Huippu-urheilu ja opiskelu

#Avoin amk – osaamista joustavasti ja yksilöllisesti!
#Tutkintokoulutus – tavoitteena tutkinto urheilu-uran aikana!

Tavoitteena opiskelun ja urheilun yhteensovittaminen!

Urheilija, tähtäätkö lajisi kansalliselle tai kansainväliselle huipulle harjoitellen ja kilpaillen määrätietoisesti? Haluatko tehokkaan harjoittelun lisäksi opiskella itsellesi korkeakoulututkinnon? Mikäli tunnistat itsesi tästä, sinun kannattaa harkita hakeutumista opiskelijaksi Savonia-ammattikorkeakouluun sekä edelleen Kuopion alueen urheiluakatemiaan. Savoniasta löydät joustavia opintopolkuja ja ratkaisuja opiskelevan urheilijan uran merkittäviin siirtymävaiheisiin opintoasteelta toiselle, urheilun rinnalle sekä urheilu-uralta siviiliuralle.

Savonia-ammattikorkeakoululla on kokemusta huippu-urheilijoiden kouluttamisesta. Urheiluakatemiayhteistyön myötä huippu-urheilijan opiskelun tukeminen kehittyy edelleen. Vastuu opiskelusta on opiskelijalla itsellään eikä tutkintovaatimuksista voida tinkiä, mutta koulutuksen järjestelyissä pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan urheilun mukanaan tuoma monimuotoisuus. Lisäksi Urheiluakatemian ohjauksessa tapahtuvasta urheilusta ja valmentautumisesta on mahdollisuus saada opintopisteitä osaksi tutkintoa.

Savonian yhteistyökumppanina toimiva Kuopion alueen urheiluakatemia on alueellinen huippu-urheiluverkosto, joka sitoo yhteen urheilijoiden opintopolut, valmennuksen ja tukijärjestelmät. Urheiluakatemiaan haetaan lukuvuosittain sen jälkeen kun opiskelupaikka Savoniassa on varmistunut.

Olympiakomitean logo Huippu-urheilijamyönteinen korkeakoulu.

Yhteystiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun
opinto-ohjaaja Pirjo Venhovaara
p. 044 785 5009
pirjo.venhovaara@savonia.fi

Savonia-ammattikorkeakoulu
hakijapalvelut
avoin ammattikorkeakoulu

Kuopion alueen urheiluakatemia, toiminnanjohtaja Johanna Tikkanen
p. 044 718 1790
johanna.tikkanen@kuopio.fi

Huippu-urheilijan opiskelumahdollisuudet Savoniassa

Urheilun ja opiskelun yhdistämisen olennainen osa on erilaisten mahdollisuuksien hahmottaminen ja vaihtojen pohdinta. Urheilijan on mahdollista aloittaa opiskelu joko avoimen amk:n kautta tai tutkinto-opiskelijana. Avoimen amk:n kautta on mahdollista saada mm. tutkinto-opiskelun edellyttämä hakukelpoisuus. Alla olevassa kuvassa on esitetty vaihtoehdot, joiden kautta voit aloittaa opiskelun Savonia-ammattikorkeakoulussa. Alta löydät myös vaihtoehtojen tarkemmat kuvaukset. Tutustu ensin Savonian koulutusmahdollisuusvaihtoehtoihin ja valitse, miten ja mitä haluat opiskella. 

Tutkinto-opiskelu

Savoniassa voit opiskella kaikissa amk-tutkinnoissa. Suurin osa Savonian urheilijoista opiskelee ammattikorkeakoulututkintoa tutkinto-opiskelijana. Kaikkien lajien edustajat ovat tervetulleita.

Lisätietoja tutkinto-opiskeluvaihtoehdoista

Tutkinto-opiskelijana opiskelevilla urheilijoilla on mahdollisuus saada joustoja opintojen suoritusaikataulussa, opintojärjestelyissä ja päivittäisessä opintojen aikatauluttamisessa mm. aamutreenien, leirien ja kisamatkojen mahdollistamiseksi.

Tutkinto-opiskelijaksi haetaan valtakunnallisen yhteishaun kautta joko keväällä tai syksyllä. Hakuvaiheessa on tärkeää pohtia huolellisesti sitä, kuinka tutkinto-opiskelu soveltuu opiskelijalle, joka ei aina pääse osallistumaan opetukseen tai opiskelijaryhmän yhteisesti tekemään työskentelyyn ja ryhmätöihin. Opiskelusuunnitelman laatiminen voi olla haasteellisempaa esim. sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmissa. Joissakin tutkinto-ohjelmissa (esim. liiketalous) opetussuunnitelma taas mahdollistaa paremmin huippu-urheilun ja opiskelun yhteensovittamisen. Urheilijan näkökulmasta haasteen voi tuoda se, että tutkinto-opiskelijalla opintoihin myönnettävä opiskeluoikeusaika on myös ennalta määritelty. 

Savoniassa urheiluvalmennus on opinnollistettu. Voit halutessasi suorittaa max. 15 op Urheiluakatemia-opintoja osaksi tutkintoa. 

Lyhyesti

 • hakukelpoisuus vaaditaan
 • opiskeluaika rajattu tutkinnon laajuuden mukaan 3,5 tai 4 vuotta
 • vaatii aktiivista omien opintojen suunnittelua ja sopimista
 • Urheiluakatemiaopinnot (max. 15 op) mahdollista liittää osaksi tutkintoa
 • mahdollista rahoittaa opiskelu opintotuella, edellytyksenä opintojen eteneminen

Urheilijan polku amk-opintoihin tavoitteellisille kilpa- ja huippu-urheilijoille

Urheilijan on mahdollista aloittaa amk-tutkintoon tähtäävä opiskelu avoimen amk:n kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelet ensin 60 op tavoitetutkintosi opintoja avoimessa amk:ssa ja haet sen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi. Tämän vaihtoehdon etuna on se, että avoimen amk:n kautta ensin suorittamasi opinnot hyväksiluetaan ja näin myöhemmin tapahtuvaan ajallisesti rajoitettuun tutkinto-opiskeluun saadaan joustoa ja tilaa urheilun vaatimalle ajalle.

Opiskelijaksi voivat hakeutua tavoitteelliset kilpa- ja huippu-urheilijat, jotka täyttävät urheiluakatemiakriteerit. Valinnassa teemme yhteistyötä Kuopion alueen urheiluakatemian kanssa.

Opiskelijaksi haetaan avoimen amk:n Urheilijan polku amk-opintoihin tavoitteellisille kilpa- ja huippu-urheilijoille -haun kautta. Löydät ohjeet ja hakulomakkeen alla olevasta linkistä. Hakuvaiheessa urheilija merkitsee tutkinto-ohjelmavaihtoehdoista sen, johon hakee opiskeluoikeutta (tavoitetutkinto).

Opiskelu on maksullista (350 e/lukuvuosi) eikä se oikeuta opintotukeen, joten opintojen rahoitusta kannattaa miettiä etukäteen. Haku on mahdollista nonstop, mutta opiskelu alkaa vuosittain syys- tai tammikuun alussa tai muutoin tarkoituksenmukaisena ajankohtana. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että talvilajien urheilijat ohjataan aloittamaan opiskelu kesälukukaudella. Nonstop haun etuna on kuitenkin se, että voit saada tiedon amk-opiskelumahdollisuudesta vaikkapa tukemaan pelaajasopimusneuvotteluasi.

Opiskeluoikeusaikaa 60 op:n suorittamiseksi saat kaksi vuotta. Etuna on myös se, että tuo suorittamasi 60 op antaa sinulle ammattikorkeakoulujen yleisen hakukelpoisuuden, jos se sinulta puuttuu.

Opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen urheilijalle laaditaan HOPS/DCP (Dual Career Studyplan) opintosuunnitelma, jonka jälkeen ilmoittaudut opintojaksojen toteutuksille. Sinut ohjataan myös suorittamaan DigiAvain opintojakso, joka perehdyttää sinut opiskelussa käytettäviin tietojärjestelmiin ja sovelluksiin. 

Huomioithan sen, että aivan kaikkea amk-opintojaksoihin kuuluvaa ei voi opiskella etänä. Luonnollisesi pyrimme laatimaan opintosuunnitelmat urheilun vaatimukset huomioiden, mutta edellytämme, että voit tarvittaessa osallistua lähijaksoille tai lähiopetukseen.

Voit halutessasi suorittaa max. 5 op Urheiluakatemia-opintoja osaksi kokonaisuutta. 

Lisätietoja urheilijan polusta ja hakemisesta.

Lyhyesti

 • väylä suunnattu vain urheilijoille
 • haku; nonstop ilmoittautuminen
 • maksullista 350 e/vuosi, ei oikeutta opintotukeen
 • HOPS/DCSP -opintosuunnitelma
 • pidennetty opiskeluoikeusaika 60 opintopisteen suorittamiseksi, 2 vuotta. 
 • mahdollisuus liittää Urheiluakatemiaopintoja (5 op)
 • 60 op:n suorittaminen antaa hakukelpoisuuden
 • jatkohaku tutkintoon erillishaun kautta

Avoin amk, polkuopinnot

Urheilija voi aloittaa opintonsa myös avoimen amk:n polkuopinnoissa. Polkuopinnot  tarjoavat vaihtoehtoisen väylän tutkintoon. Amk-polkuopiskelijana opiskelet 1. vuoden opinnot tutkinto-opiskelijaryhmän mukana ns. lisäpaikoilla, joten opiskelupaikkoja on rajallisesti, lisätietoja AMK-tutkintoon avoimen AMK:n kautta.

AMK-polkuopiskelupaikkoja on tarjolla lähes kaikkiin tutkinto-ohjelmiin ja tarjonta vaihtelee vuosittain sen mukaan, mitä tutkintokoulutuksia on alkamassa. Ilmoittautumisaika on kaksi kertaa vuodessa. Suoritettuaan 60 op:n laajuiset opinnot opiskelija saa tutkinto-opiskeluoikeuden tavoitetutkintoon.

Lisätietoja polkuopinnoista

Lyhyesti

 • avoin kaikille
 • määritelty ilmoittautumisaika kaksi kertaa vuodessa
 • urheilijaopiskelija saa avoimen amk:n opiskeluoikeuden, kesto 1 v
 • maksullista, ei oikeutta opintotukeen
 • Urheiluakatemiaopintoja (5 op) mahdollista liittää osaksi opintoja
 • 60 op:n suorittaminen antaa hakukelpoisuuden
 • jatkohaku tutkintoon: opintopolku.fi, erillishaku aiemmilla opinnoilla

Yksittäisten opintojaksojen suorittaminen avoimen amk:n kautta

Avoin amk-opetus on ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaista, kaikille avointa opetusta koulutuksesta ja iästä riippumatta. Voit tehdä yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia kokonaisuuksia, jotka rakentavat yksi kerrallaan ammatillista osaamista urheilijan uran rinnalle. Opiskelun voi aloittaa rauhallisesti korkeakouluopiskelua ja -taitoja harjoitellen tai vauhdikkaasti aiemmin kertynyttä osaamista hyödyntäen. Avoimessa suoritat opintoja joustavasti urheilun ehdoilla Savonian kampuksilla tai virtuaalisesti verkossa.

Tutustu avoimen opintotarjontaan

Erillishaku urheilijoille, joilla on aiempia korkeakouluopintoja

Mikäli sinulla on aiempia korkeakouluopintoja, voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi Savoniaan aiempien opintojesi perusteella. Lisätietoja erillishausta.

Lisätietoja erillishausta antaa ohjausasiantuntija Mari Miettinen
mari.miettinen@savonia.fi p. 044 785 7425

Näin kaksi huippu-urheilijaa yhdistää opinnot ja urheilun

Jesse ja Reetta seisovat kirjahyllyn edessä ja katsovat kameraan hymyillen.
Jesse Pääkkönen ja Reetta Silvasti.

Savonia-ammattikorkeakoulu tarjoaa joustavia ratkaisuja urheilijan uran siirtymävaiheisiin opintoasteelta toiselle, urheilun rinnalle sekä urheilu-uralta siviiliuralle. Urheilu-uraan on keskityttävä täysillä silloin, kun sen aika on. Silti sen aikana voi jo miettiä tulevaisuutta ja opiskella kohti työuraa.

Lue Jessen ja Reetan ajatuksista!

EM-mitalisti valmistui röntgenhoitajaksi

Moninkertainen cheertanssin EM-mitalisti Olivia Elomaa valmistui vastikään röntgenhoitajaksi Savoniasta.

Oulusta lähtöisin olevan Olivian ura cheertanssin edustustasolla on kestänyt jo pitkään.

– Olen urheillut jo yli yhdeksän vuotta. Kasvattiseurani on oululainen Northern Lights Cheerleading. Tanssin kolme vuotta edustusjunioreissa ja nyt viimeiset kuusi vuotta aikuisten edustusjoukkueessa, hän kertoo.

Teemme myös sponsorointiyhteistyötä alueen johtavien urheiluseuran kanssa, jolloin yhteistyö voi olla myös hieman viihteellisempää, katso video alla