Innovaatio-osaaminen

#opiskeluelämä

Savoniassa voit kehittää monipuolisesti yrittäjyys- ja innovaatio-osaamistasi!

yTiimi

yTiimi-opinnot vahvistavat omaa osaamista yrittäjyyteen ja liiketoimintaan monialaisessa tiimissä. Lisäksi yTiimi-opinnot antavat hyvät valmiudet projektienhallintaan ja yritysyhteistyöhön.

Mikä on yTiimi-projektit -opintojakso?

 • yTiimi on tarjolla kaikille Savonian opiskelijoille.
 • yTiimiprojektit on oppimisympäristö yrittäjyyteen, liiketoimintaosaamiseen ja yrittäjämäiseen toimintatapaan.
 • Kaikista ei tule yrittäjiä, mutta kaikista tulee yrittäjämäisiä ja aktiivisia vastuunottajia, joita työelämä arvostaa.
 • Opiskelijat valitsevat yTiimiprojekti-opintonsa HOPS-valintojen yhteydess
 • Laajuus yhteensä 10 op (2 x 5 op)
 • Kesto: 1 vuosi
 • Kokoontuminen kerran viikossa

Miten yTiimiin pääsee?

 • yTiimiin haetaan esittelyvideolla.
 • Hakuaika kevään aikana, tarkempi aika tiedotetaan hyvissä ajoin.

Kenelle yTiimi sopii?

 • Sopii erityisesti opiskelijoille, jotka näkevät yrittäjyyden mahdollisena tulevaisuuden valintanaan.
 • Sopii myös muille, jotka kokevat tiimi- ja projektityöskentelytaidot hyödyllisiksi.

Mitä yTiimistä saa ja oppii?  

 • Sisäistä yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintatapaa.
 • Aktiivista ja vastuullista toimintaa sidosryhmäsuhteissa ja asiakkaiden kanssa.
 • Projektityöskentelyä ja työelämän arvostamia taitoja.
 • Verkostoitumista ja yritysyhteistyötä: mahdollisuus luoda kontakteja alueen yrityselämään ja sidosryhmiin.
 • Myyntiasennetta, myyntityön suunnittelua ja toteutusta.
 • Markkinointiviestintää käytännön myyntityössä.

Miten yTiimi-opinnot toteutetaan?

yTiimin opiskelu-  ja työskentely jakaantuu seuraavasti:

 • yritysten ja kumppaneiden projektit, jotka tukevat oppimista (learning by doing)
 • oppimiskeskustelut lähipäivinä.
 • Lähipäivät:
  • valmentajien vetämät oppimiskeskustelut
  • yrittäjät ja heidän liiketoimintansa
  • projektien organisointi, suunnittelu, raportointi
  • vierailut, liikeideakilpailut, erilaiset tapahtumat.

yPolku

yPolku-opinnot auttavat vauhdittamaan oman liiketoiminnan ja yrityksen suunnittelua ja käynnistämistä jo opintojen aikana ammattilaisten opastamana. yPolku-opinnot koostuvat kolmesta osa-alueesta:

•Ideasta liiketoimintamahdollisuuden tunnistamiseen (5 op)
•Liiketoimintakonseptin luominen (5 op)
•Asiakassitoutuneisuus ja markkinalanseeraus (5 op)

Vuosi yrittäjänä

Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa (10 op) perustetaan toimiva Nuori Yrittäjyys (NY)-yritys.

Avain yrittäjyyteen ja innovaatioihin

Avain yrittäjyyteen ja innovaatioihin -opintojakso (1 op) raottaa yrittäjyyden innovaatiotoiminnan ensiaskeleita.

Savonia Studio

Savonia Studio -palvelutoiminta kerryttää opiskelijoille arvokasta työkokemusta erilaisista rakennusalan suunnittelutehtävistä jo opiskeluaikana. Ideana on tehdä suunnittelutöitä, joita suunnittelutoimistoilla ei ole kannattava tehdä ilman tätä yhteistyötä. Opettajat ohjaavat töiden suorittamisessa.

Havuja#!@%&!

Havuja Bootcamp

Havuja#!@%&! –Bootcamp on lupaaville ideoille ja niiden kehittäjille suunnattu Havuja-kiihdyttämön ensimmäinen vaihe innovatiivisen konseptin kehittämiseksi.
Kahden viikon mittainen ohjelma lähipäivineen tarjoaa kiteytettyä tietoa ja työkaluja tiimityöhön, liikeideoiden synnyttämiseen, niiden kehittämiseen asiakastarvetta vastaaviksi sekä lopulta markkinapotentiaalin löytämiseen.

Havuja Accelerator

Havuja#!@%&! -kiihdyttämön toisen ja kolmannen vaiheen tavoitteena on auttaa kasvuhaluisia ja innovatiivisia yrityksiä vahvistamaan liiketoimintaosaamistaan, luomaan verkostoja sekä hiomaan liikeideaansa maailmanlaajuisesti monistettavaan muotoon.
Ohjelma sisältää tiimikohtaista valmennusta, ryhmätapaamisia, työpajoja sekä mentoritapaamisia. Mentoreina toimivat kokeneet Startup-yrittäjät ja sijoittajat. Ohjelman avulla nopeutetaan lupaavien innovaatioiden kaupallistamista ja liiketoiminnan kasvua.

Business Center

Business Centerin muut yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan neuvonta- ja valmennuspalvelut opiskelijoille.

www.bcpohjois-savo.fi

Katso video Youtubessa.

Muista myös muut yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet!

Viretori logo
Draft logo
Demola logo

Ota yhteyttä:

Ulla Pekkarinen, yTiimi-opinnot, ulla.pekkarinen@savonia.fi
Teemu Ruohonen, NY Vuosi Yrittäjänä-ohjelma & yPolku-opinnot, teemu.ruohonen@savonia.fi
Johan Halvarsson, Havuja-ohjelma, johan.halvarsson@savonia.fi
Matti Laitinen, Havuja-ohjelma, matti.laitinen@savonia.fi