Sähköisen opiskelutodistuksen tarkastus
Validating the electronic study certificates

Sähköiset opiskelutodistukset Savoniassa

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelija voi saada opiskelutodistuksen ja opintosuoritusotteen sähköisinä dokumentteina. Tällä sivulla on ohjeet, kuinka vastaanottaja (esim. työnantaja) voi tarvittaessa tarkistaa asiakirjan aitouden. Asiakirjat ovat PDF-muotoisia dokumentteja, joissa sähköinen allekirjoitus varmentaa dokumentin alkuperän ja eheyden (PAdES – PDF Advanced Electronic Signatures (Directive 1999/93/EC)).  

Sähköinen allekirjoitus korvaa käsin tehdyn allekirjoituksen ja leimauksen. Sähköinen dokumentti on virallinen vain sähköisenä. Dokumentin muuttaminen johtaa siihen, että sähköinen allekirjoitus ei ole enää voimassa. Sähköisesti allekirjoitettua dokumenttia pitäisi pystyä käyttämään kaikissa samoissa tilanteissa kuin paperista allekirjoitettua ja leimattua dokumenttia.

Sähköinen dokumentti ja sen tarkastaminen

Dokumentin aitouden varmistaminen Atomi validation -palvelun avulla

Atomi-palvelun avulla sähköisesti allekirjoitetut dokumentit näyttävät allekirjoituksesta seuraavat tiedot.  

  • Allekirjoituksen tekijä: atomi-esign.savonia.fi  
  • Varmenteen myöntäjä: VRK CA for Service Providers – G3  

Electronic study certificates in Savonia

The electronic transcript of records and study certificate are PDF documents equipped with a digital signature to confirm their authenticity and integrity [PAdES – PDF Advanced Electronic Signatures (Directive 1999/93/EC)]. The digital signature replaces handwritten signatures and stamps.  

Electronic documents are official only in their digital form and not as paper-printed copies. They cannot be modified, as any change made to the file invalidates the digital signature. The electronic transcript/certificate should be a valid alternative in all situations where signed and stamped paper documents are used. Whatever the transaction, if the party concerned does not accept your digitally signed document, you may request a signed and stamped paper document from Savonia’s Student Affairs Office. 

Electronic document and it’s validation

Verifying the authenticity of a document using the Atomi Validation Service

With the Atomi service, you can see the following details of the digital signature in the document:   

  •      The signatory: atomi-esign.savonia.fi   
  •      Digital Certificate Authority: VRK CA for Service Providers – G3