Savonia-artikkeli: Älytehdas – Neljännen teollisen vallankumouksen aikakausi

Teollisten vallankumousten värisuoraan tuli ensin höyrykone, seuraavaksi massatuotanto ja kolmantena tietokone. Nyt olemme neljännen teollisen vallankumouksen keskellä. Yleisesti puhutaan käsitteistä Teollisuus 4.0 ja Industry 4.0. Neljäs teollinen vallankumous näyttäytyy sekä kuluttajapuolella että teollisuudessa. Esineiden Internet (Internet of Things, IoT) -termiä käytetään tavallisesti kuluttajatuotteiden yhteydessä.

Teollinen Internet (Industrial Internet of Things, IIoT) -termiä käytetään teollisuuden laitteiden ja järjestelmien yhteydessä. Yhteistä näille molemmille on tiedon kerääminen erilaisilla mittausmenetelmillä ja -teknologioilla. Kerätyn tiedon analysointi ja hyödyntäminen muun muassa päätöksen teossa, tehokkuuden lisäämisessä, toimintojen automatisoinnissa.

Savoniassa on käynnissä Pohjois-Savon liiton rahoittama ”Teollisen Internetin osaamisen ja pilotoinnin kehittäminen” –hanke. Hankkeessa investoidaan älytehtaaseen yhteistyössä Ylä-Savon ammattiopiston (YSAO) Smart Factory kanssa. Molemmille tulee omat älytehtaat, joita voidaan ajaa ”tehdasverkossa”. Hankkeissa on mukana yhteensä 20 yritystä, joiden teolliseen internetiin liittyviä pilotteja ja teknisiä selvityksiä toteutetaan hankkeen aikana. Olemme pilotoineet muun muassa konenäköön perustuvaa laadunvarmistusta ja tekstin tunnistusta. Pilottitoteutus on myös ollut järjestelmä joka sisältää tiedonkeräyksen, langattoman tiedonsiirron, tietovarastoinnin ja –analysoinnin mahdollistavat teknologiset ratkaisut.

Älytehdas joka tuottaa tarvikkeita automaattisesti, valvoo omaa kuntoaan ja tuotannon tehokkuutta erilaisilla antureilla. Tarkastaa valmistetun tuotteen laadun, vertaa tilauksen ja tuotteen oikeanmukaisuuden. Keskustelee yrityksen tietojärjestelmien kanssa tehden mm. tuotteen valmistamiseen tarvittavien komponenttien tilaukset itsenäisesti jotka robotti käy tuomassa. Tätä se on, yksi teollisen internetin ja neljännen teollisen vallankumouksen ilmentymä – Älytehdas. Savonialle älytehtaan on toimittanut saksalainen Lucas-Nülle Gmbh ja heidän Suomen edustaja Teklab Oy

Älytehtaan automaatio on toteutettu Siemensin järjestelmillä. Tuotteen elinkaaren hallintaohjelmistona Savonialle on otettu testikäyttöön tutkittavaksi ja opetuksessa hyödynnettäväksi Siemens Teamcenter. Teamcenter yhdistää tuotteen CAD suunnittelutyökalut Siemens NX ja Dassault Systemes Solidworks, mallinnus ja simulointityökalut Siemens Teknomatix Plant Simulation ja SimCenter. Tuotteen elinkaaren hallintaohjelmiston käyttöönottoprojekti toteutettiin yhteistyössä Ideal GRP/Atos Company:n kanssa

Äläkä säikähdä! Tämä älytehdas ei tupruta savua piipusta eikä vaadi omaa tonttia.

Asmo Jakorinne
TKI-asiantuntija