Opiskelijoita istumassa korokkeen reunalla.

Ohjeita uudelle opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Hienoa, että valitsit Savonian opiskelupaikaksesi. Olemme koonneet näille sivuille ohjeita sekä uusille tutkinto-opiskelijoille (AMK ja ylempi AMK) että avoimen AMK:n polkuopiskelijoille. Sivuilta löydät tietoa ennen opintojen alkua hoidettavista asioista sekä opintojen aloittamiseen liittyviä ohjeita. Tutustu – saat tärkeää tietoa!

Voit seurata opiskelijavalintasi tilannetta Oma opintopolku -palvelussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Näet oman tilanteesi kirjautumalla vahvasti tunnistautuneena Oma Opintopolku -palveluun. Jos tulet valituksi, saat Opintopolku.fi -palvelusta automaattisen sähköpostiviestin. Muista seurata myös sähköpostisi roskapostikansiota, sillä massapostitukset voivat ohjautua myös sinne!

Tervetuloa – odotamme sinua!

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Kevään 2024 yhteishaussa valittu opiskelija: Ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa 11.7.2024 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun päivämäärään mennessä. Muuten menetät opiskelupaikkasi. Oma Opintopolku -palvelu.

Opiskelupaikan vastaanottaminen tehdään Oma Opintopolku -palvelussa verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella (vahva tunnistautuminen).

Korkeakoulut ovat varanneet osan yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Jos otat opiskelupaikan vastaan ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavasssa koulutuksesta, et ole enää ensikertalainen tulevissa hauissa. Lisätietoa ensikertalaisuudesta.

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun täytyy tehdä lukuvuosi-ilmoittautuminen opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä. Siitä on alla ohjeet.

Paikan vastaanottamisen ja ilmoittautumisen jälkeen voit samassa järjestelmässä tehdä opintotukihakemuksen KELAlle.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen (läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautuminen)

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun tulee ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi 11.7.2024 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun opiskelupaikan vastaanottamisen päivämäärään mennessä. Ilmoittautumaan pääset helpoiten samassa yhteydessä, kun otat opiskelupaikan vastaan. Löydät linkin ilmoittautumiseen Oma Opintopolku -palvelusta.

Ensimmäisenä vuonna ilmoittaudutaan ensisijaisesti läsnäolevaksi. Voit ilmoittautua ensimmäisenä lukuvuonna poissaolevaksi koko lukuvuodeksi vain, jos:

 • suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua
 • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
 • olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja.

Toimita poissaolon todentavat asiakirjat Savonian hakijapalveluihin viimeistään 11.7.2024 kello 15.00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun opiskelupaikan vastaanottamisen päivämäärään mennessä.

Tällaisia asiakirjoja ovat:

 • Palvelukseenastumismääräys (vain suomalainen), joka todistaa, että asepalvelus sijoittuu kyseisen lukuvuoden aikaan.
 • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta, tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta. Isyysvapaan voi todistaa vain KELAn todistuksella isyysvapaasta. Myös muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta hyväksytään.
 • Sairauspäivärahapäätös, tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen. Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamiin esteisiin vedotessa tarvitaan riittävä selvitys. Tällainen on esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön lausunto, jossa todistetaan, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys. Selvityksellä on myös osoitettava, miten asia on tarkoitus järjestää. Vamma on pysyvä tila, jolloin pelkkään vammaan vetoaminen ei riitä. Pitää olla joku tilapäinen vammaan liittyvä syy, johon vedotaan.

Poissaolo, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä, ei kuluta opiskeluoikeusaikaa.

Ilmoittautumiskäytännöt eivät koske avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelijoita.

Tutkinto- ja työtodistuskopiot

Kopiot tutkinto- ja työtodistuksista on pyydetty tallentamaan hakulomakkeelle haun yhteydessä ja hakukelpoisuus on tarkastettu pääsääntöisesti ennen opiskelijavalintojen tekemistä.

Ammattikorkeakoulu voi tarvittaessa pyytää kopiot hakijan koulu- ja työtodistuksista tai alkuperäiset todistukset tarkastettavaksi opiskelijavalintojen jälkeen, ja opiskelijan täytyy toimittaa pyydetyt todistukset annettuun määräaikaan mennessä.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut, että koulutukseen valittu on suorittanut hakukelpoisuuteen vaadittavan pohjakoulutuksen tai työkokemusvaatimus täyttyy (ylemmät amk-tutkinnot). Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta määräajassa tai jos henkilö on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Opintojen aloitusaikataulut

Löydät tutkinto-ohjelmakohtaiset ohjeet ja aikataulut opintojen aloituksesta alla olevista linkeistä.

Tarkistathan aikataulut vielä lähempänä opintojesi aloitusta mahdollisten muutosten varalta.

Kulttuuriala

Liiketalouden ala

Luonnonvara-ala

Matkailu- ja ravitsemisala

Sosiaali- ja terveysala

Tekniikan ala

Ylemmät AMK-tutkinnot

Lukuvuoden aikataulu

 

 

Kampustunnukset, DigiAvain, Tuudo ja lukujärjestykset

Kampustunnukset

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijana tarvitset kampustunnukset (käyttäjätunnuksen, sähköpostiosoitteen ja salasanan) voidaksesi käyttää opiskeluun tarvittavia sähköisiä palveluja.

Saat elokuun loppuun mennessä (kevään yhteishaku) tai tammikuun alussa (syksyn yhteishaku) sähköpostiisi ohjeet siitä, kuinka saat Savonian kampustunnukset. Tunnusten aktivoimiseen tarvitset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Savoniassa käytetään monivaiheista tunnistautumista (MFA) sähköisiin palveluihin kirjauduttaessa. Lataa puhelimeesi Microsoftin Authenticator -sovellus tunnistautumista varten.
Ohjeet ja lisätietoja tunnistautumisesta.

DigiAvain -itseopiskelumateriaali verkossa

Kampustunnuksilla pääset jo ennen opintojesi alkua kirjautumaan Moodle-oppimisympäristössä olevalle DigiAvain -kurssille.

DigiAvain on aloittaville opiskelijoille tarkoitettu itseopiskelumateriaali, joka johdattaa sinut Savonian verkkoympäristöön ja antaa tietoja opinnoissa tarvittavista digitaalisista työkaluista ja taidoista. Se koostuu eri aihealueista ja niihin liittyvistä tehtävistä. Suosituksena on, että suoritat DigiAvain -kurssin ennen opintojen alkamista.

DigiAvaimeen pääset tästä

Opiskelijat voivat tarvittaessa täydentää DigiAvain-kurssin tehtäviä kahden ensimmäisen opiskeluviikon aikana. Kun olet suorittanut kurssin kaikki tehtävät ja molemmat testit, saat Savonian sähköpostiosoitteeseesi Moodlen osaamismerkin, jolla voit esittää osaamisesi.

Jos aiemmista opinnoistasi on kulunut jo jonkin aikaa tai et ole käyttänyt tietokonetta tai tietoverkkoja aktiivisesti suosittelemme, että kirjaudut ja tutustut DigiAvaimeen yhdessä tietotekniikkaan perehtyneen henkilön kanssa ennen opintojen alkamista. Tutustumisen jälkeen sinulle jää aikaa perehtyä aihealueeseen, valmistautua ja opetella asioita omaan tahtiin ennen opintojen alkamista.

DigiAvaimen suorittamisen jälkeen jatkat oman alan opintoihin perehdytyksessä ja tuot ryhmätilanteeseen mukaan Avaimen suorittamisen yhteydessä esille nousseet kysymykset.

Työjärjestykset/lukujärjestykset

Voi tarkastella eri opintojaksojen ajoittumista www.aikataulu.savonia.fi Oma työjärjestyksesi tarkentuu opintojen alussa opintojaksojen toteutuksille ilmoittautumisten ja niille hyväksymisen jälkeen. Opintojen alettua henkilökohtainen työ-/lukujärjestyksesi on Pepissä ja voit tarkastella sitä myös Tuudo-mobiilisovelluksesta. Pepissä olevan henkilökohtaisen työjärjestyksen katsominen vaatii kirjautumisen Savonian kampustunnuksilla.

Lataa Tuudo ilmaiseksi sovelluskaupoista. Kirjaudu sisään Savonian kampustunnuksillasi. Lisätietoja: https://www.tuudo.fi/

Savonian somekanavat uusille opiskelijoille

Savonian sisäiset tiedotuskanavat (Reppu, Tuudo, sähköposti) saat käyttöösi kampustunnusten käyttöönoton yhteydessä. Ennen näiden kanavien käyttöönottoa opiskelun alkuun liittyvistä asioista tiedotetaan tämän www-sivun lisäksi Savonian Discord -alustalla. Alustaa ylläpitävät opiskelijatuutorit.  Saat Savonian Discord-alustan linkin tervetulokirjeessä.

Lisäksi kannattaa ottaa seurattavaksi Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTAn Instagram -tili @opkusavotta.

 Ota tilit seurantaan!

Sain opiskelupaikan -somekuvat

Olemme tehneet opiskelupaikan saamista juhlistavia somekuvia. Lataa sopiva kuva, ja jaa ilouutisesi somessa!

 

Sain opiskelupaikan -somekuva Sain opiskelupaikan -somekuva Sain opiskelupaikan -somekuva Sain opiskelupaikan -somekuva Sain opiskelupaikan -somekuva

Sain opiskelupaikan -somekuva englanniksi Sain opiskelupaikan -somekuva englanniksi Sain opiskelupaikan -somekuva englanniksi Sain opiskelupaikan -somekuva englanniksi Sain opiskelupaikan -somekuva englanniksi

Seuraa opiskelijoiden intranetiä – Reppua, niin pysyt ajan tasalla

Opiskelijoiden intranet – Reppu

Repussa ilmoitamme opiskelijoille tärkeistä uutisista sekä tapahtumista. Repusta löydät myös tarkeät ohjeet ja lomakkeet käytännössä kaikkeen opiskeluun liittyvään, kuten opinnäytetyöhön ja harjoitteluun sekä opiskelussa jaksamiseen.

Repusta löydät myös digiohjeet-sivuston, jonka tarkoituksena on tarjota ohjeita, linkkejä ja ratkaisuja kaikkiin Savoniassa opiskelun yhteydessä esille nouseviin digitaalisiin ongelmiin: https://amksavonia.sharepoint.com/sites/reppu-digiohjeet

Reppuun pääset kirjautumaan @edu.savonia.fi -sähköpostiosoitteellasi sekä salasanallasi. Saat käyttäjätunnuksen ja sähköpostiosoitteen joko elokuun loppuun mennessä (kevään yhteishaku) tai tammikuun alussa (syksyn yhteishaku).

Katso siis joka päivä Repun etusivu ja lisää se kirjamerkkeihisi: https://amksavonia.sharepoint.com/sites/reppu

 

Liity opiskelijakunta SAVOTTAn jäseneksi

SAVOTTA Opiskelijakunnan tervehdys from Savonia-ammattikorkeakoulu on Vimeo.

Savonia-ammattikorkeakoulussa tapahtuu koko ajan monenlaista. Opiskelun ohessa Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTA, opiskelijayhdistykset, vertaistuutorit sekä SYKETTÄ liikunta- ja hyvinvointipalvelut sekä tapahtumat tuovat vaihtelua arjen aherrukseen. Opiskelijakunnan ensisijaisena tehtävänä on valvoa kaikkien Savonian opiskelijoiden etuja ja valita opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun hallintoelimiin. Toimintamme ja palvelujemme tavoitteena on, että kanssamme opiskelijaelämäsi on helpompaa, hauskempaa ja halvempaa.

Opiskelijakunnan jäseneksi liittyminen

Ammattikorkeakoululain mukaan kaikki päätoimiset opiskelijat voivat liittyä opiskelijakuntaan. Opiskelijakunnan jäseneksi liitytään maksamalla opiskelijakunnan jäsenmaksu. Jäsenmaksu maksetaan joko opiskelijakunnan verkkokaupassa tai käteisellä/maksukorteilla Microkadun kampuksen palvelupisteellä. Maksettuasi jäsenmaksun verkkokaupan kautta, voit käydä lunastamassa opiskelijakorttiisi voimassaolotarran kampuksesi palvelupisteestä. Maksaessasi jäsenmaksun Microkadun kampuksen palvelupisteellä, saat voimassaolotarran heti opiskelijakorttiisi.

Opiskelijakunnan jäsenenä saat valtakunnallisen amk-opiskelijakortin, joka oikeuttaa kaikkiin paikallisiin ja valtakunnallisiin opiskelija-alennuksiin. Alennusten saamisen ehtona on, että sinulla on opiskelijakortissa voimassaolotarra.

Muista antaa ennen opiskelun alkua tiedonsiirtolupa tietojesi välittämiseen Savonialta opiskelijakunnalle. Näin pystymme varmistamaan opiskeluoikeutesi opiskelijakorttia ja opiskelijakunnan jäsenyyttä varten. Ilman luvan antoa emme voi tilata sinulle opiskelijakorttia, etkä voi liittyä opiskelijakunnan jäseneksi. Ohje tiedonsiirtoluvan antamiselle.

Polkuopiskelijat eivät voi liittyä SAVOTTAn jäseneksi.

Lisää opiskelijakunta-asiaa: opiskelijakuntasavotta.fi

Opiskelijayhdistysasiaa

Savonia-ammattikorkeakoulun kampuksilla ja koulutusyksiköissä toimii useita opiskelijayhdistyksiä. Yhdistysten tehtävänä on palvella opiskelijoita mm. opiskelijakorttiasioissa ja tarjota opiskelijoille erilaisia etuja ja tapahtumia yhteistyössä opiskelijakunnan kanssa. Opiskelijayhdistykset kertovat tarkemmin jäseneksi liittymisestä lukuvuoden alettua.

Iisalmessa:

 • Savonia-ammattikorkeakoulun Iisalmen Tuutoriopiskelijayhdistys – SAITO ry
 • Savonia-ammattikorkeakoulun Iisalmen Maaseutualan Opiskelijat – SAIMO ry

Kuopiossa:

Varkaudessa:

Opiskelijakortti ja -edut

Opiskelijakortti

Kaikki Savonia-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat (amk ja yamk) saavat ilmaiseksi opiskelijakortin, joka tilataan lukuvuoden alettua järjestettävien korttikuvausten jälkeen. Tämä opiskelijakortti toimii henkilökorttina Savonian tiloissa, kirjautumiskorttina tulostimenakin toimivilla kopiokoneilla sekä avaimena säilytyslokeroissa.

Savoniasta saamastasi opiskelijakortista tulee virallinen, kaikkialla Suomessa voimassa oleva AMK-opiskelijakortti, kun liityt opiskelijakunnan jäseneksi. Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalle. Jäsenmaksun maksettuasi saat korttiisi voimassaolotarran opiskelijakunnan kahvilasta tai kampusten palvelupisteistä.

Mobiiliopiskelijakortti

Opiskelijakunnan jäsenenä sinulla on mahdollisuus ladata puhelimeesi PIVO mobiiliopiskelijakortti. Mobiiliopiskelijakortin lataaminen onnistuu sen jälkeen, kun olet noutanut muoviseen opiskelijakorttiisi voimassaolotarran.

Jos tarvitset mobiiliopiskelijakortin käyttöön esim. matkustusedun takia ennen muovisen kortin saamista, pitää sinun laittaa tästä tieto opiskelijakunnalle. Katso tarkempi ohjeistus mobiiliopiskelijakorttiin liittyen opiskelijakunnan verkkosivuilta.

Opiskelija-alennukset

Tällä virallisella opiskelijakortilla saat käyttöösi kaikki valtakunnalliset (myös VR- ja Matkahuolto) ja opiskelijakunnan neuvottelemat paikalliset opiskelijaedut ja -alennukset. Opiskelijakunnan jäsenet hyötyvät jäsenyydestään myös opiskelijakunnan tapahtumissa ja opiskelijakunnan kahviloissa sekä monella muulla rahanarvoisella tavalla.

Kortti on hyvä näyttää myös museoissa, teattereissa, uimahalleissa tai muissa paikoissa, jotka myyvät opiskelijahintaisia lippuja. Opiskelija-alennuksen kysyminen kannattaa aina. Katso lisää opiskelija-alennuksista ja –eduista mm. kaupunkikohtaisilta opiskelijasivustoilta.

Katso lisätietoja mm. opiskelijakortista, jäsenmaksun maksamisesta ja opiskelijaeduista opiskelijakunnan verkkosivuilta.

Ateriatuki ja ruokailu kampuksilla

Korkeakouluopiskelijana olet oikeutettu alennukseen opiskelija-aterian hinnasta ravintoloissa, jotka ovat ateriatuen piirissä. Näissä ravintoloissa noudatetaan valtioneuvoston vahvistamia ateriakokonaisuuksien enimmäishintoja. Ravintolan pitäjä on vähentänyt aterian enimmäishinnasta ateriatuen, eli maksat ateriastasi siis tuen verran vähemmän. Edun saat esittämällä Kela-ateriatukikortin, voimassa olevan AMK-opiskelijakortin, PIVO mobiiliateriatukikortin tai PIVO mobiiliopiskelijakortin ruokailun yhteydessä niistä opiskelijaravintoloista, jotka ovat Kelan ateriatuen piirissä.

 

Oma tietokone opinnoissa

Opiskelu Savoniassa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta. Opinnoissa hyödynnetään myös monipuolisesti sähköisiä aineistoja, palveluja ja oppimisympäristöjä. Savoniassa opiskelua aloittavalla tuleekin olla oma kannettava tietokone. Se tuo opiskeluun joustavuutta.

Opiskelukäyttöön tulevan tietokoneen ehdit myös hankkia opintojen alussa, jolloin alakohtaiset vaatimukset ovat tiedossasi. Mutta mikäli sinulla jo on kannettava tietokone, pääset todennäköisesti sillä opintojesi alkuun. 

Myös mobiililaitteista (älypuhelin ja tabletti) on hyötyä opinnoissa. Koneesi soveltuvuus ja mahdolliset päivitystarpeet selviävät ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana.

BYOD eli bring your own device tarkoittaa sitä, että opiskelijat käyttävät omaa tietokonettaan opintojensa aikana sekä Savonian kampusalueella että sen ulkopuolella tapahtuvassa opiskelussa.

Jos olet ennen opintojen alkamista hankkimassa uutta kannettavaa tietokonetta, ota huomioon seuraavat asiat:

 • hanki laite, jolla on miellyttävä työskennellä ja jossa on hyvä näppäimistö
 • laitteen näyttö on sinulle ja opiskelutarpeisiisi sopiva. Tarve vaihtelee koulutusohjelmittain ja tarkentuu sinulle ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana.
 • suosittelemme, että keskusmuistia on 8 Gt ja prosessorin tulisi olla vähintään i5-tasoinen tai tehokkaampi
 • laitteessa tulisi olla SSD- tai uudempaan teknologiaan perustuva kiintolevy
 • akun tulisi kestää useiden tuntien työskentely ilman lataamista
 • laitteella on hyvä olla myös kattava takuu.

Savonialla käytettävät ohjelmiston ja järjestelmät on testattu windows-päätelaitteilla, yhteensopivuuden vuoksi suosittelemme Microsoft Windows 10 tai uudempaa Windows-käyttöjärjestelmää. Laitteessa tulee myös olla WLAN ja web-kamera. Erillisen headset:in hankkiminen on eduksi. Kotona tapahtuva opiskelu edellyttää internet-yhteyttä ja älypuhelinta, sekä siihen asennettavaa Authenticator-sovellusta.

Opinnoissa käytettävältä tietokoneelta vaadittava suorituskyky vaihtelee suuresti eri tutkinto-ohjelmissa. Erilaisissa ammatillisissa tietojenkäsittelytehtävissä käytetään raskaampia erityissovelluk­sia. Tällöin voidaan käyttää ammattikorkeakoulun tietokoneita tai ohjelmia voidaan käyttää tietokoneellasi Savonian verkon palvelimelta etänä. Ala­kohtaisten erityissovellusten opiskelijalisensseistä tie­dotetaan tutkinto-ohjelmakohtaisesti opintojen alettua.

Ohjelmistoedut

Savonian opiskelijat voivat ladata koneilleen Office 365 Pro Plus -paketin ilmaiseksi Savonian verkkotunnuksilla opintojen alettua. Officea voi käyttää myös pilvipalveluna (Office365). Tämän paketin käyttämiseen riittää edellä kuvattu kannettava tietokone, jossa on WLAN ja jonka päivitykset ovat ajan tasalla. Muut mahdolliset ohjelmistoedut voivat vaihdella tutkinto-ohjelmittain.

Savonian langattomaan verkkoon, sähköpostiin ja oppimisympäristöihin pääset kirjautumaan, kun olet saanut käyttäjätunnukset opintojen alussa.

Savonian ICT-palvelut ei asenna tai ylläpidä opiskelijoiden laitteita tai ohjelmistoja. Vastaat itse oman laitteesi ylläpidosta.

 

Asuminen

Opiskelupaikan varmistuttua asunnon voi hankkia vapailta markkinoilta, asunnonvälitystoimistojen tai lehti/netti-ilmoitusten kautta. Asunnon hankkimisessa ei kannata viivytellä, koska parhaimmat asunnot vuokrataan heti opiskelupaikkatietojen varmistumisen jälkeen.

Iisalmi

Iisalmessa opiskelevat voivat hakea asuntoa Kiinteistö Oy Petterinkulman omistamista opiskelija-asunnoista.

Kuopio

Kuopiossa opiskelevat voivat hakea opiskelija-asuntoa Kuopakselta tai Tekman tuki ry:ltä. Lisäksi OVV Asuntopalvelut välittää yksityistenä omistamia asuntoja Kuopion alueella. Lisäksi asuntoja välittää mm. Lumo sekä Colliers.

Varkaus

Varkaudessa opiskelunsa aloittavat voivat hakea asuntoa Wartalo Kodeilta.

Väliaikaismajoitus

Opiskelijakunta Savotta on neuvotellut majoitustarjouksia Kuopiolaisista majoituskohteista. Tarjoukset löydät Savotan nettisivulta.

Väliaikaismajoitusta voit etsiä myös seuraavien sivujen kautta:

Hostelli Hermanni
Hostelli Matkustajakoti
Cafe Asema B&B Kuopio
Kuopion alueen hotellit
Iisalmen alueen majoitus
Varkauden alueen majoitus

Taloudellinen tuki opintoihin

Opintotuki

Opintotukea voidaan myöntää ammattikorkeakouluun hyväksytylle, päätoimisesti opiskelevalle ja taloudellisen tuen tarpeessa olevalle tutkinto-opiskelijalle. Opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta. Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat hakea yleistä asumistukea. Opintotuen ja yleisen asumistuen myöntämisestä ja maksamisesta vastaa Kela. Opintotukea voit hakea samalla, kun otat opiskelupaikan vastaan Opintopolku.fi -palvelussa. Lisätietoja: Pikaopas opintoetuuksista

Käytettävissä olevat opintotukikuukaudet amk-tutkinnon aikana (mikäli
opiskelija on aloittanut ensimmäiset korkeakouluopinnot aikaisintaan syksyllä 2017):

 • Tutkinnon laajuus 210 op (3,5 v) käytettävissä 35 tukikuukautta
 • Tutkinnon laajuus 240 op (4 v) käytettävissä 39 tukikuukautta
 • Tutkinnon laajuus 270 op (4,5 v) käytettävissä 44 tukikuukautta

Mikäli olet jo suorittanut yhden korkeakoulututkinnon, enimmäistukiaika korkeakouluopintoihin (1.8.2017 alkaen) on yhteensä 54 kk. Jos ensimmäiseen tutkintoon on käytetty esimerkiksi 45 tukikuukautta, jää toista 1.8.2017 jälkeen aloitettua tutkintoa varten jäljelle 9 tukikuukautta. Opintojen keskeyttäminen ja toiselle amk-koulutusalalle tai yliopistoon siirtyminen ei tuota uusia tukikuukausia, vaan ensimmäisessä korkea-asteen opiskelupaikassa käytetyt tukikuukaudet vähennetään uuteen tutkintoon tarkoitetuista tukikuukausista. Lisätietoja: Opintotuki

Opintotuen hakeminen

Opintotukea voit hakea samalla kun otat opiskelupaikan vastaan Opintopolku.fi -palvelussa tai  www.kela.fi/asiointi -sivulla. Hae opintotuki kerralla koko opiskeluajalle. Silloin tuen maksaminen jatkuu automaattisesti esimerkiksi kesäkuukausien jälkeen. Kesäajan opintotuki (kesä-, heinä-ja elokuu) on aina haettava erikseen.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien ja ratkaisevaa on hakemuksen perille saapumispäivä, ei postituspäivä. Lisätietoja: Näin haet opintotukea

Opintotuki ja opintojen eteneminen

Opintotuen saaminen ja sen jatkuminen riippuu opintojen edistymisestä. Opintojen riittävä edistyminen edellyttää vähintään 5 opintopisteen laajuisten opintojen suorittamista tukikuukautta kohti. Tämä tarkoittaa vähintään 45 opintopisteen laajuisia opintoja lukuvuotta kohti (jos nostettuja tukikuukausia on 9), jotta opiskelija katsotaan päätoimiseksi ja opintotukeen oikeutetuksi.

Tämän lisäksi opiskelijan on suoritettava vähintään 20 opintopistettä lukuvuoden aikana (1.8.–31.7.). Opintoja on suoritettava vähintään 20 opintopistettä lukuvuodessa, vaikka nostaisi opintotukea lukuvuoden aikana vain 1-3 kuukaudelta.

Asumistuki

Opiskelija voi hakea yleistä asumistukea, jos hän asuu vuokra-tai asumisoikeusasunnossa. Vuokrasuhde tulee osoittaa kirjallisella vuokrasopimuksella. Yleistä asumistukea voi hakea Kelan asiointipalvelussa tai lomakkeella. Lisätietoja: Asumistuki

Opintolaina

Opiskelijan hakiessa opintolainaa, pankki päättää lainan myöntämisestä saatuaan lainantakauspäätöksen Kelalta. Opintotukipäätöksessä, jolla lainatakaus on myönnetty, kerrotaan, milloin ja kuinka paljon opintolainaa voi nostaa. Lisätietoja nostettavan lainan määrästä ja nostopäivistä saat Kelalta.

Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki

Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuesta löydät lisätietoa tältä sivulta https://www.tyollisyysrahasto.fi/.

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Yli 25-vuotiaat voivat opiskella työttömyysturvalla omaehtoisessa koulutuksessa. Vastuu opintojen etenemisestä ja opintojen etenemisen raportoinnista TE-toimistolle on opiskelijalla.

Lisätietoja työttömyysetuuksista koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

TE-toimiston koulutusneuvonta: TE-toimiston koulutusneuvonta ja www.facebook.com/koulutusneuvonta

Opiskelijan terveys- ja hyvinvointipalvelut

Ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat ovat oikeutettuja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palveluihin.

YTHS:n tervehdys uusille opiskelijoille (pdf)

Maksuvelvollisia ovat läsnäolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka suorittavat ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Opiskelijalle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti.

YTHS:n palvelut

Ohje terveydenhoitomaksun maksamisesta

Tiedot kampuskaupunkien YTHS-palvelupisteistä ja -yhteistyökumppanien palvelupisteistä löytyvät opiskelijaintrasta (Reppu), vaatii kirjautumisen Savonian kampustunnuksilla.

Opiskelijoiden opintojen ja hyvinvoinnin tueksi on Savoniassa tarjolla myös kuraattorin ja erityisopettajan palveluja. Jos joku asia elämässä tai opinnoissa mietityttää tai koet tarvitsevasi opintoihin tukea, voit rohkeasti olla yhteydessä. Tarkemmat yhteystiedot löydät opintojen alkaessa opiskelijoiden intrasta Repusta.

Sykettä-liikuntapalvelut

SYKETTÄ on Itä-Suomen korkeakoulujen yhteinen, innostava liikuntapalvelukokonaisuus!

Monipuolisesta Kuopion SYKETTÄ-liikuntakalenterista löydät mm. ryhmäliikuntaa, palloilulajeja, opiskelijayhdistysten vuoroja, liikuntakursseja ja ravitsemuspalveluja. Ohjattuja ryhmiä löytyy kaiken tasoisille liikkujille ja lajivalikoima on laaja. Lisäksi käytössä on liikuntasaleja ja kuntosaleja. Käyttäjäksi pääset rekisteröitymällä ja maksamalla edullisen liikuntatarran.

Myös avoimen AMK:n polkuopiskelijat voivat käyttää SYKETTÄ-liikuntapalveluja.

Lisätiedot, liikuntakalenterin ja ohjeet rekisteröitymiseen löydät osoitteesta www.sykettä.fi. Ota seurantaan myös instagram @syketta_kpo ja Facebook-sivu SYKETTÄ – Kuopion korkeakoululiikunta. www.sykettä.fi -sivuilta löydät tietoja myös Iisalmen ja Varkauden liikuntapalveluista! Iisalmen ja Varkauden SYKETTÄ-palveluilla on myös omat Facebook-sivut.

Miltä sinun SYKETTÄ-liikuntaviikkosi näyttää?
Katso esimerkki YouTubesta.

Kampukset, pysäköinti, opetus- ja opiskelutilat

Kampuskohtaiset yhteystiedot, kartat ja ajo-ohjeet, tiedot pysäköintimahdollisuuksista sekä ravintolapalveluista löydät alla olevista linkeistä.

Iisalmen kampus

Microkadun kampus

Musiikki ja Tanssi

Varkauden kampus

Pyydämme Microkadun kampukselle saapuvia opiskelijoita huomioimaan seuraavaa:

 • Alueelle rakennetaan uutta tieverkostoa ja tästä syystä suosittelemme, että saavut kampukselle mahdollisuuksien mukaan bussilla, polkupyörällä tai kävellen.
 • Kuopion alueen joukkoliikenteen aikataulut ja pysäkit löytyvät Vilkku-palvelusta.
 • Eri yhtiöiden kaukoliikenteen bussit pysähtyvät myös Microkadun kampuksen välittömässä läheisyydessä.

Opintojen suunnittelu

Opintoihin ja opiskeluun perehdytys

Savoniassa suurin osa uusista opiskelijoista saapuu kampuksille ja aloittaa opiskelunsa elo-syyskuun vaihteessa. Syksyllä opiskelemaan valitut aloittavat tammikuus­sa. Uusille opiskelijoille (amk ja yamk) järjestetään opintojen alussa opintoihin ja opiskeluun perehdytys koulutusala- ja/tai tutkinto-ohjelmakohtaisesti. Opintojen alettua käytössäsi on myös aloittavien opiskelijoiden palvelu- ja tietotori opiskelijaintrassa (Reppu), vaatii kirjautumisen Savonian kampustunnuksilla.

Jokaisen uuden opiskelijan on hyvä osallistua perehdy­tysjakson ohjelmaan, sillä jakson aikana annetaan na­pakka aloitustietopaketti opiskelukäytännöistä. Savo­niassa opiskeluun ja opintoihin perehdytys ovat myös osa tutkinto-ohjelman opintoja.

Opetussuunnitelma kertoo tutkintosi sisällön

Tutkinto-ohjelmasi osaamisperustaisessa opetussuunnitelmassa kuvataan koulutuksen sisältö, sen toteutus ja opiskelijan asiantuntijuuden kehittyminen. Lisäksi opetussuunnitelmassa on opintojaksotaulukko ja opintojaksokuvaukset. Jo ennen opintojen aloittamista kannattaa tutustua oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan opinto-oppaassa:
https://opinto-opas.savonia.fi/

Opetussuunnitelmaa täydentävät opintojaksojen toteutussuunnitelmat, joissa on esitetty tarkemmin jokaisen opintojakson suoritustavat ja opetukseen osallistuminen. Toteutussuunnitelmat tarkentuvat vasta lähempänä opintojakson alkamisajankohtaa ja niissä kuvataan tarkemmin toteutuksen sisältö. Myös toteutussuunnitelmiin voi perehtyä tarkemmin opinto-oppaassa.

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma (HOPS)

Henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma (HOPS) on suunnitelma, jossa yhdistyvät tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma, opiskelijan omat kiin­nostukset ja opintovalinnat sekä työelämään suuntau­tuminen. Savoniassa HOPSin laatiminen alkaa heti opintojen alussa ensimmäisen lukuvuoden opintojak­soille ilmoittautumisella. Savoniassa HOPS rakentuu ja tehdään Pepissä, joka sisältää tarvittavat sähköiset työvälineet.

Opettajatuutorin (amk) ja vastuuopettajan (yamk) kanssa lukuvuosittain käytävä HOPS kes­kustelu on kokoava ohjaus- ja arviointikeskustelu, joka ohjaa opiskelijaa arvioimaan oppimis­taan sekä opintojensa etenemistä.

Opintojaksoille ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kaikille lukuvuoden opintojaksoil­le on omalla vastuullasi. On tärkeää hoitaa opinto­jaksoille ilmoittautuminen, koska työjärjestys/lukujär­jestys muodostuu vain ilmoittautumisen perusteella. Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmiin kuuluvat opintojaksot ja niiden suunnitellun toteutusajankoh­dan löydät opetussuunnitelmasta. Sitova toteutukselle ilmoittautuminen tehdään Pepissä.

Savoniassa aloittavat opiskelijat ilmoittautuvat ensim­mäisen lukuvuoden opintojaksoille seuraavasti:

 • Syyskuussa 2024 aloittavat opiskelijat (amk ja yamk) tekevät opin­tojaksoille ilmoittautumiset Pepissä opintojen alettua, viimeistään 15.9.2024. Käytännöistä tiedotetaan opintojen alettua.
 • Tammikuussa 2025 aloittavien amk-opiskelijoiden ilmoittautumisen käytännöt tarkentuvat.
 • Opintojen edetessä sekä lukuvuosi-ilmoittautuminen että toteutuksille ilmoittautuminen tehdään tutkinto-ohjelman antamien ohjeiden mukaan Pepissä.

Osaamisen hyväksilukeminen ja työn opinnollistaminen

Osaamisen hyväksilukeminen tarkoittaa käytäntöjen kokonaisuutta, joka mahdollistaa (ennen opintoja tai opintojen aikana) eri tilanteissa hankitun osaamisen hyväksilukemisen osaksi Savoniassa suori­tettavaa tutkintoa. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa (amk ja yamk) opiskelevan on mahdollista hyväksilukea tutkintoon aiempia korkeakoulutasoisia opintoja sekä osaamista, joka on saavutettu esimerkiksi työkokemuksen, kurs­sien ja harrastusten avulla.

Voit jo ennen opintojen alkamista tehdä osaamiskar­toitusta eli dokumentoida ja kartoittaa omaa osaamis­tasi sekä verrata sitä osaamiseen, jota tutkintoosi kuu­luvilla opintojaksoilla tavoitellaan. Opintojaksojen osaamistavoitteet löytyvät tutkinto-ohjelmasi opetus­suunnitelmasta. Mikäli osaamisesi ja opintojaksojen osaamistavoitteet vastaavat toisiaan, voit opintojen al­kaessa keskustella siitä tutkinto-ohjelmasi opinto-oh­jaajan tai opettajatuutorin kanssa ja mahdollisesti ha­kea osaamisen hyväksilukua.

Sinulta voidaan edellyttää kirjallisen dokumen­toinnin lisäksi erikseen sovittavalla tavalla annettavaa näyttöä osaamisesta. Pääsääntönä on, että aiempi korkeakoulutuksessa hankittu osaaminen arvioidaan todistusten perusteella, muulla tavoin hankittu osaami­nen osoitetaan AHOT-näytöllä.

Opintojen alettua aiemmin hankittua osaamista tarkas­tellaan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (HOPS) laadittaessa. Opintojen aloitusvaiheen tiedotuksessa, ohjauksessa ja HOPS-keskustelussa tutkinto-ohjelman opinto-ohjaaja ja/tai opettajatuutori tiedottaa opiskeli­joille, millaista aiempaa osaamista tutkintoon on mah­dollista hyväksilukea. Saat myös tiedon siitä, kuinka aiemman osaamisen voi ottaa huomioon henkilökoh­taisessa opintosuunnitelmassa ja kuinka hyväksilukua Pepissä haetaan.

Järjestämme tiedotuswebinaarin osaamisen hyväksilukemiseta tiistaina 20.8.2024 klo 17.00 alkaen. Osallisumislinkki (lisätään n. viikoa ennen webinaaria).
Tervetuloa linjoille!

Työn opinnollistaminen

Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa opis­kella. Siinä tutkinnossa edellytettävää osaamista han­kitaan tekemällä alan työtä opintojen aikana. Opinnol­listamisessa oman alan palkallinen työ organisoidaan oppimisprojektiksi. Opinnollistaminen on vaihtoehtoi­nen tapa opiskella niitä opintojen loppuvaiheen opin­tojaksoja (ei tutkintoon kuuluvaa harjoittelua), jotka opetussuunnitelmassa on suunniteltu opiskeltavaksi Savoniassa. Työn opinnollistamisesta sovitaan ja sen vaatimat käy­tännöt valmistellaan aina etukäteen.

Mikäli sinulla on kysymyksiä aiemman osaamisen hy­väksilukemiseen ja HOPSiin liittyen, ota yhteyttä tut­kinto-ohjelmasi opinto-ohjaajaan.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot