Terveydenhoitajaopiskelijat tutkivat papereita.

Opinto- ja uraohjaus

#SavoniaAMK
#Tiedotusta
#Neuvontaa
#Ohjausta

Savonia-ammattikorkeakoulussa opiskelijan ohjausta tehdään laajan toimijaverkoston yhteistyönä. Tavoitteena on opiskelijan asiantuntijuuden kehittyminen ja opintojen sujuvan etenemisen varmistaminen. Opintojen ajan jatkuvalla ohjauksella ja varhaisella tuella edistetään opiskelijan hyvinvointia ja opiskelukykyä sekä urasuunnittelutaitojen kehittymistä.

Toteutettava ohjaus on yhteydessä OKM:n korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visioon 2030, jatkuvan oppimisen valtakunnallisiin linjauksiin, valtakunnallisiin hyvän ohjauksen kriteereihin ja digiohjauksen laatukriteereihin. Ohjauksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tiedot, taidot ja toimintamallit sekä tulokselliseen ammattikorkeakouluopiskeluun että toimimiseen asiantuntijana omalla koulutusalalla, verkostoissa ja työelämässä. Opiskelijalle elinikäinen- oppiminen tarkoittaa valmiuksia opiskelutaitojen ja asiantuntijuuden jatkuvaan kehittämiseen.