Hyvinvointipalvelut

#opiskeluelämä

Opiskelijoiden hyvinvointia ja sen kehittämistä tuetaan Savoniassa monin eri tavoin ja palveluin. Korkeakoulussamme toimitaan siten, että opiskelija voi tuntea kuuluvansa opiskeluyhteisöön. Opiskeluhyvinvointia edistävät korkeakoulun oma henkilökunta, opiskelupaikkakunnan järjestämän opiskeluterveydenhuollon työntekijät, liikuntapalvelut, kampuskaupunkiemme seurakuntien oppilaitospastorit sekä opiskelijakunta SAVOTTA. Savoniassa toimivien opiskeluhyvinvoinnin työntekijöiden (opinto-ohjaajat, opintoneuvojat, korkeakoulukuraattori ja oppimisen tuen asiantuntija) yhteystiedot löytyvät alta.

Opintojen ohjaus ja opintoneuvonta

Ohjaus- ja neuvontapalvelujen tavoitteena on ohjata ja neuvoa opiskelijaa persoonallisessa ja ammatillisessa kehittymisessä, oppimisessa ja opiskelu- ja urasuunnittelussa. Ohjausta ja neuvontaa tarjotaan oppimispolun kaikissa vaiheissa: ennen opintojen alkua, opintojen alkuvaiheessa, opintojen edetessä, opintojen päättövaiheessa ja opintojen päättymisen jälkeen. Ohjausta annetaan ryhmä- ja yksilöohjauksena sekä virtuaalisesti.

Ohjaus- ja neuvontapalveluja koordinoi opintojen ohjaaja, mutta ohjausta antavat kaikki opettajat. Myös opiskelijatuutorit, toiset opiskelijat ja koko henkilökunta auttavat kukin toimenkuvansa mukaan. Opintosihteerit ohjaavat mm. opiskelijavalintaan, opintososiaalisiin etuihin, opintotukeen ja opintorekisteriin liittyvissä kysymyksissä.

Opintojen ohjaus tukee orientoitumista ja sitoutumista opiskeluun, ammattitaidon kehittämistä, opintojen etenemistä ja työelämään siirtymistä. Opiskelijaa rohkaistaan löytämään omaan opiskeluunsa ja elämäntilanteeseensa sopivia ratkaisuja.

Opinto-ohjaajat vastaavat omien yksiköidensä opinto-ohjauksen koordinoimisesta ja kehittämisestä sekä osallistuvat uraohjaukseen. Ura- ja rekrytointipalvelut ovat osa ammattikorkeakoulun ohjaus- ja neuvontapalveluja. Ohjaus- ja neuvontapalveluja arvioidaan ja kehitetään opiskelijoiden antamien palautteiden, mm. tulokyselyn, lähtökyselyn ja seurantakyselyn avulla.

Yhteystiedot:

Korkeakoulukuraattori

Savoniassa Microkadun kampuksella opiskelijoita palvelee korkeakoulukuraattori Meri Tissari meri.tissari@savonia.fi

Iisalmen kampuksella korkeakoulukuraattorina toimii Anna Hatunen. anna.hatunen@savonia.fi

Oppimisen tuki

Oppimisen tuken kysymyksissä opiskelijoita palvelee oppimisen tuen asiantuntija, erityisopettaja Petra Roininen petra.roininen@savonia.fi

Opiskeluterveydenhuolto

Tammikuussa 2021 opiskeluterveydenhuoltopalvelut siirtyivät YTHS:n (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö) piiriin. Kaikki 10.1.2021 alkaen läsnäolevat tutkinto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun.

KUOPIO, YTHS-palvelupiste

Asiointi ottamalla ensin yhteyttä YTHS:n ajanvaraukseen ja palveluohjaukseen https://www.yths.fi/asiointi/ajanvaraus/
Käyntiosoite: Niiralankatu 23, KUOPIO
YTHS:n Kuopion toimipisteen palveluja voivat käyttää Savonian kaikilla kampuksilla opiskelevat mukaan lukien Iisalmi ja Varkaus.

IISALMI, yhteistyökumppanin palvelupiste

Asiointi ottamalla ensin yhteyttä YTHS:n ajanvaraukseen ja palveluohjaukseen https://www.yths.fi/asiointi/ajanvaraus/
Käyntiosoite, yleis- ja mielenterveyden palvelut: Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Riistakatu 19
Käyntiosoite, suunterveyden palvelut: Suomen Terveystalo Oy, Luuniemenkatu 3 A
Iisalmessa olevien YTHS-yhteistyökumppanien palveluja voivat käyttää vain Iisalmen kampuksella opiskelevat tutkinto-opiskelijat.

VARKAUS, yhteistyökumppanin palvelupiste

Asiointi ottamalla ensin yhteyttä YTHS:n ajanvaraukseen ja palveluohjaukseen https://www.yths.fi/asiointi/ajanvaraus/
Käyntiosoite, yleis- ja mielenterveyden palvelut: Suomen Terveystalo Oy, Wredenkatu 2 Suunterveyden palvelut: tarkentuu
Varkaudessa olevien YTHS-yhteistyökumppanien palveluja voivat käyttää vain Varkauden kampuksella opiskelevat tutkinto-opiskelijat.

YTHS-PALVELUPISTEET MUILLA PAIKKAKUNNILLA:

Muilla paikkakunnilla sijaitsevat YTHS:n palvelupisteet ovat käytettävissä opiskelupaikkakunnasta riippumatta kaikille läsnä oleville tutkinto-opiskelijoille.

Opiskelijan päihdeohjelma

Savonia-ammattikorkeakoulun päihdeohjausmalli on osa ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opiskelukykyä ja hyvinvointia ylläpitävää toimintaa ja yhteisöllistä vastuunkantoa toinen toisistamme.

Opiskelijatoiminta seurakunnissa

Kirkon oppilaitospastorit ovat läsnä kampuksilla opiskelijoita ja henkilökuntaa varten. Voit ottaa yhteyttä aina, kun haluat keskustella henkilökohtaisista asioista, ihmissuhteista, kriiseistä, jaksamisesta tai mistä tahansa asiasta. Keskustelut ovat kaikille maksuttomia ja ehdottoman luottamuksellisia.

Laura Tanskanen, laura.tanskanen@evl.fi, p. 040 4848 276

Satu Karjalainen, satu.karjalainen@evl.fi, p. 040 4848 425

Katso video opiskeluhyvinvoinnin tukemisesta Savoniassa!

Katso video Youbessa tästä