Organisaatio

#savonia

Organisaatio

Savoniassa johtamisen tehtävänä on ohjata toimintaa strategian suuntaisesti ja tavoitteellisesti. Savoniassa on viisi tulosyksikköä sekä niitä tukevat korkeakoulupalvelut.  Opetuksen ja TKI-toimintojen sekä palvelutoimintojen käytännön toiminta tapahtuu toiminnallisissa tiimeissä. Savonian organisaatiokaavion voit ladata klikkaamalla alla olevaa linkkiä.

Hallitus

Savonia-ammattikorkeakoulun ylin päättävä elin on yhtiökokous.  Muita lakisääteisiä toimielimiä ovat yhtiökokouksen valitsema hallitus, toimitusjohtaja/rehtori, tutkintolautakunta ja opintoasiainlautakunta. Lisäksi ammattikorkeakouluosakeyhtiössä toimii yhteistoimintalain mukainen yhteistoimintaryhmä. Savonia ammattikorkeakoulun omistajina ovat Kuopion,  Iisalmen, Varkauden sekä Kiuruveden kaupungit.  

Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön yhtiökokous on 26.4.2024 nimittänyt osakeyhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt:

 • Saara Karkulahti, Kuopio (pj.)
 • Suvi Aura, henkilöstöjäsen
 • Niko Jekkonen, opiskelijajäsen
 • Jussi Lampi, Pohjois-Savon hyvinvointialue
 • Ville Lätti, Kuopio
 • Esa Näätänen, Teknologiateollisuus ry
 • Paula Pulliainen, Varkaus (vpj.)
 • Jukka Savolainen, Kuopio
 • Jukka Ryhänen, Iisalmi

Johtoryhmä

Savonian johtamisjärjestelmän perusrakenne koostuu vastuujohtajista, esimiesasemassa olevista koulutus- ja TKI-päälliköistä ja tiimivastaavista. 

Savonian laajennettuun johtoryhmään kuuluu 1.1.2021 alkaen seuraavat henkilöt:

 • toimitusjohtaja/rehtori Mervi Vidgrén, puh. 044 785 5001 (pj.)
 • viestintä- ja vaikuttavuusjohtaja, Anne Heikkinen, puh. 044 785 5008
 • henkilöstöjohtaja Minna-Kaija Kortelainen, puh. 0447856770
 • digikehitysjohtaja Jarkko Karhemaa, puh. 0447855014
 • opiskelijapalvelujohtaja Anne Koskela, puh 0447855050
 • kansainvälisyysjohtaja Virpi Laukkanen, puh 0447856018
 • talousjohtaja Seppo Lyyra, puh. 044 785 5028
 • hallinnon asiantuntija Anne Patrikainen, puh. 044 785 5002 (siht.)
 • yrityspalvelujohtaja Kaija Sääski, puh. 044 785 6922
 • jatkuvan oppimisen johtaja Riitta Turjamaa, puh 0447856413
 • koulutusjohtaja Esa Viklund, puh. 044 785 5004
 • vararehtori Mikko Vuoristo, puh. 044 785 5003

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)savonia.fi.

Korkeakoulupalvelut

Korkeakoulupalvelut tukevat Savonian perustehtävien tuloksekasta toimintaa. 

Korkeakoulupalveluihin kuuluvat:

 • Talouspalvelut
 • ICT-palvelut
 • Hallintopalvelut
 • HR-palvelut
 • Kampuspalvelut
 • Opiskelija- ja hakijapalvelut
 • Opiskelijahyvinvointipalvelut
 • Kirjasto- ja tietopalvelut
 • Kansainväliset palvelut

Tulosyksiköt

Savonian perustehtäviä, koulutusta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, toteutetaan  viidessä tulosyksikössä. 

 • TKI-tulosyksikkö
 • Yrityspalveluiden tulosyksikkö
 • Jatkuvan oppimisen tulosyksikkö
 • Tutkintokoulutuksen tulosyksikkö
 • Kansainvälisyyden tulosyksikkö