Lehtori ja opiskelijoita.

Erillishaku

Hae erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi aiempien opintojesi perusteella.

Erillishaku aiemmilla opinnoilla

Voit hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi Savoniaan aiempien opintojesi perusteella, jos jokin alla olevista vaihtoehdoista 1-7 täyttyy. Opinnot voivat olla suoritettu tutkinto-opiskelijana tai avoimen amk:n / avoimen yliopiston opiskelijana. Opinnot eivät voi olla osa valmista tutkintoa (poikkeuksena vaihtoehto 6) tai voimassa olevan tutkinto-opiskeluoikeuden opintoja.

 1. Olet suorittanut Savonian avoimessa amk:ssa 60 op laajuiset polkuopinnot ja haet tutkinto-opiskeluoikeutta. 
 2. Olet suorittanut Savonian avoimessa amk:ssa vähintään 10 op (60 op:n tutkinto) tai 30 op (90 op:n tutkinto) ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja ja haet tutkinto-opiskeluoikeutta. 
 3. Sinulta on jäänyt alempi tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto kesken. Olet suorittanut kaikki tutkinnosta puuttuvat opinnot Savonian avoimessa amk:ssa ja voit valmistua heti. 
 4. Olet suorittanut vähintään 60 op hakemaasi AMK-tutkintoon soveltuvia opintoja suomalaisessa korkeakoulussa ja haet tutkinto-opiskeluoikeutta. Suoritetut opinnot voivat olla esimerkiksi osa aiemmin kesken jäänyttä ammattikorkeakoulututkintoa. 
 5. Olet suorittanut vähintään 10 op (60 op:n tutkinto) tai 30 op (90 op:n tutkinto) hakemaasi YAMK-tutkintoon soveltuvia opintoja suomalaisessa korkeakoulussa ja haet tutkinto-opiskeluoikeutta. Suoritetut opinnot voivat olla esimerkiksi osa aiemmin kesken jäänyttä ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. 
 6. Olet suorittanut muusikon (AMK) tai musiikkipedagogin (AMK) tutkinnon, ja haet opiskeluoikeutta musiikkipedagogin (AMK) tutkinto-ohjelmaan suorittamaan eri pääainetta, syventymiskohdetta tai painotusta (klassinen musiikki tai rytmimusiikki) kuin aiemmassa AMK-tutkinnossa.
 7. Olet suorittanut rakennusmestarin (AMK) tutkinnon Savoniassa sekä suorittanut vähintään 30 op rakennustekniikan täydentäviä opintoja Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa tai rakennusmestarin (AMK) opintojen aikana, ja haet opiskeluoikeutta insinööri (AMK) rakennustekniikan tutkinto-ohjelmaan.

Tarkemmat kunkin kohdan kriteerit ja huomioitavat asiat näet sivun alareunassa olevasta valikosta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

Anne Koskela,
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 5050

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Mikäli mikään näistä vaihtoehdoista ei koske sinua, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi yhteishaussa, katso yhteishaussa mukana olevat koulutukset.

Jos sinulla on voimassaoleva tutkinto-opiskeluoikeus toisessa suomalaisessa korkeakoulussa ja haluat hakea siirtoa Savoniaan, katso ohjeet Siirtohaun sivulta.

Hakeminen

Hakulomake löytyy Opintopolusta. Hakemus käsitellään kuukauden kuluessa sen saapumisesta. Hakemuksia ei käsitellä viikoilla 10 ja 42, sekä joulu- ja kesälomien aikana.

Huomaathan, että:

 • jos haet erillishaussa 1.4.- 30.9. välisenä aikana ja hakemuksesi hyväksytään, opiskeluoikeutesi alkaa syyslukukaudella
 • jos haet erillishaussa 1.10 – 12.3. välisenä aikana ja hakemuksesi hyväksytään, opiskeluoikeutesi alkaa kevätlukukaudella.

Seuraa sähköpostiasi, sillä sinulta saatetaan kysyä lisätietoja hakemuksesi tueksi.

Opiskeluoikeuden myöntämisestä päättää koulutusala ja saat päätöksen sähköpostitse.

 • Mikäli opiskeluoikeus voidaan myöntää, sinulla on 7 vrk aikaa ottaa opiskelupaikka vastaan. Opiskeluoikeutta myönnetään suhteutettuna suoritettuihin opintoihin ja/tai HOPSin perusteella.
  • Jos otat opiskelupaikan vastaan, sinut kirjataan tutkinto-opiskelijaksi. Saat sähköpostitse tiedon, kun opiskeluoikeus on kirjattu. Sen jälkeen voit saada esimerkiksi opiskelijatodistuksen ja voit hakea opiskelijakorttia ym. opiskelijaetuuksia.
  • Jos et ota opiskelupaikkaa vastaan, voit myöhemmin hakea uudelleen tutkinto-opiskelijaksi 
 • Samojen opintojen perusteella voidaan opiskeluoikeus myöntää pääsääntöisesti vain kerran.
 • Mikäli opiskeluoikeutta ei voida myöntää, saat siitä sähköpostiviestin.

Huomioitavaa:

 • Vapaiden opiskelupaikkojen määrä vaihtelee tutkinto-ohjelmittain. Joissakin tutkinto-ohjelmissa tai ryhmissä vapaita opiskelupaikkoja ei ole ollenkaan tai niitä voi olla vain muutamia.
 • Mikäli hakee tutkinto-opiskelijaksi musiikkipedagogin, tanssinopettajan tai rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelmaan, on hakijan suoritettava soveltuvuuskoe hyväksytysti, jotta tutkinto-opiskeluoikeuden myöntäminen on mahdollista. Jos hakija on jo aiemmin suorittanut soveltuvuuskokeen, koulutusala päättää voidaanko se huomioida.
 • Mikäli hakee tutkinto-opiskelijaksi englanninkieliseen tutkinto-ohjelmaan ja hakija on lukuvuosimaksuvelvollinen, opiskeluoikeus voi alkaa vain lukukausien alussa, koska lukuvuosimaksua ei voi pilkkoa lukukautta pienemmäksi. Lisätietoja lukuvuosimaksusta löydät Savonian nettisivuilta.
 • Ammattikorkeakoululla on oikeus saada sosiaali- ja terveysalalle tutkinto-opiskelijaksi hakevalta opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaa koskevat tiedot sekä toiselta korkeakoululta tiedot mahdollisesta vireillä olevasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta käsittelystä.

Tarkemmat kriteerit ja huomioitavat asiat

1. Olet suorittanut Savonian avoimessa amk:ssa 60 op:n laajuiset polkuopinnot ja haet tutkinto-opiskeluoikeutta.

 • Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi heti kun opintorekisterissäsi näkyy, että olet suorittanut 60 op tutkintoon kuuluvia opintoja Savonian avoimessa amk:ssa. 
 • Hakemukselle ei tarvitse liittää liitteitä, tarkastamme suorittamasi opinnot opiskelijahallintajärjestelmästä. 
 • Jos haet tutkinto-opiskeluoikeutta heti suoritettuasi polkuopinnot, opiskeluoikeus myönnetään sinulle ja voit jatkaa opintojasi samassa ryhmässä, jossa suoritit polkuopinnot. Opiskeluoikeutta myönnetään suhteutettuna suoritettuihin opintoihin. 
 • Jos et hae tutkinto-opiskelijaksi heti polkuopintojesi jälkeen, tarkastetaan hakukelpoisuutesi erikseen. Opetussuunnitelmat voivat muuttua, joten suorittamiasi opintoja verrataan sen hetkiseen opetussuunnitelmaan ja tarkastetaan, täyttyykö hakukelpoisuuden antama opintopistemäärä edelleen. Opetussuunnitelmamuutosten lisäksi voi olla, että samaa tutkinto-ohjelmaa ei enää ole koulutustarjonnassamme, jossa olet opintopisteesi suorittanut. Tämän vuoksi suosittelemme hakeutumaan tutkinto-opiskelijaksi heti, kun olet opiskellut tarvittavan opintopistemäärän avoimessa ammattikorkeakoulussa. 

2. Olet suorittanut Savonian avoimessa amk:ssa vähintään 10 op (60 op:n tutkinto) tai 30 op (90 op:n tutkinto) ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja ja haet tutkinto-opiskeluoikeutta.

 • Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi heti kun opintorekisterissäsi näkyy, että olet suorittanut 10/30 op ylempään amk-tutkintoon kuuluvia opintoja Savonian avoimessa amk:ssa.
 • Liitä hakemuksellesi kopiot todistuksista, joista selviää hakukelpoisuutesi, eli soveltuva pohjakoulutus ja vaadittava kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta. Voit tarkistaa pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset hakemasi YAMK-tutkinto-ohjelman tiedoista Savonian nettisivuilta. Hakemukselle ei tarvitse liittää opintorekisteriotetta Savonian avoimessa amk:ssa suorittamistasi, opinnoista tarkastamme suorittamasi opinnot opiskelijahallintajärjestelmästä.
 • Käsittelijä tarkastaa suorittamasi opinnot ja hakukelpoisuuden. Opetussuunnitelmat sekä pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset voivat muuttua, joten suorittamiasi opintoja verrataan sen hetkiseen opetussuunnitelmaan ja tarkastetaan, täyttyykö hakukelpoisuus. Opetussuunnitelmamuutosten lisäksi voi olla, että samaa tutkinto-ohjelmaa ei enää ole koulutustarjonnassamme, johon olet alun perin suunnitellut hakevasi tutkinto-opiskelijaksi.

3. Sinulta on jäänyt alempi tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto kesken. Olet suorittanut kaikki tutkinnosta puuttuvat opinnot Savonian avoimessa amk:ssa ja voit valmistua heti.

 • Jos olet suorittanut kesken jääneen tutkinnon opinnot sekä avoimen amk:n opinnot Savoniassa, sinun ei tarvitse liittää hakemukselle liitteitä. Jos olet suorittanut opintoja jossakin muualla, liitä niistä hakemukselle opintorekisteriotteet. Vaihtoehtoisesti voit myös jakaa linkin Oma opintopolku -palvelun omiin suoritustietoihin. 
 • Jos haet tutkinto-opiskelijaksi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, liitä hakemuksellesi kopiot todistuksista, joista selviää hakukelpoisuutesi, eli soveltuva pohjakoulutus ja vaadittava kahden vuoden työkokemus aiemman tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta. Voit tarkistaa pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset hakemasi YAMK-tutkinto-ohjelman tiedoista  Savonian nettisivuilta. 
 • Käsittelijä tarkastaa yhteistyössä ko. koulutusalan opinto-ohjaajan kanssa suorittamasi opinnot. 

4. Olet suorittanut vähintään 60 op hakemaasi AMK-tutkintoon soveltuvia opintoja ja haet tutkinto-opiskeluoikeutta. Suoritetut opinnot voivat olla esimerkiksi osa aiemmin kesken jäänyttä ammattikorkeakoulututkintoa.

 • Opintojen tulee olla sellaisia, että ne voidaan hyväksilukea tai sisällyttää hakemaasi tutkinto-ohjelmaan. Vertaa suorittamiasi opintoja viimeisimpään hakemasi tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ja tee itsellesi alustava hyväksilukusuunnitelma.
  • Opetussuunnitelmat löydät Savonian nettisivuilta, valitse ensin kampus ja sen jälkeen uusin mahdollinen ko. tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma.
  • Tallenna hyväksilukusuunnitelma koneellesi, täytä sähköisesti ja liitä se hakemuksellesi. Täytä suunnitelma käyttäen apuna aiemmista opinnoista saamaasi todistusta/rekisteriotetta ja suorittamiesi kurssien opintojaksokuvauksia.
 • Liitä hakemuksellesi hyväksilukusuunnitelma sekä opintorekisteriote suorittamistasi opinnoista tai vaihtoehtoisesti linkki Oma opintopolku -palvelun omiin suoritustietoihin. Liitä hakemukselle lisäksi linkki suorittamiesi opintojen opintojaksokuvauksiin tai kopiot opintojaksokuvauksista.

Jos olet suorittanut opinnot Savoniassa, sinun ei tarvitse liittää hakemukselle opintorekisteriotetta ja opintojaksokuvauksia. Liitä hakemukselle kuitenkin hyväksilukusuunnitelma.
 • Käsittelijä tarkastaa suorittamasi opinnot sekä suunnitelman yhteistyössä ko. koulutusalan opinto-ohjaajan kanssa ja tekee alustavan HOPSin. 
 • Vapaiden opiskelupaikkojen määrä vaihtelee tutkinto-ohjelmittain ja ryhmittäin.
 • Opiskeluoikeutta voidaan myöntää suhteutettuna suoritettuihin opintoihin ja/tai HOPSin perusteella.
  • Mikäli opiskeluoikeutta myönnetään kaksi vuotta tai vähemmän, sinulla ei ole oikeutta ilmoittautua poissaolevaksi opintojen aikana.
  • Mikäli opiskeluoikeutta myönnetään enemmän kuin kaksi vuotta, sinulla on oikeus ilmoittautua poissaolevaksi
    • tutkinto-opiskelijaksi siirtyessäsi, eli ensimmäisenä tutkinto-opiskeluvuotena voit ilmoittautua poissaolevaksi vain lakisääteisestä syystä. Tarkemmat ohjeet löytyvät Savonian nettisivuilta, kohdasta Lukuvuosi-ilmoittautuminen.
    • myöhemmin opintojen aikana voit ilmoittautua poissaolevaksi yhdeksi lukuvuodeksi mistä syystä tahansa

5. Olet suorittanut vähintään 10 op (60 op:n tutkinto) tai 30 op (90 op:n tutkinto) hakemaasi YAMK-tutkintoon soveltuvia opintoja ja haet tutkinto-opiskeluoikeutta. Suoritetut opinnot voivat olla esimerkiksi osa aiemmin kesken jäänyttä ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

 • Opintojen tulee olla sellaisia, että ne voidaan hyväksilukea tai sisällyttää hakemaasi tutkinto-ohjelmaan. Vertaa suorittamiasi opintoja viimeisimpään hakemasi tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ja tee itsellesi alustava hyväksilukusuunnitelma.
  • Opetussuunnitelmat löydät Savonian nettisivuilta, valitse ensin kampus ja sen jälkeen uusin mahdollinen ko. tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma.
  • Tallenna hyväksilukusuunnitelma koneellesi, täytä sähköisesti ja liitä se hakemuksellesi. Täytä suunnitelma käyttäen apuna aiemmista opinnoista saamaasi todistusta/rekisteriotetta ja suorittamiesi kurssien opintojaksokuvauksia.
 • Liitä hakemuksellesi hyväksilukusuunnitelma sekä opintorekisteriote suorittamistasi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnoista tai vaihtoehtoisesti linkki Oma opintopolku -palvelun omiin suoritustietoihin. Liitä hakemukselle lisäksi linkki suorittamiesi opintojen opintojaksokuvauksiin tai kopiot opintojaksokuvauksista.

  Jos olet suorittanut opinnot Savoniassa, sinun ei tarvitse liittää hakemukselle opintorekisteriotetta ja opintojaksokuvauksia. Liitä hakemukselle kuitenkin hyväksilukusuunnitelma
  .
 • Liitä hakemuksellesi kopiot todistuksista, joista selviää hakukelpoisuutesi, eli soveltuva pohjakoulutus ja vaadittava kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta. Voit tarkistaa pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset hakemasi YAMK-tutkinto-ohjelman tiedoista Savonian nettisivuilta.
 • Käsittelijä tarkastaa suorittamasi opinnot sekä suunnitelman yhteistyössä ko. koulutusalan opinto-ohjaajan kanssa ja tekee alustavan HOPSin.
 • Vapaiden opiskelupaikkojen määrä vaihtelee tutkinto-ohjelmittain ja ryhmittäin.
 • Opiskeluoikeutta myönnetään suhteutettuna suoritettuihin opintoihin ja/tai HOPSin perusteella. Sinulla ei ole oikeutta ilmoittautua poissaolevaksi opintojen aikana.

6. Olet suorittanut muusikon (AMK) tai musiikkipedagogin (AMK) tutkinnon, ja haet opiskeluoikeutta musiikkipedagogin (AMK) tutkinto-ohjelmaan suorittamaan eri pääainetta, syventymiskohdetta tai painotusta (klassinen musiikki tai rytmimusiikki) kuin aiemmassa AMK-tutkinnossa.

 • Valinta tehdään haetun pääaineen solistisen osaamisen perusteella.
 • Liitä hakemukselle videotallenne, jossa esität kaksi vapaasti valittua eri tyylisuuntaa edustavaa kappaletta sillä instrumentilla ja genrellä, johon olet hakemassa.
 • Liitä hakemukselle muusikon (AMK) tai musiikkipedagogin (AMK) tutkintotodistus ja opintorekisteriote, tai tallenna linkki Oma Opintopolku -palvelun suoritustietoihin.

7. Olet suorittanut rakennusmestarin (AMK) tutkinnon Savoniassa sekä suorittanut vähintään 30 op rakennustekniikan täydentäviä opintoja Savonian avoimessa ammattikorkeakoulussa tai rakennusmestarin (AMK) opintojen aikana, ja haet opiskeluoikeutta insinööri (AMK) rakennustekniikan tutkinto-ohjelmaan.

 • Hakemukselle ei tarvitse liittää liitteitä, tarkastamme suorittamasi opinnot opiskelijahallintajärjestelmästä.

Huomioitavaa tutkinto-opiskelijaksi hakemisessa

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

Säännöksen mukaan opiskelija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Lukukaudella tarkoitetaan syyslukukautta (1.8. – 31.12.) tai kevätlukukautta (1.1. -31.7.). Tarkoituksena on, että mahdollisimman moni saa korkeakoulupaikan.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti:

 • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 • Säännös koskee yhteishakuja ja erillishakuja, sekä yliopistojen jatkotutkintojen (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot) hakuja.

Huomaathan, että:

 • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
 • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus, eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin ammattikorkeakouluun.fi -sivustolla.

Lukuvuosimaksu

Savonia perii lukuvuosimaksua EU/ETA -maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta, jotka suorittavat englanninkielistä tutkintoa.

Lisätiedot lukuvuosimaksusta:

Bachelor studies

Master studies

YTHS:n terveydenhoitomaksu

Ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat ovat oikeutettuja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palveluihin.

Läsnäolevaksi ilmoittautuneiden tutkinto-opiskelijoiden, jotka suorittavat AMK- tai YAMK-tutkintoa, tulee maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu.

Opiskelijalle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti.

Lue lisää YTHS:n palveluista täältä.

Tarkemmat ohjeet terveydenhoitomaksun maksamisesta löydät Kelan nettisivulta.