukautta

Sosiaaliala


Kesä 2021 Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät

Kesto: 2 Kuukautta

Sosiaali- ja terveysala


Kesä 2021 Hyvinvointiteknologia sosiaali- ja terveysalalla ubiikeissa oppimisympäristöissä

Kesto: 2 Kuukautta

Kesä 2021 Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palveluverkostoissa

Kesto: 2 Kuukautta

Paikkakunta: Verkkokurssi

Tekniikka


Kesä 2021 3D-suunnittelua pilvessä – Onshape jatkokurssi

Kesto: 3 Kuukautta

Kesä 2021 3D-suunnittelua pilvessä – Onshape peruskurssi

Kesto: 3 Kuukautta