Luonnonvara-ala

Maailma tarvitsee muutakin kuin kaupunkeja.

Työtä maaseudun hyväksi!

Savonian agrologikoulutuksesta saat monipuoliset eväät luonnonvara-alan ammattilaiseksi.

Agrologina olet ruoantuotannon asiantuntija: tunnet maatalouden biologian, maaseutuelinkeinojen ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen sekä maaseudun monipuolisen yritystoiminnan. Osaat hyödyntää työssäsi teknologiaa ja erilaisia tuotantovälineitä.

Tutkintoon voi sisällyttää myös hevostalouden opintoja.

Kaksi naista traktorissa.

Agrologi (AMK)

Savonian agrologikoulutuksessa opit kasvintuotantoa, kotieläintuotantoa, maatalousteknologiaa, bio- ja kiertotaloutta sekä maaseutuyrittäjyyttä. Lisäksi opintojen aikana opit työskentelemään vastuullisesti ja kestävästi sekä hyödyntämään tarkoituksenmukaisia tuotantovälineitä ja teknologiaa. Agrologiksi voit opiskella päivä- tai monimuotototeutuksessa.

Lehmiä laitumella.

Agrologi (ylempi AMK), maaseudun kehittäminen

Paranna tietojasi ja taitojasi muun muassa uudistavaan johtamiseen ja verkostomaiseen työskentelyyn liittyen. Koulutuksen suoritettuasi osaat tunnistaa maaseutuyritysten ja muiden organisaatioiden kehittämistarpeita, kehittää maaseutuyritysten liiketoimintaa ja luoda uusia liiketoimintamalleja.

Kuvassa Lauri Vasalampi.

Töitä ehtii tehdä opiskelujen jälkeenkin – Laurin opiskelijatarina

”Opiskelu on tuonut uusia kavereita, jotka ovat valtava vertaistuki opinnoissa. Heiltä on myös oppinut todella paljon, kun on vertailtu, miten muut tiloilla asioita tekevät.”

Savonia-ammattikorkeakoulua Lauri Vasalampi ei valinnut sattumalta. Hän kyseli ja selvitteli somessa ja tutuiltaan kokemuksia eri paikoista. Eniten kehuja sai Savonian agrologikoulutus.

”Maatalouden on osattava vastata maailman muutokseen ja tähän Savonian opinnot vastaavat hyvin. Erityisesti Savonian tasokkaat talouspuolen opinnot antavat hyvät eväät siihen, miten nykypäivänä maatilalla päästään hyvään tulokseen.”

Opiskelijaelämää

Opiskelua Iisalmessa ja satelliiteissa

Luonnonvara-alaa opiskellaan Iisalmen monialaisella kampuksella. Kampus on noin 700 opiskelijan ja 70 työntekijän korkeakouluyhteisö. Monimuotototeutukseen voit osallistua myös satelliiteissa, joita järjestetään kysynnän mukaan Varkaudessa, Joensuussa ja Kymenlaaksossa.

Työelämään tiukasti kiinni

Savoniassa opiskelu on taatusti työelämäläheistä. Pääset tekemään erilaisia käytännön tehtäviä osana opintojasi joka vuosi. Yritykset tarjoavat opiskelijoille aitoja toimeksiantoja, joissa saat onnistumisen kokemuksia ja lisää ammattitaitoa.

Kansainvälisty maailmalla

Luonnonvara-alan opiskelu Savoniassa on luontevasti kansainvälistä. Kansainväliset verkostot ovatkin edellytys alan kehittämiselle. Halutessasi pääset sekä harjoitteluun että opiskelemaan ulkomaille. Tarjolla on myös kansainvälisiä projekteja.

Legendaarista! Savoniasta työllistyt yli 90 % varmuudella

Savoniassa tutkinnon suorittaneen on syytä hymyillä, sillä työllistyneiden osuus pian valmistumisen jälkeen on yli 90 prosenttia (Tilastokeskus: vuonna 2018 ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet).

84 % opiskelijoista on sitä mieltä, että opetuksen taso on meillä erityisen laadukasta.

Kaiken lisäksi tilastojen valossa suoritat tutkinnon tavoiteajassa, joten pääset nopeasti kiinni työelämään.

Millainen on sinun tarinasi?

Agrologin koulutus valmistaa moneen! Voit työskennellä esimerkiksi maaseutuyrittäjänä, maanviljelijänä, asiantuntijana, hanketyöntekijänä tai myyntipäällikkönä.