Sosiaali- ja terveysala

#sosiaali- ja terveysala

Ala tarvitsee osaajia aina

Maailma tarvitsee välittämistä. Suuntaa ihmisten pariin! Sosiaali- ja terveysala tarvitsee aina osaajia ja tarjoaa elinikäisiä urakehitysmahdollisuuksia. Kouluttaudu asiantuntevan henkilöstön johdolla ajanmukaisissa oppimisympäristöissä ja käytännön harjoitteluissa. Savoniassa voit opiskella ja valmistua lukuisiin alan ammatteihin. Valitse oma AMK- tai YAMK-koulutuksesi!

Hymyilevä opsikelija ohjaa naista pöydän ääressä.

AMK-koulutukset Iisalmessa

Iisalmessa voit opiskella hoitotyötä tai sosiaalialaa ja valmistua valintasi mukaan sairaanhoitajaksi tai sosionomiksi. Sairaanhoitajaksi voit opiskella työn ohella ja sosionomiksi päiväopiskeluna. Iisalmen kampuksen sijainti mahdollistaa aktiivisen yhdessä tekemisen yläsavolaisten työelämäkumppaneiden kanssa.

Hoitajan käsi ja lapsinukke.

AMK-koulutukset Kuopiossa

Kuopiossa valittavanasi on monta terveysalan ammattia. Koulutus tapahtuu Microkadun kehittyvällä kampuksella ja upeissa simulaatiokeskuksen tiloissa. Kuopiossa monialaisuus mahdollistaa terveysalan opiskelijoille yhteistyön eri alojen tulevien ammattilaisten kanssa.

Potilas ja sairaanhoitaja tutkimustilanteessa.

YAMK-koulutukset Kuopiossa

Sote-alan ammattilaisille tarjoamme elinikäisiä urakehitysmahdollisuuksia. Ylempiä AMK-koulutuksia on tarjolla useita, oman kiinnostuksesi ja työtilanteesi mukaan. Opiskelu onnistuu joustavasti työn ja myös perheen ohella. Tutustu koulutusvaihtoehtoihin!

Koulutusalan tarinoita

Anna-Kaisa Säisän tarina

Joskus tarvitaan vain yhdet rohkaisevat sanat, jotta ihminen alkaa uskoa omiin kykyihinsä. Näin kävi minulle. En ollut koskaan pitänyt itseäni kovin hyvänä opiskelijana ja tapasinkin sanoa olevani enemmän käytännön ihminen, kunnes erään ammattitutkinnon näytön yhteydessä opettaja-arvioija sanoi, että minulla olisi hänen mielestään kykyjä pidemmälle. Hän kannusti minua hakemaan ammattikorkeakouluun.

Aluksi pidin ajatusta suorastaan mahdottomana, koska en uskonut pärjääväni AMK:ssa. Enhän minä ollut käynyt edes lukiota! Äidinkieleni oli koulussa aivan surkea enkä hallinnut edes yhdyssanoja. Epäilin, kuinka tällaisilla kirjoitustaidoilla mitään esseitä kirjoitettaisiin. Nuo opettajan lausumat sanat jäivät kuitenkin muhimaan mieleeni, ja lopulta keväällä 2017 uskalsin hakea Savonia-ammattikorkeakouluun opiskelemaan sosionomiksi.

Kampuksen aulatila.

Opiskelu kampuksilla

Sosiaali- ja terveysalaa opiskelee noin 1 700 opiskelijaa Iisalmessa ja Kuopiossa. Asiantunteva henkilöstö, ajanmukaiset oppimisympäristöt ja monipuoliset harjoittelupaikat tarjoavat alan opiskelijoille aitoja ammattitaidon oppimistilanteita.

Mies ja nainen lähikuvassa.

Työelämään tiukasti kiinni

Savoniassa opiskelu on taatusti työelämäläheistä. Pääset tekemään erilaisia käytännön tehtäviä osana opintojasi joka vuosi. Todellisissa toimeksiannoissa saat onnistumisen kokemuksia ja ammattitaitoa. Harjoittelut ovat alalla keskeisessä roolissa.

Mies ja nainen tablet-tietokoneen kanssa.

Kansainvälisty maailmalla

Teemme yhteistyötä 50 ulkomaisen korkeakoulun kanssa noin 30 maassa. Opiskelijavaihtoa kannattaa pohtia opintojen alusta lähtien. Ulkomailla toteutettavat opinnot, kohdemaan ja -korkeakoulun valitset yhdessä opettajien ja kansainvälisen toimiston kanssa.

Työssäharjoittelija ottaa vastaan ohjeita työn ohjaajalta.

Harjoittelu sosiaali- ja terveysalalla

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

Opiskelijat pukemassa kasvomaskia.

Opiskelun ja toiminnan turvallisuus

Ammattikorkeakoululla on oikeus potilasturvallisuuden, harjoittelun tavoitteiden ja ammatillisen osaamisen varmistamiseksi informoida harjoittelupaikkaa aiemmissa harjoitteluissa ilmenneistä opiskelijan käyttäytymiseen tai potilasturvallisuuden vaarantamiseen liittyvistä tilanteista.

Potilaan polven tarkistus käynnissä.

Vakuutusturva

Savonia-ammattikorkeakoulun osakeyhtiöllä on lakisääteinen yhteinen tapaturmavakuutus sekä kotimaassa että vaihto-opiskelijana olevia varten.

Legendaarista! Savoniasta työllistyt yli 90 % varmuudella

Savoniassa tutkinnon suorittaneen on syytä hymyillä, koska työllistyneiden osuus on 90,4 prosenttia (Tilastokeskus: vuonna 2018 ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet). Asetimme ammattikorkeakoulullemme kunnianhimoiset tavoitteet ja saavutimme ne erinomaisesti – myös opiskelijatyytyväisyydessä. Kaiken lisäksi tilastojen valossa suoritat Savoniassa tutkinnon ajallaan ja pääset nopeasti kiinni työelämään.

Millainen on sinun tarinasi?

Hakuaika suomenkielisiin sote-alan AMK- ja YAMK-koulutuksiin on 17.3.–31.3.2021. Hae opiskelemaan Opintopolussa ja koe alan legendat!