Päätöksenteko

#savonia

Päätöksenteko

Savonia-ammattikorkeakoulu oy:ssä ylintä päätösvaltaa käyttää osakeyhtiölain mukainen yhtiökokous. Muita toimielimiä ovat yhtiökokouksen valitsema hallitus, toimitusjohtaja/rehtori, tutkintolautakunta ja opintoasiainlautakunta. Lisäksi ammattikorkeakouluosakeyhtiössä toimii yhteistoimintalain mukainen yhteistoimintaryhmä.

Ammattikorkeakoululain (932/2014) 20 §:n nojalla ammattikorkeakoulun hallitus on 27.2.2024 hyväksynyt johtosäännön, jota sovelletaan ammattikorkeakoulun toiminnassa ja hallinnossa 1.4.2024 lukien sen lisäksi, mitä ammattikorkeakoululaissa ja –asetuksessa, osakeyhtiölaissa (624/2006) ja muissa laissa tai asetuksissa on säädetty. 

Johtosäännön voit lukea alla olevasta linkistä.

Osakeyhtiön hallitus

Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön yhtiökokous on 26.4.2024 nimittänyt osakeyhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt:

 • Saara Karkulahti, Kuopio (pj.)
 • Suvi Aura, henkilöstöjäsen
 • Niko Jekkonen, opiskelijajäsen
 • Jussi Lampi, Pohjois-Savon hyvinvointialue
 • Ville Lätti, Kuopio
 • Esa Näätänen, Teknologiateollisuus ry
 • Paula Pulliainen, Varkaus (vpj.)
 • Jukka Savolainen, Kuopio
 • Jukka Ryhänen, Iisalmi

Hallituksen kokousajat ​:

 • 30.1.2024 klo 13
 • 27.2.2024 klo 14
 • 26.3.2024 klo 14
 • 23.4.2024 klo 14
 • 11.6.2024 klo 14
 • 13.9.2024 klo 9
 • 8.10.2024 klo 14
 • 12.11.2024 klo 14
 • 10.12.2024 klo 14

AMK-johtoryhmä

Johtoryhmän jäsenet 1.1.2021 alkaen:

 • toimitusjohtaja/rehtori Mervi Vidgrén, puh. 044 785 5001 (pj.)
 • viestintäpäällikkö, Anne Heikkinen, puh. 044 785 5008
 • hallinto- ja henkilöstöjohtaja Päivi Diov, puh. 044 785 6030
 • digikehitysjohtaja Jarkko Karhemaa, puh. 0447855014
 • opiskelijapalvelujohtaja Anne Koskela, puh 0447855050
 • kansainvälisyysjohtaja Virpi Laukkanen, puh 0447856018
 • talousjohtaja Seppo Lyyra, puh. 044 785 5028 
 • hallinnon asiantuntija Anne Patrikainen, puh. 044 785 5002 (siht.)
 • yrityspalvelujohtaja Kaija Sääski, puh. 044 785 6922
 • jatkuvan oppimisen johtaja Riitta Turjamaa, puh 0447856413
 • koulutusjohtaja Esa Viklund, puh. 044 785 5004
 • vararehtori Mikko Vuoristo, puh. 044 785 5003

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)savonia.fi.