Hymyileviä opiskelijoita.

Erillishaku
maahanmuuttajille

#SavoniaAMK

Oletko suorittanut loppuun maahanmuuttajille suunnatun korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen? Haluaisitko jatkaa opintoja AMK-tasolla ja valmistua tutkintoon?

Maahanmuuttajien erillishaussa voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Savoniaan. Voit hakea suomen- tai englanninkielisiin päivätoteutuskoulutuksiin. Opintosi alkavat syksyllä 2024.

Hakukelpoisuus

Voit hakea tässä haussa, jos sinulla on suoritettuna:

 • Tutkinto, joka antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Tällaisia tutkintoja ovat esimerkiksi
  • Suomessa suoritettu ammattitutkinto
  • Suomessa suoritettu ammatillinen perustutkinto
  • Suomessa suoritettu ylioppilastutkinto
  • ulkomailla suoritettu toisen asteen tutkinto, joka antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin suoritusmaassa
  • Suomalaiset ja ulkomaiset korkeakoulututkinnot

 

 • Sekä 30 opintopisteen laajuinen kansallisten suositusten mukainen korkeakouluopintoihin valmentava koulutus. Valmentava koulutus tulee olla loppuun asti suoritettu.

Jos olet suorittanut alakohtaisen (liiketalous, sosiaali- ja terveysala tai tekniikka) valmentavan koulutuksen, voit hakea ainoastaan saman alan hakukohteeseen.

Jos olet suorittanut monialaisen valmentavan koulutuksen, voit hakea mihin vain hakukohteeseen.

Jos olet suorittanut englanninkielisen valmentavan koulutuksen (PrepProg), voit hakea vain englanninkieliseen hakukohteeseen.

 

Hakukohteet ja aloituspaikat

Kaksi (2) aloituspaikkaa seuraavissa tutkinto-ohjelmissa:

Englanninkieliset Bachelor-tutkinto-ohjelmat:

 • Bachelor of Business Administration, International Business, päivätoteutus, Kuopio
 • Bachelor of Engineering, Industrial Management, päivätoteutus, Varkaus
 • Bachelor of Engineering, Information Technology (Internet of Things), päivätoteutus, Kuopio
 • Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering, päivätoteutus, Kuopio
 • Bachelor of Health Care, Registered Nurse, päivätoteutus, Kuopio
 • Bachelor of Hospitality Management, päivätoteutus, Kuopio

Suomenkieliset AMK-tutkinto-ohjelmat:

 • Agrologi (AMK), päivätoteutus, Iisalmi
 • Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus, Kuopio
 • Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Kuopio
 • Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Kuopio
 • Insinööri (AMK), energiatekniikka, päivätoteutus, Varkaus
 • Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Kuopio
 • Insinööri (AMK), rakennustekniikka, päivätoteutus, Kuopio
 • Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Kuopio
 • Insinööri (AMK), ympäristötekniikka, päivätoteutus, Kuopio
 • Muotoilija (AMK), päivätoteutus, Kuopio
 • Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus, Kuopio
 • Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus, Kuopio
 • Restonomi (AMK), hyvinvointimatkailun kehittäminen, päivätoteutus, Kuopio
 • Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kuopio
 • Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Kuopio
 • Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Iisalmi
 • Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus, Kuopio
 • Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus, Kuopio
 • Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Kuopio

 

Hakeminen

Hakulomake

Hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä kerran kuukaudessa, aina kuukauden alussa. Kunkin hakukohteen hakuaika päättyy, kun hakukohteen aloituspaikat ovat täynnä. Kaikkien hakukohteiden hakuaika päättyy viimeistään 31.7.2024.

Erillishaku kuuluu yhden korkeakoulupaikan säännöksen piiriin. Hakija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Lisätietoa yhden korkeakoulupaikan säännöksestä voit lukea Savonian Hakeminen sivustolta.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen arvosanojen perusteella. Erillistä valintakoetta ei järjestetä.

 1. Valmentavan koulutuksen opintojaksojen keskiarvo: valmiudet korkeakouluopintoihin, alakohtaiset suomen kielen opinnot, alakohtainen matematiikka. Keskiarvon oltava vähintään kaksi (2), jotta voi tulla valituksi.
 2. Valmentavan koulutuksen suomen kielen opintojaksojen, (15 opintopistettä), keskiarvo. Keskiarvon oltava vähintään kolme (3), jotta voi tulla valituksi.
 3. Valmentavan koulutuksen matematiikan arvosana. Arvosanan oltava vähintään kaksi (2), jotta voi tulla valituksi.

Jos hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja, arvosanat muutetaan pisteiksi. Eniten pisteitä saanut/saaneet valitaan opiskelijaksi.

Pisteytys
arvosana 5 = 5 pistettä
arvosana 4 = 4 pistettä
arvosana 3 = 3 pistettä
arvosana 2 = 2 pistettä
arvosana 1 = 0 pistettä

Tasapistetilanteessa paremmuusjärjestys määräytyy valmentavan koulutuksen suomen kielen opintojaksojen keskiarvon perusteella. Jos tällä perusteella ei saada valintajärjestystä, hyväksyttävä hakija arvotaan.

 

Lisäksi:

Musiikkipedagogin, tanssinopettajan, muotoilijan ja rakennusarkkitehdin hakukohteisiin hakevien täytyy lisäksi suorittaa soveltuvuuskoe hyväksytysti, jotta voi tulla valituksi. Savonia järjestää valintakokeen erikseen.

Jos haet englanninkielisiin koulutuksiin, sinun täytyy todistaa englannin kielen taitosi liittämällä hakulomakkeelle jokin alla mainituista todistuksista. Ilman englannin kielen todistusta et voi tulla valituksi.

1.       Kielitestit:

 • IELTS Academic: vähimmäistulos 6.0
 • TOEFL Academic (iBT): vähimmäistulos 60
 • PTE Academic: vähimmäistulos 55
 • Cambridge C1 Advanced: vähimmäistulos 169
 • Cambridge C2 Proficiency: vähimmäistulos 169

2.       Yleinen kielitesti (YKI) Englanti: Taitotaso 4 kaikissa osakokeissa (puhuminen, puheen ymmärtäminen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen).

3.       Englannin kielellä suoritettu korkeakoulututkinto, jonka suoritusmaa EU/EEA-maa, Australia, Kanada, Uusi-Seelanti, Sveitsi, Iso-Britannia tai Yhdysvallat

4.       Englannin kielellä suoritettu toisen asteen tutkinto, jonka suoritusmaa on EU/EEA-maa, Australia, Kanada, Uusi-Seelanti, Sveitsi, Iso-Britannia tai Yhdysvallat

 5.       Jokin seuraavista tutkintotodistuksista:

 • Suomalainen ylioppilastutkinto: Englanti, pitkä oppimäärä, vähintään arvosana M
 • Englanniksi suoritettu International Baccalaureate-tutkinto
 • International Baccalaureate-tutkinto: arvosana 4 pitkän oppimäärän enlannissa
 • European Baccalaureate-tutkinto: vähintään arvosana 6.00 L2-tason englannissa
 • Reifeprüfung/DIA-tutkinto:  vähintään arvosana 7 pitkän oppimäärän englannissa

 

Lukuvuosimaksu

Savonia perii lukuvuosimaksua EU/ETA -maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta, jotka suorittavat englanninkielistä tutkintoa.

Savoniassa lukuvuosimaksu on Bachelor-tutkinnoissa 8000 euroa/lukuvuosi. Early Bird-hinta ei koske tätä hakua. Lisätietoa lukuvuosimaksuista voit lukea Savonian nettisivulta.

 

Olet vapautettu lukuvuosimaksusta, jos sinulla on joku seuraavista dokumenteista:

 • EU/EEA-maiden tai Sveitsin passi tai henkilökortti, josta ilmenee EU/EEA-maan tai Sveitsin kansalaisuus
 • EU:n sininen kortti Suomessa
 • EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti Suomsesa
 • Jatkuva oleskelulupakortti Suomessa (A-lupa)
  • HUOM: Jos sinulla on A-lupa, joka on myönnetty korkeakoulututkinnon suorittamista varten (15.4.2022 alkaen), et ole vapautettu lukuvuosimaksusta.
 • Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupakortti Suomessa (P-EU)
 • Pysyvä oleskelulupa Suomessa (P)
 • Todistus Suomen Maahanmuuttovirastosta, että olet vaihtanut oleskeluoikeutesi erosopimuksen mukaiseksi oleskeluoikeudeksi (koskee Iso-Britannian kansalaisia, jotka ovat saapuneet Suomeen ennen 1.1.2021)