Laatu

#savonia

Savoniassa laatu on arjen tekoja

Savoniassa laatu tarkoittaa tarkoituksenmukaista, perusteltua sekä hallittua toimintaa, jota arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti.  Laadunhallinnalla varmistetaan perustehtävien ja näitä tukevien palveluiden tuloksellinen ja tehokas toiminta sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. 

Savonian laadunhallinta

Savonialaisessa laatukulttuurissa laatu on arjen tekoja. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen korkeakouluyhteisön jäsen on omalta osaltaan vastuussa laadusta ja velvollinen edistämään kaikessa toiminnassaan laadukasta toimintaa ja tätä tukevaa ilmapiiriä.

Laatukulttuuri ilmenee siten, että henkilöstö ja opiskelijat ovat sitoutuneita omaan työhönsä ja opiskeluunsa. He toimivat yhdessä Savonian arvojen ja tavoitteiden mukaisesti noudattaen yhteisiä toimintatapoja. Hyviä käytänteitä tunnistetaan, levitetään ja otetaan käyttöön. Laadun kehittymistä tuetaan arvioinneilla sekä auditoinneilla.

Savoniassa opiskelija on korkeakouluyhteisön jäsen ja keskeinen toimija laadun kehittämisessä. Opiskelijan vaikutuskanavia ovat mm. palautteet, kyselyt sekä  toimiminen opiskelijakunnassa tai opiskelijayhdistyksissä. Pyrimme kaikessa toiminnassamme avoimeen ja välittömään keskusteluilmapiiriin.

Savonia-ammattikorkeakoulu läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin ja sai laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 14.4.2016 alkaen.

Savonian laatuohjelmaan 2021-2024 voit tutustua tarkemmin klikkaamalla alla olevasta linkistä.