Saavutettava Savonia

#SavoniaAMK

Savonia on korkeakouluyhteisö, jossa kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ihmisiä arvostaen ja tasa-arvosta huolehtien. Näillä sanoilla alkaa Savonian Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, joka on yksi osa Savonian saavutettavuuskokonaisuutta. Tuo lause tiivistää paljon siitä hengestä mikä Savonian saavutettavuustyötä ohjaa.

Käsite saavutettavuus on laaja ja monitasoinen. Tästä syystä olemme rakentaneet Saavutettava Savonia -sivustokokonaisuuden, joka kokoaa yhteen saavutettavuuden eri ulottuvuuksia. Sivusto on Savonian saavutettavuussuunnitelma dynaamisessa muodossa. “Laatu on arjen tekoja” –ajatuksen mukaan Savoniassa saavutettavuuskin on osa hyvin toimivia käytännön prosesseja ja tekoja, mitä tämäkin sivusto tavoittelee.

Toimitilojen saavutettavuus – kun saavut kampukselle

Henkilö katsoo screeniä

Digitaaliset ympäristöt

Opiskelijavalinta ja valintakoejärjestelyt

Viestinnän saavutettavuus, tavoitteet ja käytännöt

Kirjasto Opus.

Kirjasto ja tietopalvelut

Pedagoginen saavutettavuus, oppimisen ja ohjauksen yksilölliset järjestelyt

Käsiä, jotka näyttävät peukkua.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

pylväsdiagrammi näytön päällä

Kehittäminen ja arviointi

Nainen istuu sohvalla puhelin kädessä.

Ota yhteyttä

Saavutettavuuteen liittyvissä asioissa voit laittaa viestiä osoitteeseen viestintapalvelut@savonia.fi Liitä viestin otsikkoon sana Saavutettavuus.