opiskelijoita kosketusnäytön ympärillä.

Yrittäjyys ja innovaatio-osaaminen

Kiinnostaako yrittäjyys? Haluaisitko kehittää innovaatio-osaamistasi? 

Hienoa! Tämä voi olla ratkaisevaa työurasi kannalta. 

Oletko ajatellut, että yhteiskuntamme hyvinvointi riippuu ratkaisevasti osaavista ja aikaansaavista yrittäjistä ja yrityksistä. Yritykset luovat maailmaan arvoa ja talouteen kiertoa, josta osa tulee jaettavaksi kaikkien yhteiskunnan jäsenten kesken. Ilman yrityksiä ei ole työtä, tuloa eikä hyvinvointia.  

Entrepreneurship is about creating change, not just creating companies – Mark Zuckerberg 

Sinulla voi jo olla yritys tai suunnittelet sellaisen perustamista. Sinulla voi myös olla ideoita, joita haluaisit tutkia tai kehittää eteenpäin. Ehkä haluaisit kokeilla kaupallistaa osaamistasi. Todennäköisesti haluat joka tapauksessa kehittää itseäsi ja tulla tulevaisuuden osaajaksi. Yrittäjät ovat ihmisiä, joka näkevät ympärillään mahdollisuuksia, tarttuvat tuumasta toimeen ja saavat asioita aikaan. Yrittäjyys on asennetta ja osaamista. Kaikista ei tule yrittäjiä, mutta kehittämällä näitä valmiuksia luot itsellesi erinomaisia valmiuksia pärjätä ja toteuttaa itseäsi tämän päivän työelämässä. 

Yrittäjyysosaamisen kehittäminen: 

 • helpottaa tietä yrittäjäksi 
 • vauhdittaa työllistymistä palkkatyössä 
 • ruokkii luovuutta ja innovatiivisuutta 
 • auttaa toteuttamaan itseä 
 • lisää luovuutta ja joustavuutta pärjätä työelämän murroksissa 

Savoniassa sinulla on mahdollisuus opiskella yrittäjyyttä ja uuden liiketoiminnan kehittämistä useilla opintojaksoilla. Olet tervetullut mukaan, olipa sinulla kiinnostusta osaamisesi kehittämiseen, liikeidea, jota haluaisit tutkia tai kokeilla, tai yritys, jonka liiketoimintaa viedä eteenpäin. Opintojaksoilla tapaat myös muita yrittäjähenkisiä ihmisiä.  

Tässä voit tutustua Savonian yrittäjyysopintojen tarjontaan. Osa opinnoista on avoinna kaikille opiskelijoille, osa myös Savon ammattiopiston ja Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. 

yTiimi (2 x 5 op)

yTiimi on projektityöskentelyn ja yrittäjyysosaamisen oppimisympäristö, jossa monialaisissa tiimeissä työskennellen tehdään projektitöitä kurssin asiakas- ja kumppaniyrityksille. Projekteissa kehität liiketoimintaosaamista ja yrittäjämäistä toimintatapaa, aktiivista ja vastuullista asiakas- ja sidosryhmätyöskentelyä, myyntiä ja markkinointia sekä projektityötaitoja. Lisäksi projektit ovat erinomainen tapa tutustua ja verkostoitua alueen yrityksiin ja yrittäjiin. 

Kohderyhmä: 

Kaikki Savonian opiskelijat, jotka haluavat työskennellä monialaisissa tiimeissä todellisissa asiakasprojekteissa ja oppia yrittäjämäisiä työtapoja sekä ryhmä- ja projektityötaitoja.  

Toteutustapa: 

Yritysprojektien toteuttaminen ja oppimiskeskustelut lähipäivissä. 

Kesto:  

Kesto yksi lukuvuosi. Ryhmän kokoontuminen kerran viikossa. 

Ilmoittautuminen / haku: 

HOPS-valintojen yhteydessä. yTiimiin haetaan keväisin esittelyvideolla. Tarkempi ajankohta tiedotetaan hyvissä ajoin. 

Lisätietoja:  

Tiina Kuiri, tiina.kuiri@savonia.fi puh. 0447856357

yPolku (3 x 5 op) 

yPolku on uuden liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille Savonian, Itä-Suomen yliopiston ja Savon ammattiopiston opiskelijoille tarkoitettu yhteinen yrittäjyyden opintokokonaisuus. yPolulla tutustutaan yrittäjyyteen ja harjoitellaan yrittäjämäisiä työtapoja tutkimalla ja kehittämällä uusia liikeideoita todellisessa markkinaympäristössä.  

Opinnot koostuvat kolmesta kurssista ja kattavat vaiheet liiketoimintamahdollisuuden tunnistamisesta liiketoiminnan käynnistämiseen:  

 • Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen (5 op) 
 • Ideasta asiakastyöhön (5 op) 
 • Liiketoiminnan käynnistäminen (5 op) 

Kohderyhmä: 

Kaikki yrittäjyydestä ja uuden liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneet Savonian, Itä-Suomen yliopiston ja Savon ammatti-opiston opiskelijat.  

Toteutustapa: 

Verkko-opiskelu, projektityö ja yhteiset tapaamiset (n. 3 kpl / kurssi). yPolku sopii myös monimuoto-opiskelijoille.  

Kesto:  

8 viikkoa / kurssi. Toteutukset lukukausittain. 

Ilmoittautuminen / haku: 

HOPS-valintojen yhteydessä. Ei erillistä hakua. 

Lisätietoja: 

Marja Kauppinen, marja.kauppinen@savonia.fi  

Opintojaksokuvaukset: https://www.savonia.fi/opiskele-tutkinto/tutkinnot-ja-hakeminen/opetussuunnitelmat/?yks=av&krtid=1445&tab=6 

Vuosi yrittäjänä (10 op)

Vuosi yrittäjänä on ohjelma yrittäjyyden kokeilemiseen. Siinä perustetaan oikealla rahalla toimiva Nuori Yrittäjyys (NY) -harjoitusyritys. Yritystä pyöritetään määräaika, jonka jälkeen se lopetetaan. Ohjelmassa on mahdollista ansaita 15.000e / henkilö. Vuosi yrittäjänä on käytännönläheinen tapa saada tuntumaa yrittäjyyteen ja kehittää yritystoiminnassa tarvittavaa osaamista. Ohjelma on avoin yläkouluille, toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluille.  

Kohderyhmä: 

Kaikki yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat, joilla on liikeidea ja valmius aloittaa sen kokeileminen. 

Toteutustapa: 

Nuori Yrittäjyys -ohjelman mukaisesti. Harjoitusyritystoimintaa voi tehdä lukuvuoden aikana ja myös muiden opintojen ohessa. Lisäksi harjoitusyrityksen voi perustaa vaikka kesäksi! 

Kesto:  

6-12 kk 

Ilmoittautuminen / haku: 

Opintoihin voi hakea jatkuvasti ja sovittaa ne joustavasti omaan opintosuunnitelmaan. 

Lisätietoja: 

Marja Kauppinen, marja.kauppinen@savonia.fi  
https://vuosiyrittajana.fi

Wellness Center (5-18 op) 

Wellness Center on Savonian pääasiallisesti terveysalan opiskelijoiden oppimisympäristö, mutta Wellness Center tarjoaa harjoittelumahdollisuuksia myös esimerkiksi liiketoiminnan, muotoilun ja taidealojen opiskelijoille. Opiskelijat pääsevät harjoittelemaan hyvinvointialan palveluiden tuottamista sekä pyörittämään omaa vastaanottotoimintaa. Wellness Centerillä harjoittelevat mm. fysioterapia- ja hoitotyöopiskelijat. Wellness Centerillä toteutetaan mm. hyvinvointia ja terveyttä edistävää ohjausta ja neuvontaa, toimintakykykartoituksia sekä kuntotestausta. Toteutamme palveluita yhteistyössä Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen sekä paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa. Savonian sisäisesti toimimme mukana hankkeissa, hankeopinnoissa, opintojaksoilla sekä opinnäytetöiden tarjoajana. 

Kohderyhmä: 

Savonian kolmannen vuoden opiskelijat, jotka haluavat harjoitella asiakastyötä, kokeilla oman vastaanoton pitämistä ja toimia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kentällä sekä testata omaa hyvinvointialan yritysideaa tai kehittää Wellness Centerin olemassa olevia tai uusia palveluja. 

Toteutustapa: 

Harjoittelu, hankeopinnot, harjoittelu, opinnäytetyö. Sovitaan tapauskohtaisesti. 

Kesto:  

Tapauskohtaisesti 

Ilmoittautuminen / haku: 

Jatkuva 

Lisätietoja: 

Salla Lommi, salla.lommi@savonia.fi tai Sanna Hukkanen sanna.hukkanen@savonia.fi
https://viretori.savonia.fi

Savonia Studio (5-10 op) 

Savonia Studio on rakennusalan opiskelijoiden oppimisympäristö, jossa tehdään töitä rakennusalan suunnittelutoimistoille tai muille toimeksiantajille. Projektit ovat luonteeltaan suunnittelutoimistoille liian pieniä tai ne eivät liity luontevasti toimiston toimenkuvaan. Opiskelijoille palvelutoiminta kuitenkin kerryttää arvokasta työkokemusta erilaisista rakennusalan suunnittelutehtävistä jo opiskeluaikana. Rakennusalan opettajat ohjaavat töiden suorittamista.  

Toteutustapa:  

Suunnittelutoimistoilta tai muilta toimeksiantajilta tulevat toimeksiannot. Opinnot ovat valinnaisia tai korvaavia. 

Kesto:  

Tapauskohtaisesti 

Lisätietoja: 

Janne Repo, janne.repo@savonia.fi  

Havuja#!@%&!Bootcamp (2 op) 

Havuja Bootcamp -pallologo.

Havuja#!@%&! Bootcamp on lupaaville ideoille ja niiden kehittäjille suunnattu kiihdytysohjelma ensimmäinen vaiheen tuote- tai palvelukonseptin kehittämiseen. Kaksi viikkoa kestävä ohjelma lähipäivineen tarjoaa kiteytettyä tietoa ja työkaluja tiimityöhön, liikeideoiden synnyttämiseen, niiden kehittämiseen asiakastarvetta vastaaviksi sekä lopulta markkinapotentiaalin löytämiseen. Ohjelman avulla nopeutetaan lupaavien innovaatioiden kaupallistamista ja liiketoiminnan kasvua. Ohjelma on avoin eri oppilaisten opiskelijoiden lisäksi yrityksille ja yrittäjille.  

Havuja Accelerator -pallologo.

Ohjelmasta on mahdollista jatkaa muihin Havuja#!@%&! -ohjelman valmennuksiin, joissa kasvuhaluisia ja innovatiivisia yrityksiä ja yrittäjiä autetaan vahvistamaan liiketoimintaosaamista luomaan verkostoja sekä hiomaan liikeidea maailmanlaajuisesti monistettavaan muotoon. 
 

Kohderyhmä: 

Yrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet Savonian, Itä-Suomen yliopiston ja Savon ammattiopiston opiskelijat, joilla on liikeidea. 

Toteutustapa: 

Ohjelma sisältää tiimikohtaista valmennusta, ryhmätapaamisia, työpajoja sekä mentoritapaamisia. Mentoreina toimivat kokeneet yrittäjät ja sijoittajat.  

Kesto:  

2 viikkoa. Useampi toteutus vuosittain. 

Ilmoittautuminen / haku: 

Haku ohjelmittain 

Lisätietoja: 

Matti Laitinen, matti.laitinen@savonia.fi  
www.bcpohjois-savo.fi 

Draft Program 

Draft Program on liikeideakilpailu, jolla tuetaan uusien tuote- tai palveluideoiden kaupallistamista. Ohjelmaan osallistuvilla tiimeillä on mahdollista saada 1000€ rahoitusta idean testaamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi seuraavassa haussa tiimit voivat hakea vielä 3000€ lisärahoitusta – yhteensä siis 4000€! Alun perin Karelia AMK:n ja Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan ideoiden tukemiseen kehitettyyn kilpailuun ovat sittemmin liittyneet mukaan Savonia, Savon ammattiopisto ja Riveria. Kilpailu järjestetään sekä Kuopiossa että Joensuussa. Samaan ideaan voi hakea rahoitusta vain toiselta paikkakunnalta.  

Kohderyhmä: 

Em. oppilaitosten opiskelijat, opettajat, tutkijat ja muu henkilökunta sekä alumnit. Vähintään yhden tiimiläisen tulee olla joku edellisistä. 

Toteutustapa: 

Pitchauskilpailu ja voittajatiimien sparraus idean kehittämisessä. Voittajatiimejä rahoitetaan takautuvasti laaditun suunnitelman ja rahan käytön mukaisesti. 

Kesto:  

Pitchauskilpailun jälkeen voittajilla on 4kk aikaa rahoituksen hyödyntämiseen. 

Ilmoittautuminen / haku: 

Kolme kertaa vuodessa. 

Lisätietoja: 

Marja Kauppinen, marja.kauppinen@savonia.fi 
www.draftprogram.com   

Muotoiluyrittäjyys (3 x 10 op) 

Muotoiluyrittäjyys-opinnoissa opiskellaan yrittäjyyttä omia liikeideoita kehittäen. Valinnaiset opinnot koostuvat kolmesta opintokokonaisuudesta: 

 • Minä ja yritysideani (10 op)     
 • Oman liikeidean projekti (10 op)     
 • Liiketoiminnan muotoilu (Design for Business) (10 op)    

Kohderyhmä: 

Muotoilun opiskelijat 

Toteutustapa:  

Minä ja yritysideani (verkkokurssi), Oman liikeidean projekti (yritysidean kokeilu käytännössä), Liiketoiminnan muotoilu (Design for Business) (luento-opetus) 

Kesto:  

n. 10 vk/ opintokokonaisuus 

Ilmoittautuminen / haku: 

Muotoilun kurssivalintojen yhteydessä keväisin, viikoilla 8-9. 

Lisätietoja: 

Risto Nylund, risto.nylund@savonia.fi 

Sote y-akatemia

Tavoitteena hankkeessa on kehittää sote-alan (mukaanlukien tukipalvelut) yrittäjyyteen kannustava ja sote-yrittäjyyttä tukeva valmennusmalli, jonka työnimi on sote-yrittäjyysakatemia. Valmennusmallilla vahvistetaan sote-yrittäjien kilpailukykyä ja osaamista sekä tuetaan sote-yrittäjyyden jatkuvaa oppimista. Tavoitteena on myös lisätä osallistujien verkostoitumista. 

Kohderyhmä: 

Sote-yrittäjyyttä harkitsevat sote-alan ammattilaiset tai muutoin ammatilliset valmiudet omaavat henkilöt, sote-yrittäjyyttä harkitsevat opiskelijat, sote-yrittäjyyttä harkitsevat ja yritysneuvojat kuin myös sote-yrittäjät. 

Toteutustapa: 

Valmennuskokonaisuus on jatkuvasyklinen ja muodostuu moduuleista, joihin voi osallistua hop in – hop off -periaatteella. (Tämä on vielä auki: hybridimallilla sisältäen sekä lähi-että verkkotyöskentelyä. 

Kesto:  

Valmennettavan tarpeista riippuen. 

Ilmoittautuminen / haku: 

Valmennusmallin kehittäminen on pilotointivaiheessa.  

Lisätietoja: 

Susanne Hämäläinen, susanne.hamalainen@savonia.fi  
https://soteyrittajaksi.fi/

Yrittäjävalmennus, YAMK (3 x 5 op) 

AMK-opiskelijoille suunnattu yrittäjyyden opintokokonaisuus. Opinnot mahdollistavat omien liiketoimintamahdollisuuksien tutkimisen, liiketoiminnan käynnistämisen sekä olemassa olevan liiketoiminnan kehittämisen. 

Kohderyhmä: 

YAMK opiskelijat 

Toteutustapa: 

Verkko-opinnot, omatoiminen projektityö, yhteistapaamiset ja valmennukset 

Kesto:  

Noin 8 viikkoa / 5 op 

Ilmoittautuminen / haku: 

Kurssivalintojen yhteydessä. 

Lisätietoja: 

Matti Laitinen, matti.laitinen@savonia.fi  

Business Center

Business Center on pohjoissavolainen palveluverkosto, joka vahvistaa maakunnan, sen elinkeinoelämän, eri organisaatioiden ja ekosysteemien osaamista ja kansainvälistä kilpailukykyä. Toiminnassa panostetaan yrittäjyyteen ja innovaatioihin sekä uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen. 

Business Centerin tiimi koostuu asiantuntevista, mutta helposti lähestyttävistä ja mutkattomista yrittäjyyden ja innovaatioiden ammattilaisista. Moniosaajaverkosto mahdollistaa ristiinpölytyksen, sillä toiminta on täysin toimialariippumatonta. Business Centerillä on laajat kontaktit, jotka ulottuvat alueen oppilaitoksista ja yrityksistä kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin.  

Business Center kehittää Savonian, Itä-Suomen yliopiston ja Savon ammattiopiston yhteistä yrittäjyyden oppimisympäristöä. Tavoitteena on palvella yhteisen kampusalueen yrittäjyydestä kiinnostuneita opiskelijoita, opettajia ja muuta henkilökuntaa.   

Lisätietoja: 

www.bcpohjois-savo.fi  

Katso video Youtubessa.

Muista myös muut yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet!

Viretori logo
Draft logo
Demola logo

Ota yhteyttä:

Ulla Pekkarinen, yTiimi-opinnot, ulla.pekkarinen@savonia.fi
Teemu Ruohonen, NY Vuosi Yrittäjänä-ohjelma & yPolku-opinnot, teemu.ruohonen@savonia.fi
Johan Halvarsson, Havuja-ohjelma, johan.halvarsson@savonia.fi
Matti Laitinen, Havuja-ohjelma, matti.laitinen@savonia.fi