Siirtohaku

#savoniaAMK

Siirtyminen toisesta korkeakoulusta Savoniaan

Voit hakea opiskeluoikeuden siirtoa Savoniaan, jos sinulla on opiskeluoikeus jossakin toisessa suomalaisessa korkeakoulussa. Jos olet jo Savonian opiskelija, löydät ohjeet sisäisestä siirrosta Savonian Repusta. 

Siirtoa voi hakea mihin tahansa tutkinto-ohjelmaan, sen ei tarvitse olla sama, jossa voimassa oleva opiskeluoikeutesi on. Siirtyminen on kuitenkin mahdollista vain, jos sinun opiskeluoikeusaikasi riittää (+1 vuosi huomioiden) tutkinnon suorittamiseen ja tutkinto-ohjelmassa on vapaita paikkoja. YAMK-tutkinto-ohjelmaan haettaessa sinulla tulee myös olla soveltuva pohjakoulutus ja sen jälkeen hankittu soveltuva vähintään 2 vuoden (24 kk) työkokemus. Voit tarkistaa pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset hakemasi YAMK-tutkinto-ohjelman tiedoista Savonian nettisivuilta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

Mari Miettinen,
etunimi.sukunimi@savonia.fi, Puh. 044 785 7425


hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Hakeminen

Jos haluat hakea siirtoa Savoniaan, täytä siirtohakemus Opintopolussa 1.1. – 31.5. tai 1.8. – 30.11. välisenä aikana.

Hakemukselle tarvittavat liitteet

Liitä tarvittavat liitteet hakulomakkeelle:

AMK-tutkintoon hakevat:

 • linkki Oma opintopolku -palvelun omiin suoritustietoihin, josta käy ilmi nykyisen tutkinto-ohjelman opiskeluoikeuden tiedot, käytetyt läsnä- ja poissaololukukaudet sekä suoritetut opinnot TAI
 • viralliset ja allekirjoitetut kopiot opiskelutodistuksesta ja opintorekisteriotteesta.

YAMK-tutkintoon hakevat:

 • linkki Oma opintopolku -palvelun omiin suoritustietoihin, josta käy ilmi nykyisen tutkinto-ohjelman opiskeluoikeuden tiedot, käytetyt läsnä- ja poissaololukukaudet sekä suoritetut opinnot TAI
 • viralliset ja allekirjoitetut kopiot opiskelutodistuksesta ja opintorekisteriotteesta.

Lisäksi:

 • linkki Oma opintopolun suoritustietoihin, josta näkyy aiemman korkeakoulututkinnon suoritustiedot TAI
 • kopio aiemman korkeakoulututkinnon, opistoasteen tutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon tutkintotodistuksesta JA
 • kopiot työtodistuksista, jotka osoittavat, että sinulla on vähintään kaksi vuotta (24kk) soveltuvaa työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

 

Hakemuksen käsittely

Hakemuksesi otetaan käsittelyyn 14 vrk kuluessa sen saapumisesta.

Mikäli sinulla on voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa (YAMK-tutkintoon hakevalla myös soveltuva pohjakoulutus ja työkokemus)

 1. Käsittelijä vertaa suorittamiasi opintoja hakemaasi tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ja selvittää koulutusalalta onko sopivassa ryhmässä tilaa. 
 2. Mikäli sopivassa ryhmässä on tilaa, käsittelijä tekee yhdessä koulutusalan kanssa sinulle alustavan HOPSin (henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman) ja tarkastaa onko sinun mahdollista valmistua opiskeluoikeusaikasi puitteissa 
 3. Mikäli siirto on mahdollinen, käsittelijä ilmoittaa asiasta sinulle ja lähettää sinulle alustavan HOPSin. Sinulla on 7 vrk aikaa ottaa opiskelupaikka vastaan. 

Seuraa sähköpostiasi, sillä sinulta saatetaan pyytää lisätietoja hakemukseesi. Saat myös päätöksen sähköpostitse. 

Mikäli siirto on mahdollinen, sinulla on 7 vrk aikaa ottaa paikka vastaan. Jos otat opiskelupaikan vastaan, sinun tulee erota lähtökorkeakoulusta ennen kuin opinnot alkavat Savoniassa. Opintojen alussa HOPS tarkentuu. 

Mikäli sinulla ei ole voimassa olevaa opiskeluoikeutta toisessa suomalaisessa korkeakoulussa, YAMK-hakijalla ei ole tutkintoon soveltuvaa pohjakoulutusta tai työkokemusta, hakemassasi ryhmässä ei ole tilaa tai siirto ei muusta syystä ole mahdollinen, käsittelijä ilmoittaa sinulle asiasta ja ohjaa jatkosta.

Huomioitavaa

 • Siirtohaussa opiskelijan olemassa oleva opiskeluoikeus siirtyy sellaisenaan uuteen tutkinto-ohjelmaan ja edeltävän tutkinto-ohjelman opiskeluoikeus lakkaa.Siirtymisen ajankohta määritellään HOPSin tekemisen yhteydessä. 
 • Vapaiden opiskelupaikkojen määrä vaihtelee tutkinto-ohjelmittain. Joissakin tutkinto-ohjelmissa tai ryhmissä vapaita opiskelupaikkoja ei ole ollenkaan tai niitä voi olla vain muutamia.  
 • Jos siirtoa hakee musiikkipedagogin, tanssinopettajan tai rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelmaan, on hakijan suoritettava soveltuvuuskoe hyväksytysti, jotta siirto on mahdollinen. Jos hakija on jo aiemmin suorittanut soveltuvuuskokeen, koulutusala päättää voidaanko se huomioida vai järjestetäänkö hakijalle uusi koetilaisuus.  
 • Englanninkielisestä tutkinto-ohjelmasta voi siirtyä suomenkieliseen tai toisin päin. On kuitenkin huomioitava, että englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa voi tutkintoon sisältyä suomen- tai ruotsinkielisiä opintoja ammattikorkeakoulututkinnoissa enintään 30 opintopistettä ja ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa 10 opintopistettä. 
 • Siirryttäessä tutkinto-ohjelmaan, jonka opetus- ja tutkintokieli on eri kuin tutkinto-ohjelmassa, josta siirrytään, voidaan opiskelijan riittävä kielitaito arvioida osana opintojen hyväksilukumenettelyä.  
 • Mikäli hakee siirtoa englanninkieliseen tutkinto-ohjelmaan ja hakija on lukuvuosimaksuvelvollinen, siirtyminen on mahdollista vain lukukausien alkuun, koska lukuvuosimaksua ei voi pilkkoa lukukautta pienemmäksi  
 • Ammattikorkeakoululla on oikeus saada sosiaali- ja terveysalalla siirto-opiskelijaksi hakevalta opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaa koskevat tiedot sekä toiselta korkeakoululta tiedot mahdollisesta vireillä olevasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta käsittelystä.  
 • Lähtökorkeakoulusta tulee erota vasta sen jälkeen, kun on saanut päätöksen hyväksymisestä ja kun kaikki keskeneräiset opinnot on kirjattu opintorekisteriin. Erota täytyy kuitenkin viimeistään, kun opinnot alkavat Savoniassa. Erotodistus ja lopullinen rekisteriote on esitettävä viimeistään ensimmäisenä opiskelupäivänä Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelujen toimistossaSiirto-opiskelijan valinta on ehdollinen, kunnes opiskelija eroaa aikaisemmasta korkeakoulusta ja hänen opintosuorituksensa on tarkistettu.