Kansainvälisyys
#savoniainternational

Kansainvälisyys uudistaa osaamista

Kansainvälisyys kuuluu Savonian toiminnan painopistealueisiin. Se on läpileikkaava teema, joka ulottuu niin koulutukseen, palveluihin kuin TKI-toimintaan. Kansainvälisyydellä on merkittävä rooli alueen ja elinkeinoelämän kansainvälistymisen ja kansainvälisen osaamisen uudistajana.

Kansainvälisyyden osa-alueet Savoniassa

Lämpökuvauslaitteisto

Elinvoimaa alueelle

Savonian kansainvälinen yhteistyö lisää Itä-Suomen osaamista ja elinvoimaa sekä tuottaa innovaatioita kestävän kehityksen mukaisesti. Savonia on mukana kansainvälisissä innovaatioekosysteemeissä ja on mukana Talent Hub Eastern Finland hankkeessa, joka edistää kv-osaajien työllistymistä alueelle.

Opiskelijat opiskelevat vastasyntyneen hoitoa.

Kansainväliset tutkinto-ohjelmat

Savonialla on useita kansainvälisiä amk- ja yamk-tutkinto-ohjelmia. Uuden alueellisen Talent Hub -toimintamallin avulla parannetaan valmistuvien kv-opiskelijoiden integoitumista alueelle.

Nainen salissa.

Kieli- ja kulttuuritaitoa

Savoniasta valmistuva omaa alansa työtehtävissä tarvittavan kielitaidon ja kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön. Kaikilla koulutusaloilla tarjotaan vähintään 60 op:n englanninkieliset opinnot.

Kolme etnisesti eri taustaista opiskelijaa saman pöydän äärellä.

Koulutuksen kansainvälisyys

Savonia opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella / suorittaa harjoittelu ulkomailla tai kehittää kv-valmiuksia kotikansainvälisyyden muodossa. Henkilökunta voi kehittää ammattitaitoaan mm. vierailuilla partnerikorkeakouluissa tai osallistumalla kv-hanketoimintaan.

Luokkahuone.

Osaamisen vienti

Savonian tavoitteena on toteuttaa eettisesti kestävää ja taloudellisesti kannattavaa osaaamisen vientiä niin tutkinto-ohjelmien, tutkinnnon osien, MOOC-toteutusten ja palvelujen muodossa.

Tyttö ja maapallo.

Polkuja maahanmuuttajille

Savonian SIMHE-maahanmuuttajapalvelut tarjoavat maahanmuuttajille ohjauspalveluja, suomen kielen kursseja sekä valmentavia kursseja korkeakouluopintoihin.

Piirroskuva ihmisistä keltaisella taustalla.

Talent Hub Eastern Finland

Talent Hub Eastern Finland on Itä-Suomen yliopiston, Karelian, Savonian, Riverian, Sakkyn ja YSAOn yhteistyöverkosto. Tavoitteemme on, että alueellemme saapuneet kansainväliset opiskelijat löytävät paikkansa, työllistyvät ja kotoutuvat Itä-Suomeen.

Kansainväliset kumppanuudet

Savonia tekee koulutusyhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden yli 30 eri maassa. Aktiitinen kumppaniverkosto on elintärkeä osa niin liikkuvuus- kuin hankeyhteistyötä. Liikkuvuusyhteistyö perustuu kahdenvälisiin sopimuksiin. Savonia hyödyntää mm. seuraavia liikkuvuusohjelmia: ERASMUS+, FIRST+, Nordplus. Lisäksi Savonia ja sen koulutusalat ovat osa monia kansainvälisiä verkostoja, mm. Human Security -verkostoon.

Kv-koulutusyhteistyökumppanit ja verkostojäsenyydet (in English)

Erasmus+ koodit

PIC: 934620221
OID: E10165740
Erasmus code: SF KUOPIO08
Erasmus Charter 2021-2027: 101014720

EU4DUAL logo

Savonia on mukana eurooppalaisessa korkeakouluallianssissa EU4DUALissa. Eurooppalaisten korkeakouluverkostojen tarkoituksena on rakentaa tulevaisuuden korkeakoulutusta, edistää liikkuvuutta sekä kehittää syvällistä oppimista ja tutkimusta edistävää yhteistyötä verkoston kesken. EU4DUAL-allianssissa on mukana yhdeksän eurooppalaista korkeakoulua, jotka kaikki tekevät vahvasti yhteistyötä työelämän kanssa. Verkoston visiona on olla eurooppalainen edelläkävijä ja esimerkki korkeakoulutuksesta, joka edistää osaamista työelämän tulevaisuuden tarpeisiin ja ratkaisee globaaleja haasteita yhteistyössä opiskelijoiden ja työelämän kanssa.                           

Kansainvälisyyden monet muodot

International Talent osaamismerkki

Osaamismerkin arvoista kv-kokemusta

Savonian opiskelijoilla on mahdollisuus osoittaa ulkomaan jaksojen ja opintojen aikana koottu kv-osaaminen osaamismerkillä. Ville Ryynänen on yksi International Talent -osaamismerkin saaneista.

Opiskelijat tanssivat tanssisalissa.

Tanssipedagogiikkaa etänä

Korona-aika pakotti opetuksen ja kansainvälisyyden online-muotoon. Paula Niemi osoitti, että kansainvälinen etäopetus on mahdollista verkon yli myös tanssipedagogiikassa.

Zoom-palaveri käynnissä.

Inhimillisen turvallisuuden työpajoja

Savonian inhimillisen turvallisuuden (Human Security) ajatteluun perustuvalla nopean vaikuttavuuden ennakkoarviointimenetelmällä voidaan etsiä ratkaisuja kriisitilanteen ollessa päällä. Menetelmää testattiin mm. Kosovossa.

Savonian kansainvälisyysohjelma

Kansainvälisyysohjelma kytkee kansainvälistymisen Savonian strategian tavoitteisiin ja visioon.

Ota yhteyttä