Strateginen ohjaus ja johtaminen

#savonia

Strateginen ohjaus ja johtaminen

Savonia-ammattikorkeakoulun strategiassa on linjattu toimintapolitiikka, toiminta-ajatus, tehtävä, visio, profiilit, vahvuusalat ja arvot vuosille 2021-2024.  Strategiassa näkökulmina on personoitu koulutus, kysyntälähtöinen jatkuva oppiminen, hyvinvoiva opiskelija, missiopohjainen TKI- ja liiketoiminta, kansainvälisyys uudistaa osaamista sekä johtamisella tuetaan merkityksellistä ja tuloksellista työtä

Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tulossopimuksessa vuosille 2021-2024 on sovittu tavoitteet. Nämä sopimustavoitteet ovat osa Savonian strategiaa ja sen toteuttamista. Savonia huomioi tehtäviä toteuttaessaan kestävän kehityksen tavoitteet. 

Savonian visiona on olla vastuullisesti vaikuttavin ammattikorkeakoulu 2030. Tutustu vaikuttavuuden sivustolla tapaamme mitata ja määritellä toimintamme vaikuttavuutta >>

Strategia 2021-2024

”Kestävän kasvun kumppanina ja osaamisen varmistajana elinkeinojen murroksessa”

Savonian strategia vuosille 2021-2024 valmistui tammikuussa 2020 ja se on laadittu laajassa yhteistyössä henkilöstön, opiskelijoiden, kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Savonian strategia käsittää ajanjakson 2021-2024. Osa asioista on kuitenkin suunnattu korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision mukaisesti vuoteen 2030.

Savonia-ammattikorkeakoulun strategia määrittelee yhteiset linjaukset koko toiminnalle. Toiminnan ohjaus ja strateginen johtaminen perustuvat järjestelmälliseen tavoitteiden asettamiseen ja niiden mittaamiseen. Strategiassa esitetyt linjaukset konkretisoidaan strategian toteutusohjelmassa. Vuositasolla toiminnan johtaminen, strategiset linjaukset ja sitovat tavoitteet konkretisoituvat Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä tulossopimuksissa ja palvelusuunnitelmassa.

Savonia toimii strategiansa mukaisesti kestävän kasvun kumppanina ja osaamisen varmistajana maakunnassa. Visiomme on olla vastuullisesti vaikuttavin ammattikorkeakoulu 2030. Savonian toiminta- ja johtamiskulttuurin lähtökohtana on olla arvojensa mukaisesti luotettava, rohkea ja yhteisöllinen.

Arvolupaustemme mukaisesti: teemme yhdessä oppimisesta merkityksellistä, tuotamme ratkaisuja työelämän tulevaisuuden tarpeisiin ja haluamme olla Suomen paras korkeakoulutyöyhteisö.

Tutustu Savonian strategiaan klikkaamalla alla olevaa linkkiä.

Toiminnanohjausjärjestelmä

Toiminnanohjausjärjestelmän avulla mahdollistuu strategian toteutumisen ohjaus ja johtaminen sekä tarvittavien seuranta- ja arviointitietojen sekä palautteiden oikea-aikaisuuden toteutuminen. Savonian toiminnanohjausjärjestelmä sisältää tulos- ja tiimisopimukset, tulevaisuuskatsaukset, mittaritulokset, palautteet, toimenpiteet, raportoinnin ja toteutusohjelmat.

Savonian toiminnanohjausjärjeslmäkuvio.

Savonian toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) sisältää tuloskortin, jossa määritellään ammattikorkeakoulutasoiset vuosittaiset tavoitteet ja niiden mittarit. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kytkeytyvät taloussuunnitteluun kattaen siten Savonian koko tehtäväkentän. Strategian toteutumisesta raportoidaan kolmannesvuosittain. Virallinen toimintakertomus ja tilinpäätös (TKTP) toimii ulkoisen virallisen tiedottamisen lisäksi keskeisenä raportointivälineenä sisäisesti sekä sidosryhmille. Savonia-ammattikorkeakoulun viimeisimmän tilinpäätöksen voit lukea klikkaamalla alla olevaa linkkiä.