Hyvinvointipalvelut

#opiskeluelämä

Opiskelijoiden hyvinvointia ja sen kehittämistä tuetaan Savoniassa monin eri tavoin ja palveluin. Korkeakoulussamme toimitaan siten, että opiskelija voi tuntea kuuluvansa opiskeluyhteisöön. Opiskeluhyvinvointia edistävät korkeakoulun oma henkilökunta, opiskelupaikkakunnan järjestämän opiskeluterveydenhuollon työntekijät, liikuntapalvelut, kampuskaupunkiemme seurakuntien oppilaitospastorit sekä opiskelijakunta SAVOTTA. Savoniassa toimivien opiskeluhyvinvoinnin työntekijöiden (opinto-ohjaajat, opintoneuvojat ja korkeakoulukuraattori) yhteystiedot löytyvät alta.

Katso video opiskeluhyvinvoinnin tukemisesta Savoniassa!

Katso video Youbessa tästä

Korkeakoulukuraattorin palvelut

Syksystä 2019 alkaen Savoniassa opiskelijoita palvelee korkeakoulukuraattori Meri Tissari

meri.tissari@savonia.fi

Opintojen ohjaus ja opintoneuvonta

Ohjaus- ja neuvontapalvelujen tavoitteena on ohjata ja neuvoa opiskelijaa persoonallisessa ja ammatillisessa kehittymisessä, oppimisessa ja opiskelu- ja urasuunnittelussa. Ohjausta ja neuvontaa tarjotaan oppimispolun kaikissa vaiheissa: ennen opintojen alkua, opintojen alkuvaiheessa, opintojen edetessä, opintojen päättövaiheessa ja opintojen päättymisen jälkeen. Ohjausta annetaan ryhmä- ja yksilöohjauksena sekä virtuaalisesti.

Ohjaus- ja neuvontapalveluja koordinoi opintojen ohjaaja, mutta ohjausta antavat kaikki opettajat. Myös opiskelijatuutorit, toiset opiskelijat ja koko henkilökunta auttavat kukin toimenkuvansa mukaan. Opintosihteerit ohjaavat mm. opiskelijavalintaan, opintososiaalisiin etuihin, opintotukeen ja opintorekisteriin liittyvissä kysymyksissä.

Opintojen ohjaus tukee orientoitumista ja sitoutumista opiskeluun, ammattitaidon kehittämistä, opintojen etenemistä ja työelämään siirtymistä. Opiskelijaa rohkaistaan löytämään omaan opiskeluunsa ja elämäntilanteeseensa sopivia ratkaisuja.

Opinto-ohjaajat vastaavat omien yksiköidensä opinto-ohjauksen koordinoimisesta ja kehittämisestä sekä osallistuvat uraohjaukseen. Ura- ja rekrytointipalvelut ovat osa ammattikorkeakoulun ohjaus- ja neuvontapalveluja. Ohjaus- ja neuvontapalveluja arvioidaan ja kehitetään opiskelijoiden antamien palautteiden, mm. tulokyselyn, lähtökyselyn ja seurantakyselyn avulla.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Opiskeluterveydenhuolto

Linkit johtavat kunkin kampuskaupungin omille verkkosivuille.

Kuopion kaupunki huolehtii Kuopiossa opiskelevien terveydenhuollosta.
Iisalmen kaupunki huolehtii Iisalmessa opiskelevien terveydenhuollosta.
Varkauden kaupunki huolehtii Varkaudessa opiskelevien terveydenhuollosta.

Opiskelijan päihdeohjelma

Savonia-ammattikorkeakoulun päihdeohjausmalli on osa ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opiskelukykyä ja hyvinvointia ylläpitävää toimintaa ja yhteisöllistä vastuunkantoa toinen toisistamme.

Opiskelijatoiminta seurakunnissa

Kirkon oppilaitospastorit ovat läsnä kampuksilla opiskelijoita ja henkilökuntaa varten. Voit ottaa yhteyttä aina, kun haluat keskustella henkilökohtaisista asioista, ihmissuhteista, kriiseistä, jaksamisesta tai mistä tahansa asiasta. Keskustelut ovat kaikille maksuttomia ja ehdottoman luottamuksellisia.

Panu Pohjolainen, 040 4848472 panu.pohjolainen@evl.fi

Raimo Hakkarainen, 040 4848471 raimo.hakkarainen@evl.fi