#YAMK

Savonia Master School – unelmista uusia uria!

Mikä on Savonia Master School?

Savonian Master School kokoaa sateenvarjonsa alle monipuolisen valikoiman YAMK-tutkintoja.

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä toimiville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen.

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Joustavat toteutustavat takaavat sen, että opiskelu onnistuu myös työn ohessa. YAMK-opinnoissa toimintaympäristön käytännön kehittämiseen tartutaan vankan teoriatiedon avulla ja pääset soveltamaan opittua heti käytäntöön. Opintosi suunnitellaan oman osaamisprofiilisi kehittämisen mukaisesti.

Polkuopinnot


YAMK-tutkintokoulutuksen polkuopintoja keräävällä tulee olla aikaisempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus ennen siirtymistä tutkinto-opiskelijaksi. Opiskelun voit aloittaa ja suorittaa joustavasti. Polkuopintoihin soveltuvien opintojaksojen tarjonta ja ilmoittautumiset löydät avoimen AMK:n koulutuskalenterista. YAMK-polkuopinnoissa ei ole polkuopintomaksua. Polkua keräävä maksaa yksittäisistä opintojaksoista 15€/opintopiste, eli yksi viiden opintopisteen jakso maksaa 75€. Opiskelu avoimessa AMK:ssa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Polkuopintojen jälkeen opiskelija siirtyy tutkinto-opiskelijaksi ja opintososiaalisten etujen piiriin.

Muistilappuja lasiseinällä...Teknisiä rakennekaavioita tietokoneen näytöllä.

Miksi Savonia Master School?

  • pidät itsesi ja osaamisesi liikkeellä jatkuvan oppimisen periaattein
  • ylläpidät monipuolista osaamista ja reagointiherkkyyttä työn sisältöjen muuttuessa
  • menestyäksesi uuden luomisessa tarvitset palvelu-, liiketoiminta- ja teknologiaosaamista, yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointiosaamista sekä kansainvälistymistaitoja
  • työelämän hyvinvoinnin kehittämisessä ja innovaatioiden luomisessa tarvitset analyyttistä päättely- ja ongelmanratkaisukykyä, kriittisyyttä ja tiedon hallintaa

Työ- ja toimintaympäristön muuttuessa osaamisen kehittäminen ja uusimman tiedon hakeminen on tie työmarkkinoilla menestymiseen.