Savonia kumppaneille logo

Yhteistyö näkyväksi

Savonia uudistaa kumppanuuksia. Pidämme menestyksen avaintekijöinä yhteistyön avoimuutta ja näkyvyyttä, joten pyysimme kumppaneitamme kertomaan omin sanoin yhteistyöstä Savonian kanssa. Varmistetaan yhdessä opiskelijoiden ja yritysten menestyminen.

Tutustu monipuoliseen yritysyhteistyöhömme!

Lähdetään luomaan kumppanuutta yhdessä. Ota yhteyttä!

Kaija Sääski
Yrityspalvelujohtaja
kaija.saaski@savonia.fi
0447856922

Henkilökuva, Kaija Sääski, yrityspalvelujohtaja

ANDRITZ Oy

ANDRITZ Oy on yksi maailman johtavista sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmien, laitteiden ja palvelujen toimittajista. Sen tuotealueita ovat puunkäsittely, kuituprosessit, kemikaalien talteenotto ja massankäsittely. Lisäksi ANDRITZ Oy tarjoaa erilaisia biomassakattiloita ja kaasutuslaitoksia energian tuotantoon.

Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Osaamiskeskuksemme ovat Keravalla, Kotkassa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Savonlinnassa, Tampereella, Vantaalla ja Varkaudessa. Savoniasta on moni nykyinen andritzlainen tullut ensin kesätöihin tai harjoitteluun, ja olemme vuosien saatossa tarjonneet useita päättötyöaiheita opiskelijoille. Opiskelijavierailuiden ja -messujen yhteydessä olemme tehneet tutuksi yritystämme ja esitelleet meillä tarjolla olevia työpaikkoja. Yhteistyö Savonian kanssa tuo käytäntöön arvojamme: intohimo, kumppanuus, monipuolisuus ja näkökulmat.

Marko Luokkanen
Varkauden paikallisjohtaja
marko.luokkanen@andritz.com


Avosylin

Avosylin yhtymä on suomalainen sosiaalialan yritys, jonka toiminnan perustana vaikuttavat vahvat arvot sekä sitoutuminen lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä yhteisen elämän tukemiseen erilaisissa kriisitilanteissa ja elämän haasteissa. 

Avosylin yhtymä tarjoaa laadukkaan palvelujatkumon sosiaali­huollon palveluista lasten­suojelun vahvasti tuettuun sijaishuoltoon. Avosylin yhtymän muodostavat Perhehoitokumppanit Suomessa Oy, Neljä Astetta Oy sekä Pallo-kodit.

Kumppanuutemme Savonian kanssa on alkanut vuoden 2024 alussa. Vastavuoroisuus on siinä kantava voima ja se tulee sisältämään niin luentoja, työharjoittelu mahdollisuuksia, opinnäytetöitä ja mahdollisuutta aina työllistymiseen asti.

Haluamme olla tukemassa opiskelijoita suoraan työkentältä ja luomme toivoa tulevaisuudesta.

Jukka Sihlman
Koulutuspäällikkö
jukka.sihlman@avosylin.fi


Callwaves

Callwaves on ulkoistetun asiakaspalvelun ja myynnin innovatiivinen toteuttaja ja kehittäjä. Kahdessakymmenessä vuodessa olemme kasvaneet Call Centeristä asiakaskokemuksen syväasiantuntijaksi ja palveluratkaisujen kehittäjäksi.  

Toimipisteemme sijaitsevat Varkaudessa, Kuopiossa, Mikkelissä, Joensuussa ja Helsingissä, jonka lisäksi meillä on myös etätyöntekijöitä ympäri Suomen.  

Yhteistyö Savonian kanssa on ollut erittäin mielekästä ja yhteistyön kautta olemme saaneet tuotua yritystämme tutuksi myös Savonian opiskelijoille. Callwavesilla työskentelee henkilöitä eri ikäryhmistä ja pystymme tarjoamaan työpaikkoja eri elämäntilanteisiin. Tälläkin hetkellä meillä työskentelee korkeakouluopiskelijoita opintojen ohessa. 

Satu Viren
HR Specialist
satu.viren@callwaves.fi


Destia

Destia on Suomen suurin infra-alan palveluyhtiö ja osa kansainvälistä Colas-konsernia. Luomme hyvän yhteiskunnan perustaa suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämällä huomisen liikenne- ja energiainfraa. Teemme sen noin 1 700 destialaisen ainutlaatuisella infran tajulla. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli noin 600 miljoonaa euroa.

Yhteistyömme Savonia ammattikorkeakoulun kanssa on jatkunut jo vuosia paikallisella tasolla, ja tänä vuonna olemme siirtyneet yhdessä tiiviimpään kumppanuuteen, jonka tavoitteena on tehdä yhteistyöstä vielä monipuolisempaa ja suunnitelmallisempaa. Savonia on meille strategisesti tärkeä yhteistyökumppani, sillä oppilaitoksessa opiskelee laajasti infra-alan tulevaisuuden osaajia, niin rakennusalan, infrasuunnittelun kuin esimerkiksi energia- ja sähkötekniikan aloilla. Lisäksi meillä on jatkuvasti tarpeita henkilöstömme jatkuvaa oppimista ajatellen, ja Savonialla onkin monipuolisesti tarjontaa myös täydennys- ja muuntokoulutusten osalta.

Yhteistyö erityisesti rakennusalan opiskelijoiden ja opettajien kanssa on jatkunut jo pitkään, ja nyt haluamme laajentaa näitä hyviä käytäntöjä myös energia- ja sähkötekniikan opiskelijoihin – erityisesti lisätä ymmärrystä infra-alan mahdollisuuksista, urapoluista ja tulevaisuuden työelämästä rakennusalalla Suomessa ja kansainvälisesti. Savonian ammattilaisten kanssa on ollut ilo rakentaa yhteistyötä ammattitaitoisen ja innostuneiden opettajien ja työelämävastaavien kanssa iloisten palaverien merkeissä!

Lotta Lukka
HRD Specialist
lotta.lukka@destia.fi


Konjunktuuri Oy

Konjunktuuri on 1989 vuonna Varkauteen perustettu henkilöstöpalvelualan yritys, joka on erikoistunut asiantuntijoiden henkilöstövuokraukseen sekä suorahakutoimeksiantoihin. Konjunktuuri tarjoaa Savonian opiskelijoille sparrausta ja näkemystä työnhakuun. Konjunktuuri järjestää harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyö aiheita mahdollisuuksien puitteissa.  

Konjunktuurilla on asiakkaita erityisesti vientiteollisuudessa sekä taloushallinnon toimialalla. Aktiivisemmin yhteistyötä on pantu alulle syksyllä 2022 ja alku on ollut lupaava. Savonia on pyrkinyt kaikin keinoin yhdistämään opiskelijat ja työnantajat, joten yhteistyö palvelee molempia osapuolia 


Kuopion alueen kauppakamari

Kuopion alueen kauppakamarin ja Savonia-ammattikorkeakoulun välinen yhteistyö on ollut pitkäjänteistä ja monitasoista yhteisenä tavoitteenamme elinkeinoelämän ja oppilaitosten välisen yhteistyön tiivistäminen.  

Alueen yritykset tarvitsevat parhaita tekijöitä sekä kansainvälisiä osaajia – Pohjois-Savon kilpailukyky rakentuu tulevaisuudessa entistä vahvemmin korkealle osaamiselle. Tämän vuoksi on tärkeää, että maakunnastamme löytyy Savonian kaltaisia toimijoita, jotka kouluttavat tulevaisuuden osaajia elinkeinoelämän tarpeisiin. 

Savonia on tärkeä strateginen kumppani mm. kauppakamarin Ski Lift Pitch -kasvuyhteisö-verkostossa. Yhteisenä missionamme on uusien startup-yritysten perustamisaktiivisuuden vauhdittaminen, mitä edistää mm. yhteistyössä Business Centerin kanssa tuotettu Student track -opiskelijaideakilpailu. Uudet tuote- ja palveluinnovaatiot ovat tärkeä osa yhteistä tulevaisuutta turvatessamme maakunnan elinkeinoelämän elinvoimaisuutta.  

Meille kauppakamarina on tärkeää ylläpitää antoisaa ja tiivistä yhteistyötä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa myös tulevaisuudessa! #menestystehdäänyhdessä 

Kuopion alueen kauppakamari on liikkeellepaneva voima alueemme kasvulle ja elinvoimaisuudelle. Kauppakamarin yli 950 jäsentä Kuopion, Varkauden ja Ylä-Savon alueilta edustavat kattavasti Pohjois-Savon elinkeinoelämää. 

Kaija Savolainen
Toimitusjohtaja
kaija.savolainen@kuopiochamber.fi


Kuopion kaupunki

Me Kuopiossa uskomme hyvään, oman näköiseen elämään

Meille se koostuu kolmesta asiasta – elosta, ilosta ja hyvästä olosta. Se on paloa elämää kohtaan, virtaa ja liikettä, sujuvuutta arjessa. Sekä vapautta tehdä omia valintoja, elää omannäköistä elämää: Juuri itselle sopivassa ympäristössä, kukin omalla tavallaan.

Kuopio on hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuusosaamisen keskus

Kuopio on tänään noin 124.000 asukkaan kansainvälinen ja kasvava hyvinvointi- ja terveysosaamisen yliopistokaupunki. Kuopio lukeutuu huippuluokan tutkimuksen ja osaamisen ansiosta globaalisti terveysalan merkittävimpiin osaamiskeskittymiin Suomessa.

Kuopio on Suomen sisäisessä muuttoliikkeessä toiseksi vetovoimaisin kaupunki. Kuopion erityisenä kilpailuetuna ja vahvuutena tutkimuksen valossa oli elämän laatutekijät, ympäristötekijät, kohtuullinen kustannustaso ja mukavat ihmiset. Täällä yhteisöllisyys on vahvuutemme ja naapureista tykätään.

Vajaan kahden kilometrin päässä kaupungin keskustasta Savilahden alueella on uniikki kolmen koulutusasteen kampusalue, jossa Savoniakin toimii. Siellä opiskelee tai tekee jatkotutkintoa noin 20.000 uusimman opin äärellä olevaa osaajaa. Savilahti on myös merkittävä tutkimus- ja osaamiskeskittymä, jonka älypääomassa on alueemme tulevaisuus. Haluamme varmistaa, että työpaikkoihin johtavat koulutusketjut oppilaitoksista työpaikkoihin ovat sujuvat ja houkuttelevat ja alue vastaanottavainen ja vieraanvarainen tulijoille.

Kuopio on valtakunnallisesti merkittävä turvallisuus- ja huoltovarmuuskeskittymä. Täällä sijaitsee Suomen Pelastusopisto, Euroopan tasolla uniikki harjoitusalue: vaarallisten aineiden käsittelyyn ja oikean tulen kanssa harjoitteluun. Geopoliittisen tilanteen myötä Kuopion merkittävyys turvallisuuskeskittymänä vahvistuu. Suomen huoltovarmuuden näkökulmasta ruuantuotanto- ja jalostus, inhimillinen turvallisuus ja vesiosaaminen kytkeytyy koko Suomen huoltovarmuuteen.

Kuopio on Suomen vetovoimaisimpia kaupunkeja. Asukastyytyväisyys on korkealla tasolla ja Kuopio on haluttu muuttokohde. Olemme kaupunki, jonka tavoite on olla hyvän elämän pääkaupunki jokaiselle kuopiolaiselle ja esimerkki muulle maailmalle. Kuopiossa hyvän elämän elementit ovat kunnossa, pitäen sisällään niin elämänlaadulliset tekijät kuin työn ja vapaa-ajan tasapainon sekä kulttuurin ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet. Kuopion vahvuudeksi luetaan elämän laatutekijät, kohtuullinen kustannustaso ja yhteisöllisyys. 

Kuopion kaupunki on kumppanina Savonian hallinnoimissa hankkeissa. Haluamme yhdessä edistää alueemme elinvoimaa ja kasvua.

Soile Lahti
Kaupunginjohtaja
soile.lahti@kuopio.fi

Kirsi Soininen
Markkinointijohtaja
kirsi.soininen@kuopio.fi


Lapland Hotels Kuopio

Olemme Lapin autenttisia elämyksiä tarjoava perheomisteinen yritys ja Suomen suurin yksityinen hotellitoimija. Ketjuumme kuuluu 19 hotellia ja 9 800 ravintolapaikkaa ympäri Suomea. Lisäksi portfolioomme kuuluu viisi hiihtokeskusta ja Pohjoismaiden suurin ohjelmapalveluyritys Lapland Safaris. 

Sielumme on Lapissa ja pohjoisen kunnioitus näkyykin kaikessa tekemisessämme. Ymmärrämme aidon lämminhenkisen palvelun merkityksen ja teemme työtämme intohimolla. Ainutlaatuisella ja laadukkaalla hotelli- ja ravintolakokemuksella sekä monipuolisilla elämyspalveluilla lunastamme paikan vieraidemme sydämissä. Lapland Hotels Kuopio avautui 2019 ja toi Savoon mukanaan Lapin rentouden ja moderniuden. 

Yhteistyömme Savonian AMK:n kanssa on ollut erittäin sujuvaa ja arvokasta. Olemme hyödyntäneet puolin ja toisin asiantuntemusta, resursseja ja palveluita. Olemme pystyneet tarjoamaan harjoittelupaikkoja ja työmahdollisuuksia opiskelijoille, mikä on auttanut meitä löytämään lahjakkaita nuoria ammattilaisia organisaatioomme. Lisäksi korkeakoulun opiskelijaprojektit ja tutkimukset ovat tarjonneet meille uusia näkökulmia liiketoiminnan kehittämiseen. Savonia AMK on luotettava ja ammattitaitoinen yhteistyökumppani, jonka kanssa on ilo työskennellä.

Lapland Hotels Kuopio logo
ELENA CHIKSOEVA, Lapland Hotels Kuopio

Elena Chiksoeva
Myyntipäällikkö
elena.chiksoeva@laplandhotels.com


Lujatalo

Lujatalo Oy kuuluu Luja-yhtiöihin, joka on yksi Suomen suurimmista rakennusalan konserneista ja täyttää tänä vuonna 70 vuotta.  Lujatalo on asunto- ja toimitilarakentaja, jolla on kattavat palvelut hanke- ja kiinteistökehittämisen osalta sekä vahva kokemus elinkaarihankkeista. Lujakoti-tuotemerkkimme tunnetaan hyvän asumisen laatumerkkinä. Olemme kestävän rakentamisen edelläkävijä ja toimimme valtakunnallisesti reilun 900 ammattilaisen voimin. Olemme myös edelläkävijä digitaalisen rakentamisen menetelmien hyödyntämisessä.  

Lujatalo haluaa perheyhtiönä varmistaa olemassaolonsa myös tuleville sukupolville noudattamalla kestävän ja kannattavan liiketoiminnan periaatteita. Kestävän liiketoiminnan kulmakiviä ovat asiakaskeskeisyys, luotettavuus ja vastuullisuus. Olemme mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa avoimuus ja läpinäkyvyys lähtökohtanamme. Lujatalo panostaa erityisen paljon henkilöstöönsä ja työssä viihtymiseen. Osaamista arvostetaan ja osaamisen kehittämiseen kannustetaan – joka päivä. 

Lujatalo ja Savonia ovat tehneet oppilaitosyhteistyötä jo useiden vuosikymmenten ajan. Moni nykyinen Lujalainen onkin Savoniasta aikanaan teoriaoppinsa saanut ja jo opintojensa aikana tutustunut yritykseemme projektitöiden ja päättötöiden yhteydessä, kesäharjoitteluita unohtamatta. Savonia on tarjonnut meille myös useita mahdollisuuksia henkilöstömme täydennyskoulutukseen sekä jatkotutkintoihin YAMK:n suorittamisen myötä. Yhteistyö Savonian kanssa on ollut hyvin avointa ja meillä on neuvottelukuntatyöskentelyn kautta ollut mahdollisuus olla vaikuttamassa jopa opetuksen sisältöihin. Savonialla on merkittävä rooli opetuksen järjestäjänä ja yhteistyön yrityselämän kanssa koemme erittäin tärkeäksi ja hyvin onnistuneeksi.

Heikki Jalkanen
Toimialajohtaja
heikki.jalkanen@luja.fi


Lähitapiola

LähiTapiola Savo on Suomen ja koko maailman ainoa täysin savolainen ja asiakkaidensa omistama elämänturvayhtiö. Toimintamme keskiössä on henkilö- maa- ja metsätila- sekä yritysasiakkaiden kokonaisvaltainen elämän- ja liiketoiminnan turvaaminen. Toimimme aina omistaja-asiakkaidemme parasta ajatellen, pyrimme ennakoimaan ja ennaltaehkäisemään vahinkoja ja auttamaan silloin kun vahinko konkretisoituu. Tavoitteenamme on myös mahdollistaa asiakastamme varautumaan hyvän päivän varalle erilaisilla säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuilla.

Yhteistyö Savonian kanssa on ollut antoisaa ja toivomme saman hyvän yhdessä tekemisen suunnan jatkuvan tulevaisuudessakin. Moni työntekijöistämme on valmistunut Savoniasta jo aiemmin tai tullut meille kesätöihin jo opintojen aikana. Opiskelijat ovat voineet suorittaa mm. harjoittelun tai tehdä opinnäytetyön meillä töiden ohessa. Pyrimme paikallisena yrityksenä tukemaan opiskelijoiden osaamisen kehittymistä, työelämätaitojen harjoittelua ja ammatillista kasvua erilaisin yhteistyön keinoin. Olemme muutaman kerran olleen mukana Savon menestyvät yritykset- tapahtumassa, josta meille on myös jäänyt mieluisia kokemuksia.

Meille paikallisesti toimivana yrityksenä ja elämänturvayhtiönä on tärkeää tukea paikallista elinvoimaisuutta, mahdollistaa osaamisen kehittämistä ja yksilön ammatillista kasvua organisaatiossamme ja edistää omistaja-asiakkaamme elämänturvaa kaikissa kohtaamisissa. Tavoitteemme on nyt ja tulevaisuudessakin löytää oppilaitosyhtesityön kautta osaavia ja uudistumishalukkaita työntekijä kasvamaan ja kehittymään elämänturvan ammattilaiseksi.

Nainen toimistoympäristössä

Maija Hänninen
Henkilöstöpäällikkö/Elämänturvaaja
maija.hanninen@lahitapiola.fi


M&J Dynastia

Olemme M&J Dynastia Oy, kuopiolainen perheyritys ja Savonia AMK:n kumppani. Toimistomme on sopivasti Teknialla ja siellä teemme finanssialan asiakaspalvelua ja rahoitusneuvontaa tunnetulle pohjoismaiselle konsernille. Usein autamme myös paikallisia yrityksiä ja urheiluseuroja erilaisissa projekteissa. Meillä käy paljon ”savonialaisia” töissä opintojen ohella, sillä työnteko on joustavaa ja sijaintimme mahdollistaa pikaisetkin pyrähdykset toimistolla – vierailemmehan mekin säännöllisesti Savonialla. Kerron aina opiskelijoille, että minuun saa olla yhteydessä hyvin matalalla kynnyksellä ja ilokseni meidän kanssamme onkin tehty monia oppimistehtäviä, opinnäytetöitä sekä antoisia harjoittelujaksoja. Usein kysytään apua myyntipuheiden rakentamiseen tai muihin tehtäviin liittyen ja yrittäjyydestä käyn myös hyviä keskusteluita opiskelijoiden kanssa säännöllisesti. Tervetuloa meille vaikkapa taukokahveille kesken koulupäivän – yksin tai ryhmässä!


Mondi

Mondi Kuopio valmistaa koivukuidusta puolikemiallista aallotuskartonkia eli flutingia, joka on aaltopahvin sisällä käytettävä ”aaltoileva” kartonkikerros. Meidän kartonkiamme käytetään erityisesti hedelmä- ja vihanneslaatikoissa sekä muissa lujuutta vaativissa kuljetuspakkauksissa. Valtaosa tuotannostamme menee vientiin. Tehtaamme sijaitsee Sorsasalossa ja työllistämme noin 240 henkilöä. 

Yhteistyötä Savonian kanssa on tehty muun muassa ympäristötekniikan vesiosaamisen ja materiaalitestauksen tutkimuksen ja kehityksen parissa. Lisäksi viime vuonna aloitetut opiskelijavierailut ovat poikineet meille jo muutamia työntekijöitä sekä opinnäytetöiden tekemisestä kiinnostuneita. Odotamme innoissamme, mitä tämä vuosi tuo tullessaan ja kuinka pääsemme kehittämään yhteistyötämme yhä syvemmäksi. 

Anssi Hietanen
Henkilöstöpäällikkö
anssi.hietanen@mondigroup.com


Nokia Solutions ja Network

Nokia on globaali teknologiayhtiö, jonka pääkonttori on Espoossa. Kokonaisvaltainen ratkaisuvalikoima sisältää verkkolaitteita ja teknologiaa, ohjelmistoja, palveluita sekä näiden lisensointia. Nokian osake on listattu seuraavissa pörsseissä: Nasdaq Helsinki, Euronext Paris ja New York Stock Exchange. 

Nokian ja Savonian kumppanuussopimuksen mukaisesti yhteistyötä toteutetaan osaamisen kehittämiseksi opetuksen, koulutuksen sekä yhteisen TKI-toiminnan kautta. Yhteistyön avulla on saatu merkittäviä tuloksia esimerkiksi vesialan langattomien innovaatioiden kehittämisessä hyödyntäen Savonian ainutlaatuista 5G testiverkko-ympäristöä. 

Jarkko Pellikka
Program Director
jarkko.pellikka@nokia.com


Peab

Peab on pohjoismainen yhteiskuntarakentaja, jolla on 14 000 työntekijää, joista Suomessa noin 2000. Pienestä perheyrityksestä on yli 60 vuoden saatossa kehittynyt Pohjoismaiden suurin rakennusliike ja vakavarainen pörssiyhtiö, joka antaa meille hyvät lähtökohdat toimintamme paikalliseen kehittämiseen ja laajentamiseen.

Markkinoiden laajin tarjonta kattaa rakentamisen, kiinteistökehityksen, infrarakentamisen, asfaltoinnin, kiviaineksen ja betonin tuotannon sekä nostureiden vuokrauksen. Peab Oy rakentaa asuntoja, monenlaisia toimitiloja ja teollisuusrakennuksia Suomen suurimmilla paikkakunnilla. Olemme myös korjausrakentamisen vahva osaaja.

Tärkein periaatteemme on tehdä asiat kerralla kuntoon. Aina. Olemme edelläkävijä kosteudenhallinnassa, ja Rakentamisen Laatu RALA ry on myöntänyt Peabille ensimmäisenä Suomessa kokonaisvaltaisen kosteudenhallintasertifikaatin.

Kumppanuus Savonian kanssa on tärkeä osa toimintaamme ja liiketoimintamme kehittämistä. Koulutus- ja TKI-yhteistyön avulla jaamme ja kehitämme asiantuntemustamme puolin ja toisin. Tarjoamme Savonian opiskelijoille opinnäytetyö-, harjoittelu- ja työmahdollisuuksia sekä järjestämme yhteistyössä alakohtaisia esittely- ja rekrytointitilaisuuksia. Odotamme innolla rakentavaa yhteistyötä!

Juha Kuparinen
Yksikönjohtaja
Juha.Kuparinen@peab.fi


PeeÄssä

Osuuskauppa PeeÄssä on yksi Pohjois-Savon suurimmista yrityksistä, jonka päätehtävä on tuottaa palveluja ja etuja omistajilleen. Olemme täysin asiakkaidemme omistama yritys ja menestyksemme perustuu kannattavaan liiketoimintaan sekä osaavaan henkilökuntaan. Haluamme olla Parhaan Elämän Edelläkävijöitä Savossa ja myös ihmisille haluttavin työnantaja. Tällä matkalla meillä on monia kumppaneita, kuten Savonia, jonka kautta olemme pystyneetkin sekä parantamaan nykyisten työntekijöidemme osaamista, mutta myös saamaan täysin uusia osaajia Parhaan Elämän matkallemme. Savonian strategia toimia osaamisen varmistajana elinkeinojen murroksessa, sopii myös PeeÄssän agendaan. Tämän vuoksi yhteistyömme onkin aina ollut hedelmällistä.

Henkilökuva, Juha Lyytikäinen, Peeässä

Juha Lyytikäinen
Henkilöstöpäällikkö
juha.lyytikäinen@sok.fi


Peri

PERI Suomi Ltd Oy on perustettu vuonna 1993, ja se on kokonaan saksalaisen perheyhtiön, PERI SE:n, omistama tytäryhtiö.

PERI Suomi vuokraa ja myy emoyhtiön valmistamia betonimuotti-, tuenta- ja telinejärjestelmiä sekä näihin liittyviä oheistuotteita ja palveluita. Yrityksessä työskentelee vuonna 2023 noin 100 työntekijää.

Tarjoamme koko maan laajuisen myyntiorganisaation sekä projektinhallinnan ja suunnittelun, jotka yhdessä rakennustyömaan pääurakoitsijan sekä betonimuottiurakoitsijan kanssa pyrkivät löytämään parhaan mahdollisen toteutuksen työmaakohteissa.

Järjestämme koulutuksia paitsi omissa tiloissamme Hyvinkäällä, mutta myös asiakkaan / oppilaitoksen tiloissa. Koulutuksen sisältö määritellään asiakkaan tarpeen ja toiveiden mukaan. Koulutukseen voidaan sisällyttää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia eri järjestelmistämme.

Olemme tehneet Savonian kanssa yhteistyötä useiden vuosien ajan muun muassa pitämällä luentoja paikallavalurakentamisesta PERI-järjestelmillä. Toivomme, että kumppanuutemme Savonian kanssa lisää opiskelijouden tietoisuutta muotti- ja telineratkaisuiden osalta. Näin pystymme omalta osaltamme parantamaan opiskelijoiden valmiutta rakennusalan työelämään.

Jani Hukkanen
Suunnitteluinsinööri
jani.hukkanen@peri.fi


Pirman

Pirman Oy on tuore infra-alan urakkalaskentoja tuottava pienyritys. Yleisimpiä laskentakohteitamme ovat uudis- ja saneerauskohteiden maarakennus ja putkityöt. Toisena osa alueena yrityksemme tarjoaa työnjohtoa ja konsultointia pienistä maarakennusurakoista isoihin siltaprojekteihin saakka. 

Savonian kumppanuus mahdollistaa yrityksemme kehittämisen opinnäytetöiden kautta sekä pystymme työllistämään opiskelijoita jo koulun ohella. Ammattikorkeakoulun kanssa vuorovaikutuksessa ollessa on helppo pyytää apua ja tarjota vastavuoroisesti uusia näkökulmia ja esimerkkejä työelämästä. 

Matias Manninen
Toimitusjohtaja
matias.manninen@pirman.fi


Savon Yrittäjät

Savon Yrittäjät on toiminut Pohjois-Savossa jo 90 vuotta yrittäjyyttä edistäen ja yrittäjän arkea parantaen. Olemme näkyvä yrittäjyyden asiantuntija ja aktiivinen maakunnallinen vaikuttaja. Strategiamme nimen mukaisesti – Savo Works! 

Samalla jäsenmaksulla kuuluu niin Suomen Yrittäjiin, Savon Yrittäjiin sekä oman alueen paikallisyhdistykseen. Jäsenemme saa palveluita yritystoimintansa tueksi. Tarjoamme maksutonta neuvontaa, ajantasaista tietoa, koulutuksia sekä muita rahanarvoisia jäsenetuja. Teemme joka päivä töitä savolaisen yrittäjän parhaaksi. Ei pelkästään siksi, että yrittäjämme pärjäisivät, vaan siksi, että koko alueemme ja Suomi pärjäisi. 

Savon Yrittäjäien HelpDesk, Jatkis Omistajaksi ostamalla ja Yrityksen osaajat menestyvät (YOM) palvelut ovat yrittäjän tukena yrityksen koko elinkaaren ajan. HelpDesk auttaa yrityksiä kasvamaan, kehittymään ja kansainvälistymään, Jatkis tarjoaa apua yritysten omistajanvaihdoksiin ja YOM on tukena digitalisaation polulla, järjestämällä yrittäjille digikoulutuksia. Tämän lisäksi tarjoamme hankintaneuvontaa. 

Toimimme tiiviissä yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa erityisesti palveluidemme kautta. Voimme jatkuvalla vuoropuhelulla sekä tiedon ja taidon jakamisella kartoittaa ja kehittää rikkaampaa yrittäjyyttä Pohjois-Savossa.  

Savon Yrittäjiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.yrittajat.fi/savo 

Paula Aikio-Tallgren
Toimitusjohtaja
paula.aikio-tallgren@yrittajat.fi


Siilinjärven kunta

Siilinjärvi on sykkivä koti kaikenkokoisille yrityksille. Vahva, kasvava ja kehittyvä elinkeinotoimi on yksi Siilinjärven kuntastrategian pääkohdista ja tavoitteista. Haluamme palvella uusia yrityksiä sijoittautumaan Siilinjärvelle sekä olemassa olevia kehittämään liiketoimintaansa alueellamme. Yrityksiä Siilinjärvellä on noin 1400.

Kansainvälisestikin tunnetuimpia yrityksiä on kaivos- ja lannoiteteollisuudessa toimiva Yara. Myös betoni-, metalli-, rakennus ja palveluliiketoiminnassa olevat yritykset ovat vahvoja alueellisia toimijoita, joista osalla on myös kansainvälistä liiketoimintaa. Yrittäjäystävällisyys on kuntamme kärkiteemoja ja siitä olemme tulleet palkituksi jo vuonna 2014. Sijaitsemme keskeisellä paikalla Pohjois-Savossa erittäin hyvien liikenneyhteyksien keskipisteessä.

Siilinjärven kunta on tuttu hankekumppani Savonian hallinnoimissa yritys- ja ympäristöhankkeissa. Kunta luottaa Savonian ammattitaitoon, osaamiseen ja alueemme kehittämiseen. Savonia-kumppanuus tukee ja edistää meidän molempien strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Janne Airaksinen
Kunnanjohtaja
janne.airaksinen@siilinjarvi.fi


Sitowise

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Suunnittelu- ja konsultointiosaamisemme mahdollistaa vastuullisemman ja älykkäämmän kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen. Sitowise tarjoaa palveluita Suomessa ja Ruotsissa liittyen kiinteistöihin ja rakennuksiin, infrastruktuuriin ja digitaalisiin ratkaisuihin. 

Suunnittelualan ammattitaitoisen työvoiman turvaamiseksi ja tunnettavuuden edistämiseksi koemme yhteistyön erittäin tärkeäksi Savonian kanssa. Yhteistyö onkin aina ollut mutkatonta ja hedelmällistä. Savoniasta olemme saaneet erinomaisia asiantuntijoita työyhteisöömme eri puolille Suomea. Teemme monipuolista yhteistyötä erilaisten oppilas- ja opettajatapaamisten muodossa sekä tarjoamme myös harjoittelu- ja työpaikkoja Savonian opiskelijoille. Vastavuoroisesti Savonia pitää meidät ajan tasalla korkeakouluopiskeluun liittyvistä asioista.

Lauri Koponen
Osastopäällikkö
lauri.koponen@sitowise.com


Suomen yrityskaupat

Suomen Yrityskaupat on maan suurin pk-yritysten omistajanvaihdoksiin erikoistunut täyden palvelun yritys. Yrityskauppa on yksilöllinen ja moniportainen prosessi, jossa yrittäjä itse on harvoin asiantuntija. Tämän vuoksi kokeneen ja monitaitoisen yritysvälittäjän apu on kaupan onnistumisen kannalta tärkeää. Yritysvälittäjän hyödyntäminen kauppaprosessissa nopeuttaa kauppaa ja tekee siitä turvallisen.

Suomen Yrityskaupat on johtava pk-yritysten omistajanvaihdoksiin erikoistunut valtakunnallinen yrityskauppaketju. Asiantuntevat yritysvälittäjämme palvelevat kaikissa yrityskauppaan liittyvissä asioissa. Toimintamme perustana ovat vahva ammattitaito, pitkä kokemus ja ehdoton luottamuksellisuus. 

Haluamme olla tukemassa Savonian opiskelijoita mikäli he haluavat edetä urallaan yrittäjinä.

Logo, Suomen Yrityskaupat

Tuomo Tissari
Auktorisoitu yritysvälittäjä
tuomo.tissari@yrityskaupat.net


Uusyrityskeskus

Kuopionseudun Uusyrityskeskus ry auttaa uusien ja elinvoimaisten yritysten syntymistä Kuopion kaupungin, Siilinjärven, Lapinlahden, Kaavin ja Rautavaaran kuntien alueilla tarjoamalla maksuttomia yritysneuvontapalveluja kaikille seudulle yritystoimintaa suunnitteleville tai kehittäville.  

Yhteistyömme Savonian kanssa on koskenut erityisesti innovatiivisten yritysideoiden ja tiimien ohjausta Savonian palveluihin ja erilaisiin kehittämishankkeisiin. Toisaalta olemme antaneet perusyritysneuvontaa kaikille aloittaville yrittäjille toimialavapaasti. Aloittavan yrittäjän oppaamme eri kielillä ovat olleet hyvä tapa perehtyä yrittäjyyteen myös kansainvälisille opiskelijoille. 

Yhteistyömme on ollut hedelmällistä ja hyödyllistä. Tarkemmat tiedot palveluistamme, oppaistamme ja ajanvaraus löytyvät osoitteesta kuopionseudunuusyrityskeskus.fi.

Tarja Pöyhönen
Toimitusjohtaja
tarja.poyhonen@uusyrityskeskus.fi


Vararengasravintolat Oy

VRR Oy on Kuopiossa toimiva ravintola – alan yritys, jonka ravintolat sijaitsevat kaupungin keskustassa. Yhtiö on perustettu vuonna 2011.

Tekeminen Savonian kanssa on aina ollut paitsi mutkatonta, myös erittäin inspiroivaa. Yhteistyömme ei koskaan ole ollut vain toiveita toiselle osapuolelle, vaan hankkeita ja tapahtumia on aina ideoitu yhdessä. 

Minusta on erittäin tärkeää, että elinkeinoelämä ja oppilaitokset tekevät läheistä yhteistyötä keskenään. Loppujen lopuksi olemme aivan samalla asialle, vain hieman eri näkökulmista tarkasteltuna.

Yhdessä tekeminen on tuottanut meille hienoja opinnäytetöitä, ahkeria harjoittelijoita sekä mahtavia työntekijöitä. Olemme myös saaneet Savonian kanavia pitkin julistettua omaa ilosanomaamme – omien joukossa on aina hyvä olla.

Juho Rissanen
Toimitusjohtaja
juho.rissanen@vrr.fi


WellO2

WellO2 on suomalainen, Pohjois-Savosta Kiuruvedeltä kotoisin oleva terveysteknologiayritys, jonka tarkoituksena on saada maailma hengittämään paremmin. Yrityksen päätuote on Suomessa kehitetty innovatiivinen ja maailmanlaajuisesti patentoitu WellO2-hengitysharjoituslaite, joka yhdistää ainoana maailmassa vastusteisen hengitysharjoittelun sekä höyryhengityksen. Menetelmästä käytetään nimeä Nordic Breathing. Se auttaa ylläpitämään sekä kehittämään hengitysterveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Säännöllisen WellO2-harjoittelun on kliinisesti todettu vahvistavan hengityslihaksia ja parantavan hengitysterveyttä.

Wellolla on jo yli 100.000 tyytyväistä käyttäjää ja se on palkittu mm. vuonna 2021 Kauppalehden KASVAJAT-palkinnolla.

WellO2 logo

Simo Kekäläinen
Markkinointijohtaja
simo.kekalainen@wello2.com