Opiskelijat pitävät kahvitaukoa kampuksen ravintolassa.

Ihmisiä, ilmiöitä ja innovaatioita Savoniasta

Savonia-artikkeli

Savonian julkaisemien artikkelien toimituskunta:

  • Päätoimittaja Anne Heikkinen
  • Viestintäasiantuntija Klaudia Käkelä
  • Informaatikko Anu Räty-Härkönen
  • Viestintä- ja vaikuttavuusjohtaja Anne Heikkinen

Toimituskuntaa laajennetaan tarvittaessa: tietopalvelupäällikkö Mira Juppi, koulutusjohtaja Esa Viklund ja vararehtori Mikko Vuoristo. Sivulla ilmestyneiden yhteisjulkaisujen rinnakkaistallentaminen on sallittua kustantajan versiona ilman embargo-aikaa.

Savonia-artikkeli Pro

Savonian julkaisemien ammattiyleisölle suunnattujen artikkelien toimituskunta:

  • Päätoimittaja Anne Heikkinen
  • Tutkimuspäällikkö Tuomo Eskelinen
  • Koulutuspäällikkö Nina Huotari
  • Informaatikko Anu Räty-Härkönen
  • Viestintäasiantuntija Aino-Maria Savolainen

Sivulla ilmestyneiden yhteisjulkaisujen rinnakkaistallentaminen on sallittua kustantajan versiona ilman embargo-aikaa.

Henkilöitä kävelemässä rakennukseen sisälle

24/05

2024

Icon stop
Kansainvälistä yhteistyötä kehittämässä – ikääntyminen, neurologiset sairaudet ja fyysinen aktiivisuus tarkastelun kohteena BIP opintojaksolla

BIP opintomatkalta näkemyksiä neurologisesta kuntoutuksesta. Lue lisää.

Piirroskuva, jossa lapisperhe pelaa digitaalista peliä

24/05

2024

Icon stop
Digitaalisen pelaamisen hyödyntäminen lastensuojelussa

Peli- ja mediakasvatuksen integroiminen osaksi lastensuojelutyötä voi kannustaa vastuulliseen pelaamiseen. Lue lisää.

Lasiseinöisiä rakennuksia

24/05

2024

Icon stop
Ulkomaanharjoittelut ovat mahdollisia myös ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoille

Agrologi YAMK opinnot mahdollistivat ulkomaanharjoitteluun lähtemisen. Kohteena oli Euroopan ydin, Brysseli. Lue lisää.

Savonia-brändätty kahvikuppi pöydällä kannettavan tietokoneen vieressä. PRO

23/05

2024

Icon stop
Kysely Savonian satelliittikoulutuksista työelämän yhteistyökumppaneille

Kysely Savonian satelliittikoulutuksista työelämän yhteistyökumppaneille keväällä 2024. Lue lisää.

Hoitoisuusluokitusjärjestelmän hyödyntäminen hoitohenkilöstön osaamisen kehittämisessä diagnostisella palvelualueella PRO

23/05

2024

Icon stop
Hoitoisuusluokitusjärjestelmän hyödyntäminen hoitohenkilöstön osaamisen kehittämisessä diagnostisella palvelualueella

Terveydenhuollon muuttuvassa työympäristössä tietoa tarvitaan osaamistarpeiden tunnistamiseksi. Lue lisää.

Yhdessä ääni äänettömille – Case-työskentely valmistaa tulevia ammattilaisia toimimaan lasten puolesta PRO

21/05

2024

Icon stop
Yhdessä ääni äänettömille – Case-työskentely valmistaa tulevia ammattilaisia toimimaan lasten puolesta

Moniammatillinen lastensuojelu case-työskentely syvensi sote-alan opiskelijoiden osaamista. Lue lisää.

Savonia-artikkeli pro: Luonnontuotteet herättävät kiinnostusta Savonian luonnonvara-alan opiskelijoissa PRO

21/05

2024

Icon stop
Savonia-artikkeli pro: Luonnontuotteet herättävät kiinnostusta Savonian luonnonvara-alan opiskelijoissa

Savonian luonnonvara-alan opiskelijat ovat kiinnostuneita oppimaan lisää luonnontuotteista. Erityisesti opiskelijat halu Lue lisää.

Mindfulness-menetelmien myönteiset vaikutukset työuupumukseen PRO

21/05

2024

Icon stop
Mindfulness-menetelmien myönteiset vaikutukset työuupumukseen

Opinnäytetyö tarkasteli aiempien tutkimusten avulla Mindfulness-menetelmien vaikutuksia työuupumuksen kuntoutuskeinona. Lue lisää.

Opiskelijoita kirjastossa. PRO

20/05

2024

Icon stop
Mistä aktiivisuuden ja tarkkuuden häiriöstä (ADHD) kärsivien aikuisten vertaistuki on tehty?

Tikkanen (2024) selvitti opinnäytetyössään ADHD-oireisille aikuisille suunnatua verkkovälitteistä vertaistukea. Lue lisää.

Rakennusvalvontaviranomaisen tulisi sallia luvaton rakentaminen joissain tapauksissa

20/05

2024

Icon stop
Rakennusvalvontaviranomaisen tulisi sallia luvaton rakentaminen joissain tapauksissa

Suomessa kaikille on sama rakentamista ohjaava laki ja asetus, mutta sen toteuttamiseen on monia erilaisia tulkintoja. Lue lisää.

Opintomatkalla Brysselissä – kaupungin monet kasvot

20/05

2024

Icon stop
Opintomatkalla Brysselissä – kaupungin monet kasvot

Opintomatka Brysseliin avasi kaupungin eri puolia. Lue lisää.

Kansainvälinen ja monialainen Healing Greenery -intensiivikurssi Virolahdella

20/05

2024

Icon stop
Kansainvälinen ja monialainen Healing Greenery -intensiivikurssi Virolahdella

Healing Greenery -intensiivikurssilla eri maiden opiskelijat perehtyivät hyvinvointiin, osallistumiseen ja osallisuuteen. Lue lisää.

henkilö mittaa seinää mittanauhalla

17/05

2024

Icon stop
Savonian rakennustekniikka laajentaa ennakkoluulottomasti jatkuvan oppimisen koulutustarjontaa kiinteistöalan ja korjausrakentamisen tarpeisiin

Savonian rakennustekniikan ala laajentaa koulutustarjontaa kehittämällä uusia jatkuvan oppimisen koulutussisältöjä. Lue lisää.

Kuvassa laudasta tehdyt pitkospuut suoluonnossa, etualalla kukkii suopursuja. PRO

16/05

2024

Icon stop
Pienyrittäjien haasteet ja tuen tarve kestävän liiketoiminnan kehittämisessä

Arajärven opinnäytetyössä selvitettiin pienyrittäjien haasteita ja tuen tarvetta kestävän liiketoiminnan kehittämisessä. Lue lisää.

Kaksi fysioterapeuttiopiskelijaa.

15/05

2024

Icon stop
Uutta osaamista kuntoutus- ja hyvinvointipalveluiden kehittämiseen YAMK -tutkinnolla!

Savoniassa yhteiskehitettiin työelämän kanssa uusi Kuntoutuksen YAMK tutkinto, joka starttaa tammikuussa 2024. Lue lisää.

Kaksi suuhygienistiä.

15/05

2024

Icon stop
Selkokieli jalkautui Kuopion yliopistolliseen sairaalaan

Terveyspalveluissa selkokielen käytöllä edistetään tiedon saavutettavuutta ja asiakkaiden yhdenvertaista hoitoa. Lue lisää.

Kuvassa tekstiä seinällä.

14/05

2024

Icon stop
Alue/sosiaalipoliittisia oivalluksia Brysselistä

Savonian hyvinvointikoordinaattori-yamk-tutkinnon opiskelijat tekivät opintomatkan Brysseliin toukokuussa 2024. Lue lisää.

Tekoälykuva, jossa potilas sairaalavuoteella PRO

14/05

2024

Icon stop
Potilaan jatkohoitoprosessissa hyödynnetään digitaalista potilassiirtojärjestelmää

Digitaalinen potilassiirtojärjestelmä voi merkittävästi tehostaa terveydenhuollon ammattilaisten työtä. Lue lisää.

Ryhmä opiskelijoita työskentelee keskustellen saman pöydän ääressä. PRO

13/05

2024

Icon stop
Oppimisanalytiikkaa terveysalan suomen oppijoiden verkkokursseilla

Oppimisanalytiikan työkaluja käyttämällä opettaja voi kehittää verkkokursseja niin, että oppiminen tehostuu. Lue lisää.

Kaksi hammaslääkäriä tietokonenäytön äärellä. PRO

13/05

2024

Icon stop
Suun terveydenhuollon digitaalisten työvälineiden nykytilaa kartoitettiin opinnäytetyönä

Suun terveydenhuollon digitaalisten työvälineiden nykytilan kartoitus. Lue lisää.

Nainen lapsi sylissään tietokoneen äärellä.

13/05

2024

Icon stop
Varhaisen tuen asiantuntijuus voimaannuttaa

Sosiaalialan varhaisessa tuen työssä keskeistä on ennaltaehkäisevä toiminta ja varhainen avun/tuen tarjoaminen. Lue lisää.

Nainen virtuaalisen näytön äärellä. PRO

13/05

2024

Icon stop
Terveydenhuollon ammattihenkilön digiosaaminen on laaja osaamisen kokonaisuus

Terveydenhuollon ammattihenkilön digiosaaminen on useita eri taitoja sisältävä osaamisen kokonaisuus. Lue lisää.

Neljä opiskelijaa keskustelee Savonian käytävällä.

10/05

2024

Icon stop
Onko tiimitoiminnan kehittämiselle tarvetta tänä päivänä?

Tiimitoiminnan kehittämiseen tarvitaan jokaista työntekijää. Lue lisää.

Röntgenhoitajaopiskelija valmistelemassa röntgenkuvausta.

08/05

2024

Icon stop
Kuvantamisyksikön työhyvinvoinnin selvitys

Röntgenhoitajan työn mielekkyyttä lisää työn monipuolisuus ja sen merkityksellisyys. Lue lisää.

Opiskelijat pitävät kahvitaukoa kampuksen ravintolassa. PRO

08/05

2024

Icon stop
One to one -keskusteluiden avulla voidaan tukea työntekijöiden työkykyä

Esihenkilön ja työntekijöiden väliset one to one -keskustelut ovat tehokas tapa tukea työntekijöiden työkykyä. Lue lisää.

Hymyilevä lehtori. PRO

08/05

2024

Icon stop
Osaamisen arviointi osaamisen johtamisen keinona

Useissa organisaatioissa on kehittämisen varaa henkilöstön osaamisen tunnistamisessa. Lue lisää.

Viljapelto, jomka taustalla on koivikkoa ja kuusikkoa.

06/05

2024

Icon stop
Savonia-ammattikorkeakoulun monialaisuus tuo paremmat eväät ilmastonmuutoksen sopeutumistoimien toteutukseen

Ilmastoviisasta maataloutta kehitetään Smagri –hankkeessa kolmen Savonian painoalan yhteistyöllä Lue lisää.

Savonia kehittämässä eurooppalaista HOOP Hub -portaalia Valenciassa

06/05

2024

Icon stop
Savonia kehittämässä eurooppalaista HOOP Hub -portaalia Valenciassa

Digitaalisen portaalin kautta tuetaan eri tahoja bio- ja kiertotalouden toimenpiteissä. Lue lisää.

Lähikuva Savonia-brändätystä mustekynästä opettajan kädessä. PRO

06/05

2024

Icon stop
Kysely opettajille Savonian satelliittikoulutusten toteutuksesta

Helmikuussa 2024 kartoitettiin Savonia AMK:n opettajien kokemuksia satelliittikoulutusten toteuttamisesta. Lue lisää.

Ambulanssi kaupunkiympäristössä.

03/05

2024

Icon stop
Suurin osa ensihoitotehtävistä päätyy potilaan kuljettamatta jättämiseen – miksi kansalainen ei voi tilata ambulanssikyytiä sairaalaan?

Suurin osa ensihoitotehtävistä päättyy nykypäivänä potilaan kuljettamatta jättämiseen. Lue lisää.

Opiskelijat opiskelevat kirjaston tiloissa.

02/05

2024

Icon stop
Mikään ei ole pysyvää, paitsi muutos

Vaikka nykypäivän työntekijät ovat jo monilta osin tottuneet jatkuvaan muutokseen, vaatii muutos henkilöstöltä paljon. Lue lisää.

Perehdytettävä ja perehdyttäjä PRO

02/05

2024

Icon stop
Onnistuneen perehdytyksen edellytykset ja hyödyt

Työnantajan on huolehdittava, että työntekijä perehdytetään työhön sekä mm. työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön Lue lisää.

Vaaka tasapainossa, taustalla värikkäitä silhouetteja ihmisistä

30/04

2024

Icon stop
Entä jos johtajuus onkin meissä jokaisessa?

Hierarkiaa ei ole rakennettu reagoimaan ja joustamaan. Yhteisöohjautuvuus sallii organisaation olla joustava. Lue lisää.

Kaksi röntgenhoitajaopiskelijaa harjoittelemassa röntgenkuvausta. PRO

30/04

2024

Icon stop
Kuvantamisteknologian kehitys haastaa perioperatiivisen hoitotyön ammattilaisten osaamisen

YAMK-opinnäytetyössä tutkittiin intraoperatiivisen hoitotyön ammattilaisten säteilytyöskentelyosaamista. Lue lisää.

Älylaite henkilön ranteessa.

29/04

2024

Icon stop
Käteen puettavien älylaitteiden käyttökokemukset

Käyttökokemuksia puettavien älylaitteiden hyödyistä ja tulevaisuudesta. Lue lisää.

Työhyvinvoinnin kehittäminen jatkuvien muutosten keskellä – kuormitusta ja voimavaroja PRO

29/04

2024

Icon stop
Työhyvinvoinnin kehittäminen jatkuvien muutosten keskellä – kuormitusta ja voimavaroja

Työhyvinvointia tutkimalla ja yhdessä kehittämällä Lue lisää.

Kansainvälistä fysioterapian yhteistyötä kehittämässä ja laajentamassa

29/04

2024

Icon stop
Kansainvälistä fysioterapian yhteistyötä kehittämässä ja laajentamassa

Kansainvälistä fysioterapiakoulutuksen yhteistyötä Lue lisää.

Parempia valokuvia korkeakoulun ajankohtaisviestintään valokuvaustyöpajan opeilla

26/04

2024

Icon stop
Parempia valokuvia korkeakoulun ajankohtaisviestintään valokuvaustyöpajan opeilla

Korkeakoulun ajankohtaisviestinnässä valokuville on jatkuva tarve. Savonian viestintäpalvelujen valokuvausosaamista lisättiin valokuvaustyöpajalla. Lue lisää.

FoodLoops-hankkeen kouluruokailukyselyn tulokset

26/04

2024

Icon stop
FoodLoops-hankkeen kouluruokailukyselyn tulokset

FoodLoops-hankkeessa tutkittiin paikallista kouluruokailua. Lue lisää.

Sauvakävelijöitä vaaleanpunaiset liivit päällä.

26/04

2024

Icon stop
MIOLI-tutkimushankkeessa koulutettiin opiskelijoita tutkimuksen ja liikuntatapahtuman järjestämisestä

MIOLI-tutkimushankkeessa koulututettiin opiskelijoita tutkimuksen toimijoiksi Savonia-ammattikorkeakoululla Lue lisää.

Savonia-artikkeli Pro: Betonikerrostalojen vakauden tarkastelussa perinteiset laskentamenetelmät mahdollistavat vertailulaskelmien tekemisen PRO

26/04

2024

Icon stop
Savonia-artikkeli Pro: Betonikerrostalojen vakauden tarkastelussa perinteiset laskentamenetelmät mahdollistavat vertailulaskelmien tekemisen

FEM-laskennan aikakautena rakennesuunnittelussa tarvitaan myös perinteistä laskentataitoa ja käsitystä suuruusluokista Lue lisää.

Mies pitämässä esitystä Maltan konferenssissa.

26/04

2024

Icon stop
EU4DUAL yhdistää eurooppalaisia korkeakouluja – kuulumisia allianssin ensimmäisestä konferenssista Maltalta

EU4DUAL yhdistää eurooppalaisia korkeakouluja – kuulumisia allianssin ensimmäisestä konferenssista Maltalta. Lue lisää.

Robotti, jolla ihmiskasvot, PRO

23/04

2024

Icon stop
Tekoälyteknologia muuttaa sosiaalialan toimintaympäristöä

Tekoälyteknologia tarjoaa uusia menetelmiä myös sosiaalialalla. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi päätöksenteon tukena. Lue lisää.

Opiskelija seisoo kirjastossa kirja kädessä.

23/04

2024

Icon stop
YAMK-kompetenssit opintojen apuna vai kompastuskivinä?

Yhteiset YAMK-kompetenssit ohjaavat toimintaamme. Niiden tarkoituksena ei siis ole olla oppimisen hidasteena. Lue lisää.

Rikosseuraamusalan yhteistyötä tiivistämässä

23/04

2024

Icon stop
Rikosseuraamusalan yhteistyötä tiivistämässä

Savonian sosiaalialan tiimin kolme lehtoria ja sosiaali- ja terveysalan koulutuspäällikkö vierailivat koulutuskeskuksen vieraana. Lue lisää.

Mikä ihmeen duaali? Opiskelijanäkökulma

22/04

2024

Icon stop
Mikä ihmeen duaali? Opiskelijanäkökulma

Duale Hochschule Baden-Württembergin yliopistossa opiskelijat suorittavat vuorotellen työelämä- ja opintojaksoja Lue lisää.

Henkilöitä poseeraa kameralle puurakennuksen edessä.

19/04

2024

Icon stop
Svenska i (jord)bruk – Ruotsin kieltä, kulttuuria ja maataloutta oppimassa

Luonnonvara-alan opiskelijoiden Ruotsin-matkalla tutustuttiin kieleen, kulttuuriin ja maatalouteen. Lue lisää.

Ihmisen pää sivusta katsottuna piirilevyn ja numeroiden ympäröimänä.

19/04

2024

Icon stop
Tekoäly osana lääketieteellistä kuvantamista

Artikkelissa käsitellään tekoälyä osana lääketieteellistä kuvantamista ja sen riskejä sekä tulevaisuuden näkymiä. Lue lisää.

Betonielementtirakenteisen hallin kokonaisstabiliteettitarkastelu normaali- ja onnettomuustilanteessa, jatkuvan sortuman estäminen

18/04

2024

Icon stop
Betonielementtirakenteisen hallin kokonaisstabiliteettitarkastelu normaali- ja onnettomuustilanteessa, jatkuvan sortuman estäminen

Artikkeli käsittelee hallimaisen rakennuksen kokonaisstabiliteettitarkastelua normaali- ja onnettomuustilanteessa. Lue lisää.

Keltapuseroinen nainen katsoo puhelinta kädessään ja hymyilee. PRO

18/04

2024

Icon stop
Teknologian hyödyntämisen johtaminen kotihoidossa

Teknologian hyödyntämisen johtaminen kotihoidossa edellyttää johtamisosaamista. Lue lisää.

Tekoälykuvassa junanveturi ja ihmisiä PRO

16/04

2024

Icon stop
Veturiyritykset liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistajana

Veturiyritysten haastekilpailujen tavoitteena on saada yritykset lisäämään huomattavasti tki-investointeja. Lue lisää.

Nuotio metsässä

16/04

2024

Icon stop
Metsäinen ilta tuotti elämyskylvyn osallistujille

Metsäinen elämysilta talvella tuotti elämyskylvyn osallistujille Kuopiossa. Lue lisää.

Ihmisiä sauvakävelemässä.

16/04

2024

Icon stop
MIOLI-tutkimus: Liikuntaa ikääntyville hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksia sairastaville

MIOLI-interventiotutkimus hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksia sairastaville ikääntyville pohjoissavolaisille. Lue lisää.

Metsäoja, jonka ympärillä kasvaa harvakseltaan nuoria mäntyjä. PRO

15/04

2024

Icon stop
Uutta tietoa Pohjois-Savon metsistä, niiden käytöstä, hiilensidonnasta, suojelusta ja luonnon monimuotoisuudesta

Kohtaavatko mielikuvamme ja tutkimustulokset Pohjois-Savon metsien tilasta? Lue lisää.

Satelliittikoulutusmallilla uusia sosionomeja Viita-unionin alueelle

12/04

2024

Icon stop
Satelliittikoulutusmallilla uusia sosionomeja Viita-unionin alueelle

Savonian satelliittikoulutusmalli on toiminut Pihtiputaalla vuodesta 2021 alkaen. Ko. mallilla tammikuussa 2021 opiskelu Lue lisää.

Graafisessa kuvassa näkyy vihreitä kasveja, harmaata savua, rakennusten ja tuulivoimaan siluetti.

12/04

2024

Icon stop
CSRD tulee – yrittäjä, oletko valmis?

Kestävyysraportointi ja kaksoisolennaisuus yritysten EU-direktiivin mukaisessa raportoinnissa Lue lisää.

Työmaa-alueella kaivinkone.

11/04

2024

Icon stop
Niiralan Kulman uudiskohteessa betonielementit purettiin ja hyödynnettiin samalla tontilla

Purkubetonia uusiokäytettiin uudiskohteen piha-alueiden pohjamateriaaleina. Lue lisää.

Kaksi suuhygienistiä.

10/04

2024

Icon stop
Ulkomaisen tutkinnon suorittaneille sairaanhoitajille kehitetään uutta laillistamisväylää

Savonia on mukana Metropolian koordinoimissa SAILA-hankkeissa, joissa kehitetään laillistamisväylää sairaanhoitajille.. Lue lisää.

Futuristisessa kuvassa henkilö istuu huoneessa tietokoneen ääressä, hänen yläpuolelleen muodostunut digitaaliset aivot. PRO

09/04

2024

Icon stop
Kognitiivinen ja informaatioergonomia digitaalisessa työympäristössä

Digitaalisen työympäristön tarkastelu on aiheellista, jotta työn haasteet voidaan tunnistaa. Lue lisää.

Opiskelijat istuvat kahvilla.

09/04

2024

Icon stop
Terapiat etulinjaan -mallilla tehokkaampaa hoitoon pääsyä aikuisten mielenterveyspalvelussa

Terapiat etulinjaan -mallin keskeisiä tavoitteita on nopeuttaa psykososiaalisten hoitojen saatavuutta. Lue lisää.

Opiskelijat opiskelevat kampuksen ravintolassa. PRO

08/04

2024

Icon stop
Kysely satelliittiopiskelijoille Savonian satelliittikoulutuksesta

Savoniassa on toteutettu satelliittikoulutusmallia jo vuodesta 2014 lähtien. Lue lisää.

Ihminen, jolla on VR-lasit päässään, tausta on oranssi. PRO

08/04

2024

Icon stop
VirTech-hanke on auttanut alueen yrityksiä ja organisaatioita hyödyntämään virtuaaliteknologiaa toiminnassaan

VirTech-hanke on auttanut alueen yrityksiä ja organisaatioita hyödyntämään virtuaaliteknologiaa toiminnassaan Lue lisää.

Kaksi fysioterapeuttiopiskelijaa.

08/04

2024

Icon stop
Kannustavalla ohjauksella ja neuvonnalla kohti liikunnallista elintapaa

YTHS:ssä on pilotoitu fysioterapeuttien tarjoamaa yksilöllistä Let´s go-neuvontaa lievistä mielenterveyden häiriöistä kärsiville ja vähäistä fyysistä aktiivisuutta harjoittaville opiskelijoille. Lue… Lue lisää

vanhan rakennuksen pylväitä.

05/04

2024

Icon stop
Mielenterveyden edistämistä Ateenassa – BIP ATHENS 2024

BIP-ATHENS 2024 viikko sisälsi monipuolisia aktiviteetteja ja ajankohtaista tietoa mielenterveyden edistämiseen liittyen. Lue lisää.

Henkilö katsoo kaukaisuuteen lumisessa maastossa.

04/04

2024

Icon stop
Auttaako stressi työskentelemään luovasti ja tehokkaasti?

Työhön tarvitaan stressin sijaan rentoutta, jota saadaan sopivalla työtahdilla sekä kuormituksen ja palautumisen tasapainoisella suhteella. Lue lisää.

Henkilö istuu kannettavan tietokoneen edessä ja hänen kohotetulla kämmenellään on terveydenhuoltoon liittyvien ikonien kuvia.

03/04

2024

Icon stop
Savonia-artikkeli: Sujuvaa arkea työterveyshuoltoon – uutta toimintakäsikirjaa luomassa

Toimintakäsikirjan merkitys työterveyshuollon toiminnassa. Lue lisää.

Nuoria hyppäämässä ilmaan käsikkäin

02/04

2024

Icon stop
Unihäiriöt aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön omaavilla lapsilla ja nuorilla – lääkkeettömiä keinoja unen edistämiseen

Unihäiriöt ja lääkkeettömät hoitomuodot ADHD lapsilla ja nuorilla. Lue lisää.

Pohjois-Savon ruoka-alan tulevaisuus – kohti kestävää kasvua ja vientiä

26/03

2024

Icon stop
Pohjois-Savon ruoka-alan tulevaisuus – kohti kestävää kasvua ja vientiä

Maa- ja metsätalousministeriö kokosi Pohjois-Savon ruoka-alan toimijoita yhteen ruoka-alan kasvuun ja vientiin liittyen. Lue lisää.

Turvaa lapsen seksuaalinen kehitys – pohja seksuaalisen väkivallan ennaltaehkäisyyn

26/03

2024

Icon stop
Turvaa lapsen seksuaalinen kehitys – pohja seksuaalisen väkivallan ennaltaehkäisyyn

Lapsella on oikeus turvalliseen seksuaaliseen kehitykseen, tuetaan sitä kehontunnekasvatuksella ja turvataidoilla. Lue lisää.

Erivärisiä pelinappuloita rykelmässä.

25/03

2024

Icon stop
Opinnollistamisella osaamista varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen

Opinnollistamishanke vastaa työelämän varhaiskasvatuksen sosionomi (AMK) osaamistarpeisiin. Lue lisää.

Henkilö sängyssä herätyskello vieressä.

22/03

2024

Icon stop
Nikotiinin vaikutus nuorten uneen ja palautumiseen

Terveydenhoitajaopintojen kehittämistyönä tehtiin posteri nikotiinin vaikutuksista nuorten uneen ja palautumiseen. Lue lisää.

Kuvassa tekninen laitteisto.

22/03

2024

Icon stop
Oulun alueen kiertotaloustoiminnasta oppia Pohjois-Savoon

KiertoKasvu-hanke tutustui Oulun alueen kiertotaloustoimintaan. Lue lisää.

Ensihoitaja vie potilaan ambulanssiin.

21/03

2024

Icon stop
Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen virtuaalisen ensihoitoyksikön asiakastyytyväisyys

Virtuaalinen ensihoitoyksikkö ottaa vastaan hätäkeskuksen välittämät kiireettömät D-luokan ensihoitotehtävät. Lue lisää.

Ihmisiä ruokapöydän äärellä.

21/03

2024

Icon stop
Kansainvälisyys avartaa ja vahvistaa ammatillista osaamista; Sosiaalialan opiskelijoiden ja opettajien intensiiviviikko Kosovossa

Intensiiviviikko Kosovossa tarjosi arvokasta kansainvälisyysosaamista. Lue lisää.

Potilasta hoidetaan simulaatiokeksuksessa.

20/03

2024

Icon stop
Sairaanhoitajat nopeasti osaajapulaa paikkaamaan

Sairaanhoitajista, kuten monista muistakin terveysalan ammattilaisista, on pula suomalaisilla työmarkkinoilla. Lue lisää.

Opiskelijoita tekemässä ryhmätöitä.

19/03

2024

Icon stop
Korkeakouluihin valmentavat koulutukset auttavat eteenpäin – Uutena englanninkielinen valmentava koulutus

Useissa ammattikorkeakouluissa valmentavaa koulutusta, jonka aikana maahan muuttaneet saavat valmiuksia hakeutua korkeakouluopintoihin. Lue lisää.

Henkilöt keskustelevat käytävällä.

19/03

2024

Icon stop
Tohtorista lähihoitajaksi? SIMHE tukee urahaasteissa

SIMHE eli Supporting Immigrants in Higher Education on Opetushallituksen ylläpitämä, vakiintunut ohjauspalvelu korkeakouluissa. Lue lisää.

Kolme sairaanhoitajaa seisoo sinisissä asuissaan ja hymyilee kameralle. PRO

19/03

2024

Icon stop
Lainahoitajan perehdytys osana osaamista

KYSin psykiatrisilla osastoilla käytetään lainahoitajamallia, jossa hoitohenkilöstö siirtyy tarpeen mukaan yksiköiden välillä. Lue lisää.

People with laptops sitting around a table.

18/03

2024

Icon stop
Työvuorosuunnittelun optimoinnilla voidaan edistää työhyvinvointia ja potilasturvallisuutta

Työvuorosuunnittelun optimoinnilla voidaan saavuttaa etuja, kuten potilasturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen Lue lisää.

Opiskelija opiskelee rennosti omalla sohvalla oleillen.

18/03

2024

Icon stop
Etäopiskelu Savonia Master Schoolissa

Digitalisaatio on väistämättä mukana jokapäiväisessä elämässä, eikä opiskelutavatkaan ole voineet tältä välttyä. Lue lisää.

Nainen ja mies istuvat vierekkäin, naisella on käsissään lehtiö ja kynä. PRO

15/03

2024

Icon stop
RAI-ID arviointi kehitysvammaisten toimintakyvyn arvioinnissa

RAI-ID -arviointi vaikuttaa tulleen rutiiniksi ja osaksi työtehtäviä kehitysvammaisten asumispalveluissa. Lue lisää.

Varhainen vuorovaikutus ja ruutuaika ovat vahvasti yhteydessä lapsen psyykkiseen kehitykseen

15/03

2024

Icon stop
Varhainen vuorovaikutus ja ruutuaika ovat vahvasti yhteydessä lapsen psyykkiseen kehitykseen

Vanhempien ruutuaika heikentää vuorovaikutusta vauvan kanssa ja altistaa myös vauvat ruutujen ääreen. Lue lisää.

Nainen vr-lasit päässä. PRO

15/03

2024

Icon stop
Virtuaaliteknologiaan siirtymisen malli ohjaa yrityksiä ja organisaatioita uuden teknologian käyttöönotossa

VirTech- hankkeessa syntyi yleiskäyttöinen virtuaaliteknologiaan siirtymisen toimintamalli. Lue lisää.

Liikkumisesta iloa keholle ja mielelle

14/03

2024

Icon stop
Liikkumisesta iloa keholle ja mielelle

Liikunnallinen elämäntapa parantaa ihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Lue lisää.

NEPTUNE, erilainen hiihtoloma

13/03

2024

Icon stop
NEPTUNE, erilainen hiihtoloma

Vuoden 2024 NEPTUNE järjestettiin Terschellingin saarella Hollannissa. Lue lisää.

Sosiaalialan ammatillinen identiteetti vahvistuu yhdessä keskustellen

12/03

2024

Icon stop
Sosiaalialan ammatillinen identiteetti vahvistuu yhdessä keskustellen

Sosionomiopinnot ovat opettaneet, miten sosionomi voi auttaa asiakkaita löytämään oikeita ratkaisuja arkeen. Lue lisää.

Tutustumismatka Stralsundiin, Hochschule Stralsund

12/03

2024

Icon stop
Tutustumismatka Stralsundiin, Hochschule Stralsund

Tutustumismatkalla Hochschule Stralsundiin Saksassa tutustuttiin energiatekniikan koulutukseen ja laboratorioihin. Lue lisää.

Maapallo kuvituskuva

11/03

2024

Icon stop
Tällä menolla kohti kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa

Savonia haluaa olla suunnannäyttäjä kohti vastuullista ja kestävän kehityksen periaattein toimivaa yhteiskuntaa. Millaisia kädenjäljen jätimme toiminnallamme vuonna 2023? Lue… Lue lisää

Opiskelija opiskelee kirjaston tiloissa.

08/03

2024

Icon stop
Oikeuspsykiatrian hyvät käytännöt kiinnostivat virolaisia opintokäynnillä Kuopiossa

Virolaisten oikeuspsykiatrian ammattilaisten opintomatkalla Kuopioon luotiin yhteistyösuhteita. Lue lisää.

kuvassa siniselle taivaalle nousee piipusta savua, joka levittyy taivaalle.

04/03

2024

Icon stop
Päästömittauksista liiketoimintaa

Savonian päästömittaus-laboratorion markkinaosuus sekä pienten voimalaitosten valmiuksia tulevaan mittausvelvoitteeseen. Lue lisää.

LÄmpökamerakuva pellon kasvustosta.

01/03

2024

Icon stop
Pelloilla tarvitaan ilmastoviisasta vesienhallintaa

Ilmastoviisaan maatalouden kestävässä tehostamisessa huomioidaan ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Lue lisää.

Suuronnettomuusharjoitus Savonialla 16.2.2024.

01/03

2024

Icon stop
Päiväni kriisiviestijänä – suuronnettomuusharjoitus viestintäpalveluiden näkökulmasta

Savonialla järjestettiin 16.2.2024 suuronnettomuusharjoitus. Osana harjoitusta Savonian viestintäpalvelut harjoitteli kriisiviestintää. Lue lisää.

Kaksi insinööriä työasuissa rakennustyömaalla katsoo piirustuksia läppäriltä.

01/03

2024

Icon stop
Jatkuvan oppimisen ytimessä; Rakennus- ja kiinteistöalan korjausrakentamisen koulutusta valmisteilla

Korjausrakentamisen osaamistarpeiden muutokset edellyttävät osaamisen kehittämistä. Lue lisää.

Ryhmä opiskelijoita työskentelee keskustellen saman pöydän ääressä.

28/02

2024

Icon stop
Työpaikkaohjaajan ohjausosaamista kehittämässä

Opinnäytetyössä kehittämisen kohteena oli työpaikkaohjaajien ohjausosaamisen vahvistaminen. Lue lisää.

Henkilö seisoo liikuntalaatoilla olohuoneessa

27/02

2024

Icon stop
Liikunnan iloa ikään katsomatta – liikuntalaattojen hyödyt arkiaktiivisuuden lisäämisessä

Tässä artikkelissa kuvataan Moto Tiles liikuntalaattojen hyötyjä. Lue lisää.

Opiskelijat istuvat neuvottelutilassa ja keskustelevat.

27/02

2024

Icon stop
”Opin aivan valtavasti!” – Itsearviointiin liittyvä keskustelu sitouttaa ja auttaa kehittämään

Savonian avoimen amk:n itsearvioinnissa nousseet kehittämiskohteet ja uusi strategia viitoittavat tulevaa kehitystyötä. Lue lisää.

Henkilö tietokoneen äärellä ja symboleita ilmassa.

26/02

2024

Icon stop
Monikanavainen mainonta on kannattavampaa kuin yhteen kanavaan panostaminen

Monikanavainen mainonta on kannattavampaa kuin yhteen kanavaan panostaminen. Lue lisää.

Ruoka-annoksia pöydällä.

26/02

2024

Icon stop
Kestävämpi yhdessä – Agri-Food Klusterin brändäys

Klusteri on syntynyt aidosta tarpeesta ja halusta vahvistaa Itä- ja Pohjois-Suomen maaseutuelinkeinoja ja ruokaketjua. Lue lisää.

Ruokavalioindeksin kehittämistä palvelumuotoilun keinoin

21/02

2024

Icon stop
Ruokavalioindeksin kehittämistä palvelumuotoilun keinoin

Savonia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto kehittävät yhdessä ruokavalioindeksiä palvelumuotoilun keinoin. Lue lisää.

Kaivosteollisuuden sivuvirroista maanparannusaineita maatalouden tarpeisiin

21/02

2024

Icon stop
Kaivosteollisuuden sivuvirroista maanparannusaineita maatalouden tarpeisiin

KiertoKasvu-hankkeessa testattiin kaivosteollisuuden rikastushiekkaa maanparannusaineena kontrolloiduissa olosuhteissa. Lue lisää.

Inhimillisesti tehokas vanhustyö tuo aikaa kohdata ihmisen

21/02

2024

Icon stop
Inhimillisesti tehokas vanhustyö tuo aikaa kohdata ihmisen

Yhdistämällä lean-ajattelu ja yhteisöohjautuvuuden toimintamalli saadaan aikaan inhimillistä tehokkuutta. Lue lisää.

Sote-alan osaaminen nyt ja tulevaisuudessa –työpajojen tuloksia osaamisen kehittämisestä

20/02

2024

Icon stop
Sote-alan osaaminen nyt ja tulevaisuudessa –työpajojen tuloksia osaamisen kehittämisestä

Tässä artikkelissa kuvataan JOPPI-hankkeessa toteutettujen työpajojen tuloksia sotealan osaamisen kehittämisestä. Lue lisää.

rakennuksen pienoismalli, jota henkilö tutkii

19/02

2024

Icon stop
Ohjeita arkkitehtuurin opiskelijoille

Arkkitehtuurin opiskelu poikkeaa monen muun alan opinnoista. Ohjeessa annetaan vinkkejä arkkitehtuurin opintoihin. Lue lisää.

Monikulttuurisuustaitojen harjoittelu osana kielten opintoja

14/02

2024

Icon stop
Monikulttuurisuustaitojen harjoittelu osana kielten opintoja

Kielitaito, kansainvälisyys ja monikulttuurisuuteen liittyvät taidot ovat avainasemassa nykyajan työelämässä ja tulevaisuudessa. Lue lisää.

Käsia päällekkäin.

14/02

2024

Icon stop
Teoreettisten käsitteiden pohdinta syventää asiantuntijuutta

Käsitteellisen pohdinnan kautta varhaisen tuen asiantuntijat voivat kehittää työkäytäntöjään. Lue lisää.

sairaanhoitajia

14/02

2024

Icon stop
Kymmenen egyptiläistä sairaanhoitajaa valmistui Savonian TopUp-pilottikoulutuksesta

TopUp-koulutuksen pilotoinnin tulokset Savonia-ammattikorkeakoulussa. Lue lisää.

Kuulumisia sosionomin tutkinto-ohjelmasta

12/02

2024

Icon stop
Kuulumisia sosionomin tutkinto-ohjelmasta

Savoniassa opiskelee paraikaa lähes 400 sosionomiopiskelijaa eri puolilla Suomea. Lue lisää.

Traumainformoitu lähestymistapa kansalaistaidoksi

09/02

2024

Icon stop
Traumainformoitu lähestymistapa kansalaistaidoksi

Onko työyhteisössänne koskaan pohdittu, kuinka yksilön tai työyhteisön haavoittavat kokemukset vaikuttavat nykyhetkeen? Lue lisää.

Toimintakykytietoa yhtenäisesti ja laadukkaasti ICF-luokituksen avulla

06/02

2024

Icon stop
Toimintakykytietoa yhtenäisesti ja laadukkaasti ICF-luokituksen avulla

Tässä artikkelissa kuvataan kansainvälisen toimintakykyluokituksen (ICF) mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalalla. Lue lisää.

Mieshenkilö teltassa tietokoneen äärellä kuulokkeet päässä.

02/02

2024

Icon stop
DIGIDI-DIGIDI vai pukkaako DIGIHIKI?

Hybriditoteutukset haastavat, mutta ovat tulleet jäädäkseen. Artikkelissa kerrotaan onnistuneesta toteutuksesta.. Lue lisää.

Kuvassa Savonia-ammattikorkeakoulun edustajat vasemmalta oikealle Jarkko Karhemaa, Elina Pekonen, Johanna Komulainen sekä Anuliina Savolainen

02/02

2024

Icon stop
Bett opetusteknologiamessut 2024 Lontoossa

Bett opetusteknologiamessut vahvistivat käsitystämme siitä, että Savoniassa olemme oikealla kehittämisen tiellä. Lue lisää.

Koiranulkoiluttaja Kuopiossa.

02/02

2024

Icon stop
Tietokonetomografiatutkimukset pieneläimille

Yhä useampi eläinlääkäri luottaa pieneläindiagnostiikassa tietokonetomografiakuvantamiseen. Lue lisää.

kuvituskubassa sanoja risteilemässä ympäri kuvaa.

02/02

2024

Icon stop
Metakriisit –koulutuksellinen zen koan?

Mitä ovat metakriisit ja miten koulutus liittyy niiden ymmärtämiseen ja hallitsemiseen? Lue lisää.

Kaivinkoneen kauha

31/01

2024

Icon stop
Ai-MaSi: Pienoismallikaivurin matka Digitaaliseksi Kaksoseksi

Ai-MaSi on hanke, joka kehittää koneälyä liikkuviin työkoneisiin. Lue lisää.

Lehtiö, jossa hymiöitä kuvassa.

30/01

2024

Icon stop
Opiskelijakyselyn perusteella keskittymisvaikeudet ovat opiskelukykyä eniten haastava tekijä

Opiskeluhyvinvointitapahtumassa toteutetun kyselyn perusteella keskittymisvaikeudet haastavat opiskelukykyä. Lue lisää.

Potilas istuu hammaslääkärin tuolissa.

30/01

2024

Icon stop
Tekoäly etähammaslääketieteen tukipilarina

Tekoäly mahdollistaa potilaalle yksilöidyn suun terveydentila-analyysin. Lue lisää.

Jatkuva oppiminen osaksi sote-alan arkea – (JOPPI)- hanke käynnistyi Pohjois-Savossa

25/01

2024

Icon stop
Jatkuva oppiminen osaksi sote-alan arkea – (JOPPI)- hanke käynnistyi Pohjois-Savossa

Merkittävä osa työuran aikaisesta oppimisesta tapahtuu työpaikoilla ja osana työn tekemistä. Lue lisää.

Lähikuvassa näkyy osa ensihoitajaa, joka kirjoittaa muistiinpanoja, taustalla toinen ensihoitaja.

25/01

2024

Icon stop
Ensihoitajan ammatti tänään. Miksi lähden, miksi jään?

Ensihoito on alana vetovoimainen, mutta samalla alaa vaivaa varhainen poistuma. Lue lisää.

Opiskelija työskentelee kannettavalla tietokoneellaan.

22/01

2024

Icon stop
Vuorovaikutuksen oppiminen sosiaali- ja terveysalan etäsimulaatioissa

Etäsimulaatio edellyttää samanalaista valmistelua kuin lähisimulaatio; suunnitelmallisuutta ja tarkotuksen määrittelyä. Lue lisää.

Nurse in hospital with digital tablet.

17/01

2024

Icon stop
Tekoälystä apua mammografiakuvien kuvanluennan tueksi

Tekoälyn rooli mammografiakuvauksissa on kasvanut viime vuosien aikana. Sitä voidaan käyttää itsenäisenä diagnosointimenetelmänä ja se voi seulontamammografiassa mahdollisesti korvata… Lue lisää

Opiskelijat pitävät kahvitaukoa kampuksen ravintolassa.

17/01

2024

Icon stop
Dialogiringit tekivät meistä tiimin

Artikkeli kuvaa JO-tiimin kokemuksia ja oppeja dialogiringeistä tiimin sisäisen luottamuksen rakentamisessa. Lue lisää.

Henkilö istuu kannettavan tietokoneen edessä ja hänen kohotetulla kämmenellään on terveydenhuoltoon liittyvien ikonien kuvia.

16/01

2024

Icon stop
Ammattilaisten välinen etäkonsultaatio lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä

Etäkonsultoinnin avulla saadaan erityispalveluja perusterveydenhuollon käyttöön välimatkoista huolimatta kattavammin, yhdenvertaisemmin ja oikea-aikaisemmin. Lue lisää.

Opiskelijat pitävät taukoa kirjaston yhteistyötilassa.

16/01

2024

Icon stop
Opiskelijat mentoreina työelämässä

Digimentorointimalli edistää opiskelijoiden ja työelämän yhteisoppimista. Lue lisää.

Ilmakuva Kuopion keskusta-alueesta.

15/01

2024

Icon stop
Savon Helmiä palvelut ovat kaikkien saatavilla

Hankkeessa kirkastettiin Kuopion ympäristön kulttuurikohteiden asiakaskokemusta ja luotiin uusia liiketoimintakonsepteja toimijoiden tuottamien palvelujen yhteyteen. Lue lisää.

Neljä opiskelijaa työskentelee yhdessä Savotta-kahviossa pystypöydän äärellä.

15/01

2024

Icon stop
Monipuoliset opetusmenetelmät ja työelämälähtöisyys aktivoivat oppimaan

Savonia-ammattikorkeakoulun hyvinvointikoordinaattorikoulutuksessa (YAMK) hyödynnetään monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä. Lue lisää.

Agrologiopiskelijoita pellolla.

15/01

2024

Icon stop
Agrologikoulutuksessa ratkotaan luonnonvara-alan pulmia käytännönläheisesti

Opetusmenetelmät teorian käytäntöön viemisessä kiinnostavat kansainvälisesti. Lue lisää.

Opiskelijoita kulkueena.

15/01

2024

Icon stop
Tällä menolla muutettiin maailmaa – Savonian viestinnän vuosi 2023

Vaikuttavaa työtä hyvinvoivan ja elinvoimaisen Pohjois-Savon sekä vastuullisemman maailman puolesta, tätä työtä Savonia jatkoi myös vuonna 2023 ja tästä… Lue lisää

Agritechnica on kattaus maatalouden uusinta teknologiaa

11/01

2024

Icon stop
Agritechnica on kattaus maatalouden uusinta teknologiaa

Marraskuinen Agritechnica-näyttely Hannoverissa Saksassa on maailman suurin peltoviljelyn teknologiaan keskittynyt näyttely ja ikkuna nykypäivän maatalouteen. Lue lisää.

Rakennusarkkitehtiopiskelija piirää tussilla.

11/01

2024

Icon stop
Korkeakoulujen vastuullisuutta kehitetään yhteistyössä

Universities for Sustainable Development -hankeen (USD) keskiössä ovat vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvät teemat. Mikä tekee USD:stä ainutlaatuisen? Lue… Lue lisää

Kuvassa näkyy osa miespuolista henkilöä, joka turvavarusteet päällä tutkii piirustuksia, taustalla tuulimylly.

11/01

2024

Icon stop
Tuulivoimalan paaluperustuksen suunnittelu

Yhä suurempien ja tehokkaampien voimaloiden tavoittelu edelleen heijastuu tuulivoimaloiden perustusrakenteiden kuormiin, jotka voivat olla moninkertaisia, vaikka vertailukohdaksi valitaan valtateiden… Lue lisää

Pihka – metsän kultaa vai mukava harrastus?

08/01

2024

Icon stop
Pihka – metsän kultaa vai mukava harrastus?

Vanha kansa tiesi, miten kuusen pihkaa käytettiin. Pihkan vaikutus on tieteellisestikin todistettu, ja kysyntä viime vuosina kasvanut Suomessa ja… Lue lisää

Rakennusarkkitehtiopiskelija tietokoneella.

08/01

2024

Icon stop
Kaupunkien ja kuntien kiinteistöissä valtava energiansäästöpotentiaali – Kokemuksia kaupunkimme energiajohtamisesta

Oikein tehdyt energian säästötoimet ovat sekä ympäristöystävällisiä, että taloudellisesti kannattavia. Lue lisää.

Sijaishuollon sydäntä etsimässä

05/01

2024

Icon stop
Sijaishuollon sydäntä etsimässä

Millaista sydämen ja pään osaamista sijaishuollon ammattilaiset ja yhteisöt tarvitsevat, jotta sijaishuollossa päästään vahvistamaan lasten, nuorten ja läheisten toiveikkuutta… Lue lisää

Opiskelija opiskelee istuen kahvikupin äärellä.

04/01

2024

Icon stop
Työajanseurannan merkitys TKI-toiminnassa

Savonialla on ollut jo yli kymmenen vuotta käytössä projektinhallintajärjestelmä, jota käytetään myös työntekijöiden työajanseurantoihin. Lue lisää.

Savonia

04/01

2024

Icon stop
Tupakka- ja nikotiinivieroitusohjauksen kehittäminen oikeuspsykiatrisella kuntoutusosastolla

Euroopan psykiatriyhdistyksen mukaan tupakkavieroitusta tulisi tarjota osana psykiatrista hoitoa, jotta mielenterveysongelmista kärsivien potilaiden terveys, hyvinvointi ja hoito paranisivat. Lue… Lue lisää

Vesipisara sammeleella.

29/12

2023

Icon stop
Bio- ja kiertotalouden ekosysteemi Pohjois-Savo

Ekosysteemi tukee alan yritysten kasvua tuomalla yhteen parhaat toimijat ja palvelut teknologian, tuotteiden ja palveluiden sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Lue… Lue lisää

Artikkelin tausta/kuvituskuva.

29/12

2023

Icon stop
Formnext 2023 – 3D-tulostuksen tilannekatsaus, osa 4

Formnext 2023 -tilannekatsauksen viimeisessä osassa perehdytään muovikomposiittimateriaalien robottitulostukseen. Lue lisää.

Artikkelin hiilijalanjälki -kuvituskuva.

27/12

2023

Icon stop
Roottorin korjauksen hiilijalanjälki WAAM-menetelmällä

Artikkelissa vertaillaan korjaustulostuksen (WAAM) hiilijalanjälkeä kun vaihtoehtona on uuden tuotteen valmistus. Lue lisää.

Formnext 3-osan taustakuva.

22/12

2023

Icon stop
Formnext 2023 – 3D-tulostuksen tilannekatsaus, osa 3

Formnext 2023 messukatsauksen kolmannessa osassa perehdytään esillä olleisiin metallin suorakerrostuslaitteisiin. Lue lisää.

Kuvituskuvassa tummaa taustaa vasten näkyy tietokonella piiretyt siniset aivot sekä käsi niiden alapuolella.

21/12

2023

Icon stop
Hyvinvointiteknologian mahdollisuudet, katsaus nykytilaan

Uudet innovaatiot valtaavat alaa ratkoen hyvin erilaisia arjen, työelämän ja maailman haasteita. Lue lisää.

Ihmisiä seisomassa sairaalasängyn vieressä

21/12

2023

Icon stop
Hoitotyön osaamisen kehittäminen simulaatiopedagogiikan avulla herätti kiinnostusta Kiinassa

Savonia ja KYS ovat tehneet hankeyhteistyötä Shanghaissa sijaitsevan Fudanin yliopiston ja sen kolmen sairaalan kanssa jo lähes 15 vuoden… Lue lisää

Ninen seisoo kädet puuskassa ihmisryhmän edessä.

21/12

2023

Icon stop
Ihailtavaa omanarvontuntoa vaiko pöyristyttävää röyhkeyttä?

Nuoret haluavat tulla työelämässä nähdyiksi yksilöinä, joilla on omat vahvuudet, näkemykset ja intohimot. Lue lisää.

Savonia

20/12

2023

Icon stop
Arvot, terveys ja hyvinvointi eurooppalaisten NEET nuorten keskuudessa

Tutkimuksessa pyrittiin syventämään käsitystä näiden nuorten elämänarvoista ja niiden vaikutuksista terveyteen, jotta voitaisiin kehittää tehokkaampia interventioita ja tukitoimia. Lue… Lue lisää

Ihmisiä myyntitiskin äärellä

19/12

2023

Icon stop
Palvelumuotoilun avulla parempaa asiakaskokemusta

Artikkelissa esitellään opinnäytetyö, jonka tavoitteena oli kehittää finanssialan yrityksen asiakaskokemusta myyntitapaamisissa niin, että asiakaskokemus toimii myyntitapaamisissa jatkossa arvona asiakkaalle… Lue lisää

Tekoälyllä luotu kuva tietokonelaitehuoneesta

19/12

2023

Icon stop
Tekoälyä tuleviin tutkimusprojekteihin

Savonian tki-infrastruktuuria päivitetään ja uudistetaan – kohteena datan keruu ja laskentaympäristö, jossa voidaan ajaa moderneja tekoälysovelluksia. Lue lisää.

Kaksi kätilöopiskelijaa simulaatiokeskuksessa.

19/12

2023

Icon stop
Psykologisen sopimuksen näkökulma hoitajien alanvaihdon taustalla

Artikkelissa tutkitaan hoitajien alanvaihdon syitä psykologisen sopimuksen käsitteen avulla, joka viittaa puhumattomaan sopimukseen työntekijän uskomuksista organisaation ja työntekijän välisestä… Lue lisää

Maapallo kuvituskuva

19/12

2023

Icon stop
Videosarja kannustaa jakamaan ajatuksia kestävästä ja merkityksellisestä elämästä

Voimmeko löytää elämäntavan, joka ei ole hyvästä tinkimistä vaan jopa paremman elämänsisällön saavuttamista? Lue lisää.

Opiskelijat opiskelevat kampuksen ravintolassa.

19/12

2023

Icon stop
Vinkit vaikuttavaan markkinointiin TikTokissa

Nopeasti kasvanut TikTok tarjoaa pk-yrityksille mahdollisuuden rakentaa bränditietoisuutta ja saavuttaa laajoja yleisöjä ilman suuria markkinointibudjetteja. Lue lisää.

Kaksi miestä poseeraa kameralle puuseinämän edessä

19/12

2023

Icon stop
Miten Savilahti toimii osaamisen kehittämisen ja yritystoiminnan ympäristönä?

Savilahti tarjoaa ainutlaatuisen osaamispolun yhdistäen kolme eri koulutusastetta samalla kampuksella. Lue lisää.

Kaatumisriskin tunnistaminen ja minimointi – monialaista yhteistyötä ja tiedon jakamista

18/12

2023

Icon stop
Kaatumisriskin tunnistaminen ja minimointi – monialaista yhteistyötä ja tiedon jakamista

Kaatuminen aiheuttaa suurimman osan yli 65-vuotiaiden vammoista. Kaatumiseen liittyvät vammat vaikuttavat heikentävästi elämänlaatuun ja samalla ne lisäävät yhteiskunnan kustannuksia…. Lue lisää

Kaksi suuhygienistiä.

18/12

2023

Icon stop
Digitaalinen oirearvio suun terveydenhuoltoon

Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Omaolo-palvelun Hampaan tai suun oire tai vamma -oirearvion käyttöönotto Siun soten suun terveydenhuollossa sekä luoda… Lue lisää

sanapilvessä pelaamiseen liittyviä värikkäitä sanoja

15/12

2023

Icon stop
Ohjaavasta pelitoiminnasta hyvinvointia nuorisolle

Game Over? – Continue! -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa nuorten tulevaisuuden näkymiä, hyvinvointia ja elämänhallintaa ohjatun digipelitoiminnan keinoin. Lue lisää.

Viulistit tutkailevat nuotteja sohvalla.

14/12

2023

Icon stop
Laulua ikä kaikki! Nordisk Sangsymposium 20.-22.9.2023 Oslo, Norja

Päivien aikana järjestettiin useita paneelikeskusteluita, joissa käsiteltiin muun muassa laulun ja laulamisen merkitystä kulttuurille, terveydelle, yhteisöllisyydelle ja oppimiselle. Lue… Lue lisää

Henkilö istuu kannettavan tietokoneen edessä ja hänen kohotetulla kämmenellään on terveydenhuoltoon liittyvien ikonien kuvia.

14/12

2023

Icon stop
Yhteiskehittämässä uusia innovatiivisia tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluita

62 Lapin ja Savonia-ammattikorkeakoulujen YAMK-opiskelijaa kokoontui digitaalisten tulevaisuuden palveluiden yhteiskehittämisen äärelle virtuaaliseen työtilaan zoomiin marraskuussa 2023. Lue lisää.

Savonia

13/12

2023

Icon stop
Luovuus kuuluu kaikille – malli luovuuden kehittämiselle kumppaniverkostossa

Tutkimuksellisessa kehittämistyössä selvitettiin, kuinka luovuutta voidaan kehittää kumppaniverkostossa ja luotiin yhteistä ymmärrystä siitä, miksi luova ongelmanratkaisukyky on tärkeää. Lue… Lue lisää

Formnext 2023 osa 2 taustakuva

13/12

2023

Icon stop
Formnext 2023 – 3D-tulostuksen tilannekatsaus, osa 2

3D-tulostuksen trendejä ja tulevaisuuden näkymiä Formnextin seminaariesityksistä ja uusia tulossa olevia tekniikoita. Lue lisää.

Neljä opiskelijaa työskentelee yhdessä Savotta-kahviossa pystypöydän äärellä.

13/12

2023

Icon stop
Monialainen oppimisympäristö tuo osaamista työelämään

Monialainen yhteistyö on toimivien sosiaali- ja terveyspalveluiden edellytys. Velvoite monialaiseen yhteistyöhön koskee sekä sosiaali- että terveydenhuoltoa. Lue lisää.

Kaksi palapelin palaa kohtaamassa toisensa.

12/12

2023

Icon stop
Tehostettu perhetyö on lapsen suojelua ja perheen vahvistamista

Jos perhetyössä työparityöskentely olisi yleisempää, niin pysyisivätkö työntekijät paremmin alalla, saataisiinko uusia työtekijöitä rekrytoitua paremmin ja perheille voitaisiin antaa… Lue lisää

Kaksi kätilöopiskelijaa.

12/12

2023

Icon stop
Monialainen suursimulaatio terveys- ja sosiaalialan ammatillisen osaamisen ytimessä

Simulaatio-oppimisen pedagogia perustuu konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jonka mukaisesti asioita opitaan yhdessä työskennellen. Lue lisää.

Formnet 2023 osa 1, artikkelin taustakuva

12/12

2023

Icon stop
Formnext 2023 – 3D-tulostuksen tilannekatsaus, osa 1

Ajankohtaisia toimialat ylittäviä teemoja olivat vihreä siirtymä ja kestävä kehitys, varaosien valmistus ja digitaalinen toimitusketju. Lue lisää.

Havuja hack -tapahtuma.

11/12

2023

Icon stop
Brändillä elinvoimaa yhdistysten toimintaan ja tulevaisuuden tapahtumatuotantoihin

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia tapahtuman brändiä tukevan operatiivisen toiminnan kehittämistä. Lue lisää.

lääkärihelikopteri

11/12

2023

Icon stop
Yhä useampi Kuopion lääkäriyksikön potilas on hyötynyt helikopterikuljetuksesta sairaalaan

Opinnäytetyössä tuotettiin tietoa lääkäriyksikön kohtaamista potilaista, kuljetusmenetelmistä sekä ensihoitolääkäreiden kiinnittymisestä tehtäviin. Lue lisää.

Tiedostoja pilvessä.

11/12

2023

Icon stop
Tehtäväkortteja ja pilven siivousta – kaksi uudistusta viestintäpalveluiden työtapojen virtaviivaistamiseksi

Savonian viestintäpalveluissa on virtaviivaistettu työtapoja. Lue lisää.

Betonia vedetään lattiapintaan

11/12

2023

Icon stop
Maakostea työmaabetoni, vaihtoehtoinen betoni maanvaraisiin lattioihin?

Vuonna 2022 Suomen Betonilattiayhdistys aloitti hankkeen, jonka tarkoituksena oli tutkia ja selvittää maakostean betonin laajempaa hyödyntämistä lattiarakenteissa. Lue lisää.

Kotihoitoasiakkaan palveluohjausprosessia kehittämässä

11/12

2023

Icon stop
Kotihoitoasiakkaan palveluohjausprosessia kehittämässä

Kotihoidon toteuttamissuunnitelmalla on monta erilaista merkitystä: se varmistaa hoidon katkeamattomuuden, toimii perehdytyksen välineenä ja parantaa tiedonkulkua. Lue lisää.

Sairaahoitajaopiskelijoita simulaatioluokassa.

08/12

2023

Icon stop
Braden riskimittarin hyödyntäminen painehaavariskin arvioinnissa

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää hoitohenkilökunnan kokemuksia painehaavariskin arvioinnin osaamisestaan sekä Braden-riskiluokitusmittarin käytöstä Espoon sairaalassa. Lue lisää.

Käsiä päällekkäin.

08/12

2023

Icon stop
Terveysvalmennusosaaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön keskiössä

Terveydenhuollossa ei voida tuottaa palveluita enää nykyisillä ratkaisuilla ja uudenlaisia ratkaisuja on kehitettävä vaikuttavan terveysvalmennuksen toteuttamiseksi. Lue lisää.

Ihmisiä huoneessa katsomassa näyttöä

08/12

2023

Icon stop
Yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia terveydenhoitajaopiskelijoille

Kehittämistyön tarkoituksena oli kehittää terveydenhoitajaopiskelijoille iltama, jossa edistetään verkostoitumista ja pysähdytään pohtimaan omaa hyvinvointia. Lue lisää.

Hevosen muovinen pää

07/12

2023

Icon stop
Hevosten tarkkailua tekoälyllä ja sovelluksista apua satuloiden sovitukseen

Hevosten hyvinvointia ja sen seurantaa edistetään digitaalisilla, teknologiaan sekä älyteknologiaan pohjautuvilla ratkaisuilla. Lue lisää.

Mies istuu tietokoneen äärellä

07/12

2023

Icon stop
Uuden yrityksen perustaminen ja yrittäjän hyvinvointi – Kuopion seudun Uusyrityskeskus

Podcast-jaksossa keskustellaan uusien yritysten perustamisesta, erityisesti seikoista, joita tulee ottaa huomioon yrityksen perustamisvaiheessa, sekä yrittäjän hyvinvoinnista ja siitä, kuinka… Lue lisää

Nainen hiihtää tunturissa

05/12

2023

Icon stop
Matkailuelämyksiä sesonkien ulkopuolella

Ympärivuotinen matkailu nousee usein esiin, kun keskustellaan matkailun kehittämiseen liittyvistä toimista. Tilanne on kuitenkin se, että Suomi tunnetaan edelleen… Lue lisää

Opiskelijat opiskelevat kirjaston tiloissa.

05/12

2023

Icon stop
Johtamisen ja lähiesihenkilötyön merkitys strategian toimeenpanossa

Jukka Rasin YAMK tutkinto-ohjelman opinnäytetyössä tutkittiin johtamisen sekä lähiesihenkilötyön merkitystä strategian toimeenpanossa. Lue lisää.

Sairaanhoitajaopiskelija ja vuodepotilas.

05/12

2023

Icon stop
Laadukkaampaa harjoittelua terveysalalle laatusuosituksilla

Ammattikorkeakoulujen terveysalan harjoittelun laatusuosituksilla varmistetaan opiskelijoiden laadukas harjoittelu ja ammatillisen osaamisen kehittyminen harjoittelun aikana. Lue lisää.

henkilön kädet näppäimistöllä

05/12

2023

Icon stop
Asiakastärkeyden määrittäminen QFD-prosessissa standardin 16355-4 mukaisesti

Specsoft-hankkeessa kehitetään teknologiateollisuuden tuotekehityksen käytänteisiin perustuva sovellus, jolla hallitaan uuden tuotteen konseptointiprosessi aina tuoteominaisuuksien määrittelystä teknisten suunnittelutavoitteiden asettamiseen. Lue… Lue lisää

Henkilö istuu kannettavan tietokoneen edessä ja hänen kohotetulla kämmenellään on terveydenhuoltoon liittyvien ikonien kuvia.

04/12

2023

Icon stop
Terveysalan digitaalinen liiketoiminta – haasteet ja menestystekijät

Opinnäytetyössä selvitettiin digitaalisen terveysalan yritysten kohtaamia haasteita ja menestystekijöitä liiketoimintamalleissa. Lue lisää.

Bioanalyytikko käyttää mikroskooppia.

04/12

2023

Icon stop
Jälkipyykkiä pandemiasta: laboratoriohoitajien resilienssi koronaviruspandemian aikana

Opinnäytetyössä selvitettiin laboratoriohoitajien resilienssiä koronaviruspandemian ajalta. Työssä tarkasteltiin erityisesti iän, työkokemuksen, vuorotyöluonteisuuden ja koetun stressin yhteyttä resilienssiin. Lue lisää.

Opiskelijoita pitkän pöydän ääressä.

01/12

2023

Icon stop
Kiihdyttämöstä potkua opinnäytetyöhön

Aloitimme kiihdyttämötoiminnan Master Schoolissa syksyllä 2023. Tavoitteenamme oli vauhdittaa ja tuupata eteenpäin jumiutuneita YAMK-opinnäytetyöprosesseja. Lue lisää.

Kolme sairaanhoitajaa seisoo sinisissä asuissaan ja hymyilee kameralle.

30/11

2023

Icon stop
Ammattiuramallista veto- ja pitovoimaa röntgenhoitajille?

Opinnäytetyössä tarkasteltiin röntgenhoitajien ammattiuramallimahdollisuuksia ja vertailtiin lähtökohtia siihen kotimaassa sekä kansainvälisesti. Lue lisää.

avekki kouluttajakoulutus savonia

30/11

2023

Icon stop
Mielen maalarinteipit rajoittavat toimintaa

Artikkeli kertoo yhteisöohjautuvuudesta ja sen soveltamisesta suomalaiseen vanhustyöhön. Lue lisää.

Opiskelija opiskelee istuen koulun taukotilassa.

29/11

2023

Icon stop
Työn ja yrittäjyyden monet muodot

Erityisesti luovan alan toimijoille on ominaista, että ansainta kertyy monista eri lähteistä ja työsuhdemalleista. Lue lisää.

Mies istuu toimistossa näyttöpäätteen edessä.

28/11

2023

Icon stop
Tehokkuutta ja tuottavuutta: tekoälyn hyödyt pienyrittäjille

Tekoälystä puhutaan joka puolella ja koulutuksia järjestetään tiuhaan tahtiin. Mutta mitä se on käytännössä? Miten yksittäinen ihminen tai pienyrittäjä… Lue lisää

Ihmiset ovat asettaneet kämmenensä päällekkäin ja hymyilevät kameralle.

27/11

2023

Icon stop
Kansainvälistä näkökulmaa terveyden edistämiseen –­­­­­­­­­ Nuorten sosiaalinen ahdistuneisuus nousussa

Nuorten sosiaalinen ahdistuneisuus on kasvava ilmiö Suomessa. Myös kouluterveyskyselyn (2023) mukaan nuorten kokemat mielenterveyshaasteet olivat lisääntyneet viime vuosina. Lue… Lue lisää

Agrologiopiskelija pellolla.

27/11

2023

Icon stop
Akkumoottoreista apua hauislihaksille tallin ja sen ympäristöjen siivouksessa

Hevosten hyvinvointia ja sen seurantaa edistetään digitaalisilla, teknologiaan sekä älyteknologiaan pohjautuvilla ratkaisuilla. Niillä pyritään myös keventämään hevosympäristöjen työrutiineja. Lue… Lue lisää

ruokintalaite

23/11

2023

Icon stop
Hevosten hyvinvointia digitaalisilla, teknologiaan sekä älyteknologiaan pohjautuvilla ratkaisuilla

Hevosten hyvinvointia ja sen seurantaa edistetään digitaalisilla, teknologiaan sekä älyteknologiaan pohjautuvilla ratkaisuilla. Niillä pyritään myös keventämään hevosympäristöjen työrutiineja. Lue… Lue lisää

Agrologiopiskelijoita pellolla.

22/11

2023

Icon stop
Opetusmenetelmien työelämälähtöisyys opettaa työelämässä tarvittavia taitoja

Kosovon ja Albanian luonnonvara-alan sekä ruokasektorin yliopistot pitävät tärkeänä heidän ja työelämäkumppaneiden välistä yhteistyötä. Lue lisää.

lapsi päässään hassu hattu

22/11

2023

Icon stop
Monialainen yhteistyö arvoverkostoisssa

Pyysimme kolmen suuren kansainvälistä kauppaa tekevän pohjoissavolaisen yrityksen edustajaa kertomaan ja kuvaamaan yrityksensä arvoketjuja tai -verkostoja tai sen osia…. Lue lisää

Nuoria hyppäämässä ilmaan käsikkäin

22/11

2023

Icon stop
Nuorisotyön aluekoordinaatio kehittämistyön taustalla

Itä-Suomen nuorisotyön aluekoordinaation toimintamallia on kehitetty parin edellisen toimintavuoden aikana palvelumuotoilullisin menetelmin. Lue lisää.

Tyttö kädet ojennettuna, sormet eri värisin öljyvärein maalattuina.

21/11

2023

Icon stop
Tutkimusyhteistyötä onnistuneesti yhteistyönä

STM:n rahoittamassa hankkeessa on tutkittu, mitä on lastensuojelun hyvä jälkihuolto ja miten sitä voidaan vahvistaa ja edistää nuorten, ammattilaisten… Lue lisää

Opiskelijat opiskelevat kirjaston tiloissa.

20/11

2023

Icon stop
Yrityksen ja henkilökunnan osaamisen kehittäminen – UEF Jatkuvan oppimisen keskus

Podcastissa keskustellaan yritysten ja henkilökunnan osaamisen kehittämisestä ja siitä, kuinka uudet joustavat ja monipuoliset osaamiskokonaisuudet tukevat esimerkiksi työelämän muutoksissa… Lue lisää

Hitsausalan messukuulumisia: Mitä itäsuomalaisessa konepajassa kannattaisi pohtia juuri nyt!

20/11

2023

Icon stop
Hitsausalan messukuulumisia: Mitä itäsuomalaisessa konepajassa kannattaisi pohtia juuri nyt!

Essenin SCHWEISSEN & SCHNEIDEN-messut ovat Euroopan suurimmat hitsausalan messut. Messut antavat kattavan kuvan trendeistä ja suunnista, johon alan kehitys… Lue lisää

Henkilöitä näyttöpäätteiden äärellä etäyhteysellä

20/11

2023

Icon stop
Kehittyneet etätukiratkaisut älylaseilla

Yksi etäavustamisen ja -ohjauksen merkittävimpiä hyötyjä älylaseilla on, että se auttaa parantamaan kommunikaatiota ja yhteistyötä. Tämä on erityisen tärkeää… Lue lisää

Maapallo ihmisen kädllä

17/11

2023

Icon stop
Kettutoiminnalla kohti kestävää tulevaisuutta

Tavoitteena oli kehittää Stadin ammattiopistolle kestävän kehityksen valinnaisiin opintoihin mahdollisimman toiminnallinen ja osallistavan kurssi. Ajatuksena oli, että opiskelijat saavat… Lue lisää

kasvi ympärillään kiertotalouden symboleja

17/11

2023

Icon stop
Televisiotuotantojen ekologisuuden haasteena aikataulut ja tietämättömyys

Vaikka ympäristöasiat olisivat työntekijöiden tiedossa, aikataulupaineiden ja kuvauspaikkojen tuomien haasteiden vuoksi ekologisuustavoitteisiin ei päästä. Jokainen tuotanto on erilainen, ja… Lue lisää

Nainen luonnossa kahvitauolla.

17/11

2023

Icon stop
Wellness-turismin monet liiketoiminnalliset mahdollisuudet

Matkailustrategian mukaan Suomella on erinomaiset edellytykset tarjota korkeatasoisia luontoon ja kulttuuriin pohjautuvia hyvinvointilomia. Suomalaisen hyvinvoinnin vahvuustekijöitä ovat luonto ja… Lue lisää

Insinööri suunnittelee VR-laseilla 3d-mallia.

16/11

2023

Icon stop
Innovaatiota ja kilpailuetua: AR yritysten työkalupakissa

Yritysmaailma on jatkuvassa muutoksessa ja uudet teknologiat tuovat omalta osaltaan muutoksia  toimintaan. Yksi näistä teknologioista on AR-teknologia (Augmented Reality)… Lue lisää

Opiskelija opiskelee rennosti omalla sohvalla oleillen.

16/11

2023

Icon stop
Hybridityöllä kohti parempaa työhyvinvointia?

Hybridityö voi osaltansa mahdollistaa niin uusien työhyvinvointitapojen, työhyvinvointijohtamisen kuin itsensä johtamisenkin kukoistamisen. Lue lisää.

Erkka Westerlund

16/11

2023

Icon stop
Kuka minä olen? Itsetuntemus johtajuuden perustana

Erkka Westerlund on urheiluvalmentaja, joka on tehnyt jo pitkään töitä myös yritysvalmentajana. Siinä roolissa hänet oli kutsuttu LEAP-ohjelman pk-yritysten… Lue lisää

Terveydenhoitajaopiskelija ja vauvanukke.

14/11

2023

Icon stop
Digitaalisten imetyspalvelujen rooli imetyksen edistämisessä

Terveydenhuollossa teknologia ja digitaaliset palvelut täydentävät ammattilaisten tarjoamaa hoitoa, ja niiden avulla voidaan säästää resursseja. Digitaaliset palvelut tarjoavat osalle… Lue lisää

Kaksi fysioterapeuttiopiskelijaa.

14/11

2023

Icon stop
Monialaisen toimintakyvyn arvioinnin oppiminen edellyttää aitoja kohtaamisia jo perusopintojen aikana

Kaikkien toimijoiden yhteinen ymmärrys toimintakyvystä ja tuen tarpeista sekä asiakkaan tavoitteista auttaa suunnittelemaan asiakaslähtöistä kuntoutusta. Tässä artikkelissa kuvataan sosionomi-… Lue lisää

Nurse in hospital with digital tablet.

14/11

2023

Icon stop
NEWS-pisteiden laskemisen merkitys hoitotyölle

NEWS-pisteiden tarkoitus on antaa suosituksia tarvittavan kliinisen vasteen kiireellisyydestä ja pätevyydestä sekä järjestää sopiva ympäristö henkilön jatkuvaan hoitoon. NEWS-… Lue lisää

henkilön kädet tablettitietokoneella

13/11

2023

Icon stop
Pääkäyttäjän tarvitsema tuki digihoitopolun ylläpidossa ja jatkokehittämisessä

Digipalveluilla on mahdollista parantaa potilaiden hoidon kustannustehokkuutta ja tuloksia, kunhan käyttöönotossa huomioidaan sen vaatimat muutokset toiminnassa ja prosesseissa. Lue… Lue lisää

Nuori ihminen auttaa rollaattorilla kulkevaa vanhusta. Kuva: Adobe Stock.

13/11

2023

Icon stop
Kokemukset kotihoidon henkilöstön hyvinvointiteknologiakouluttamisesta

Suomen vanhuspolitiikka tähtää mahdollisimman pitkään kotona asumiseen. Itsenäistä kotona asumista on mahdollista tukea hyvinvointiteknologian avulla, joskin osaamista sen käyttöön… Lue lisää

Savonia

13/11

2023

Icon stop
Digitaaliset palvelut osana eurooppalaisten biopankkien toimintaa tarvitsevat vielä kehittämistä

Opinnäytetyössä selvitettiin, miten digitalisaatio näkyy biopankkien toiminnassa ja kartoitettiin, millaisia digitaalisia palveluita biopankkien verkkosivuilla on otettu käyttöön. Lue lisää.

Fuksian värisiä kukkia.

09/11

2023

Icon stop
Luonnontuoteala kasvattaa suosiotaan – olisiko meidänkin aika kouluttaa alan osaajia?

Suomen metsissä olisi tarjolla runsaasti lisätienestiä niin perinteisten kuin vähän erikoisempienkin luonnontuotteiden myötä, jotka vain odottavat hyödyntäjäänsä. Lue lisää.

Metsäoja, jonka ympärillä kasvaa harvakseltaan nuoria mäntyjä.

09/11

2023

Icon stop
Kokonaisvaltaisen menestystekijäanalyysin testaus tapauksena ympäristöystävällinen maanmuokkaus

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoima SysteemiHiili-hanke pyrki kehittämään menetelmiä ja lisäämään ymmärrystä siitä, miten erilaiset maankäytön muutokset vaikuttavat ympäristöön ja… Lue lisää

Projektipäällikkö – supersankari?

07/11

2023

Icon stop
Projektipäällikkö – supersankari?

Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata, mitä ovat projektipäällikön tehtävässä vaadittavat osaamiset, ja löytää keinoja niiden kehittämiseen. Lue lisää.

Kaksi suuhygienistiä.

06/11

2023

Icon stop
Työkyvyn moninaisuus & inhimillinen työelämä

Osallistuimme lokakuun alussa Työterveyslaitoksen järjestämille Työterveyspäiville. Koulutuspäivät antoivat paljon ajattelun ja keskustelun aiheita nykyisestä työelämästä ja mitä meidän tulee… Lue lisää

Kirjasto Opus.

03/11

2023

Icon stop
Ammattikorkeakoulussa julkaisuilla haetaan vaikuttavuutta ja rahoitusta

Julkaiseminen on olennainen osa Savonian kokonaisviestintää ja avaa myös keskustelua laajemmin yhteistyökumppaneiden kanssa. Lue lisää.

Piirretyt kädet käyttävät älypuhelinta. Kuva Pixabay.

03/11

2023

Icon stop
Digitaalinen tarinankerronta lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä

Digitalisaatiota on hyödynnetty ja hyödynnetään koko ajan enemmän myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Miten digitaalinen tarinankerronta voi vaikuttaa lapsiperheiden… Lue lisää

Opiskelijat opiskelevat kirjaston tiloissa.

31/10

2023

Icon stop
Valmentava johtamismalli esihenkilötyössä

Valmentavassa johtajuudessa korostuu tavoitteellisuus, osallistava tapa toimia ja toisten arvostaminen. Miten valmentavalla otteella voidaan kehittää organisaation esihenkilötyötä vieläkin paremmaksi?… Lue lisää

Hitsausrobotti

30/10

2023

Icon stop
Essen SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2023 -messut – mitä itäsuomalaisessa konepajassa kannattaisi pohtia juuri nyt

Messut tuovat yhteen hitsausteknologian toimijoita, niin suuria kuin pieniäkin ja antavat kattavan katsauksen siihen, mihin suuntaan ala on kehittymässä…. Lue lisää

Kilpajuoksu sähkötupakan yleistymistä vastaan: miten lautapelillä voi vaikuttaa?

30/10

2023

Icon stop
Kilpajuoksu sähkötupakan yleistymistä vastaan: miten lautapelillä voi vaikuttaa?

Sähkösavukkeiden tulo tupakkamarkkinoille on tuonut uusia haasteita ja huolia. Huolta liittyy erityisesti sähkösavukkeiden käytön yleistymiseen nuorten keskuudessa Lue lisää.

Agrologiopiskelija navetassa.

30/10

2023

Icon stop
Pienryhmät nostavat nautojen käsittelytaitoja uudelle tasolle

Eläinten käsittely vaikuttaa merkittävästi paitsi eläinten hyvinvointiin myös työn tuottavuuteen ja tuotannon tehokkuuteen. Oikein tehdyt toimet säästävät aikaa ja… Lue lisää

Energiatekniikan opiskelijoita energiatutkimuskeskuksessa.

26/10

2023

Icon stop
Opiskelukyky – tulevaisuuden työkyky

Korkeakouluopiskelijoista yli puolet on töissä opiskelun ohessa tai opiskelee työn ohessa, joten opiskelukyky ja työkyky ovat tästä näkökulmasta päällekkäisiä…. Lue lisää

Tekniikan alan opiskelijoita tietokoneluokassa.

20/10

2023

Icon stop
Asiakkaan silmin: Avoimen ammattikorkeakoulun asiakaskokemuksen kehittäminen käyttäjätestauksen avulla

Savoniassa otettiin käyttöön uusi avoimen ammattikorkeakoulun koulutuskalenteri ja ilmoittautumispalvelu syksyllä 2022. Lue lisää.

Nainen joogaamassa.

18/10

2023

Icon stop
Lähempänä taivasta

Sumuisena lauantaiaamuna saavuimme Tahkon huipulle ja siellä vastassa oli vesisade ja tuulentuiverrus. Joogamatot kainalossa liityimme huippua kohti taivaltavien joogaajien… Lue lisää

Kuva 5. Pilotissa rakennetun järjestelmän toimintokaavio. (Tanskanen, 2023).

18/10

2023

Icon stop
Toiminnanohjauksen tuomiopäivä – Google Sheets + PowerBI

Koska toiminnanohjausjärjestelmiä on olemassa paljon, on niillä myös hyvin vaihtelevat ominaisuudet ja hinnat. Yleisesti ottaen toiminnanohjausjärjestelmän hankinta on yritykselle… Lue lisää

Paola Kontro, Ruth Wickelgren, Camilla Hesse, Gunnel Hellgren ja Anssi Mähönen.

18/10

2023

Icon stop
Virtuaaliteknologia ja satelliittikoulutusmalli kiinnostavat kansainvälisesti

Savonia-ammattikorkeakoulussa on kehitetty uudenlaisia koulutusmalleja ja hyödynnetty virtuaali- ja XR-teknologiaa koulutuksen toteuttamisessa sekä yhteistyössä työelämän kanssa. Lue lisää.

Kuva 3. Savon Voima Oy:n alueelle on tulossa lämpöakkuinvestointi sekä lentotuhkan käsittelyalue.

18/10

2023

Icon stop
KiertoKasvu-hanke tutustumassa Joensuun bio- ja kiertotaloustoimintaan

GreenParkin yritysesittelyt tapahtuivat John Deere Forestry Oy:n tiloissa. Joensuun metsäkonetehtaan johtaja Janne Haapasalo esitteli John Deeren toimintoja ja avainlukuja… Lue lisää

Bioanalyytikot käyttävät mikroskooppia.

12/10

2023

Icon stop
Kuva-analyysin haasteet ja mahdollisuudet rintasyövän diagnostiikassa

Tässä artikkelissa tarkastelemme kuva-analyysisovelluksen käyttöönoton vaikuttavuutta rintasyöpänäytteiden diagnostiikassa, sen vaikutuksia työaikaan, kustannuksiin sekä diagnostiseen tarkkuuteen. Lue lisää.

Energiatekniikan opiskelija energiatutkimuskeskuksessa.

12/10

2023

Icon stop
Vaikuttavuuden arviointi konepajoille suunnattuun ympäristövastuullisuuden työkaluun

Savonian ja Sakkyn yhteistyönä kehitettiin konepajoille suunnattu ympäristövastuuta edistävä työkalu. Lue lisää.

Opiskelijat istuvat neuvottelutilassa ja keskustelevat.

12/10

2023

Icon stop
Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien hyödyntäminen muistisairaiden parissa

Joskus puhekyky voi jäädä kehittymättä tai sen voi menettää osittain tai kokonaan. Puhetta tukevat ja/tai korvaavat kommunikaatiomenetelmät eli AAC-keinot… Lue lisää

Maapallo kuvituskuva

10/10

2023

Icon stop
Miten Aapo neuvoisi nykypäivän ilmastotoimia?

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon ratkaisemiseksi tarvitsemme laaja-alaista osallistumista kaikilla yhteiskunnan tasoilla myös maankäytön osalta. Lue lisää.

Nainen päässän hattu, jonk apäällä on hehkulamppu.

10/10

2023

Icon stop
Tekoäly on täällä: Mitä tuumii opiskelija?

Tekoäly tuli rytinällä, ja on nostanut esiin monenlaista huolta ja epävarmuutta, mutta toki myös uteliaisuutta uutta kohtaan. Ovatko opiskelijat… Lue lisää

Terveydenhoitajaopiskelijat tutkivat papereita.

06/10

2023

Icon stop
Teach back on monipuolinen hoitotyön ohjauksen menetelmä

Olisiko aika muuttaa savolaista ajatusta siitä, että vastuu on kuulijalla siihen, että vastuu on kertojalla ja kuulijalla yhdessä. Toimiva… Lue lisää

Polku metsässä.

05/10

2023

Icon stop
Luontopolut digitaalisena elämyksenä

Digiluonnolla on todettu olevan samanlaisia vaikutuksia kuin todellisilla luontokäynneillä. Virtuaalisia luontokäyntejä voidaan hyödyntää luonnon saavutettavuudessa erilaisilla tekniikoilla, mm. XR-teknologian… Lue lisää

vanhukset katon alla

04/10

2023

Icon stop
Tehdään iästä numero

Vuosittain järjestettävän Vanhustenviikon teemana on tänä vuonna Tehdään iästä numero. Lue lisää.

Graafinen kuva aivoista.

27/09

2023

Icon stop
Myönteisesti yhdessä – Vanhempien mentalisaatiokyvyn vahvistaminen lapsiperhetyössä

Vanhemmuudessa mentalisaatiolla tarkoitetaan vanhemman kykyä pohtia lapsen käyttäytymisen taustalla olevia tunteita sekä kykyä havaita lapsen kokemusta ja tunnetta yhteisessä… Lue lisää

Maapallo kuvituskuva

21/09

2023

Icon stop
Taitava monikulttuurinen kohtaaminen

Vaihto-opiskelu ulkomailla tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää kulttuurista kompetenssiaan terveydenhuollon alalla. Tämä edistää potilaskeskeistä hoitoa ja parantaa hoidon laatua. Lue… Lue lisää

Opiskelijoita luokassa.

21/09

2023

Icon stop
Hakijaryntäys sosionomi-verkkokoulutukseen

Verkkokoulutus on uusi toteutusmuoto Savonian sosionomikoulutuksessa. Koulutukselle on kysyntää, sillä syksyn yhteishaun tulos yllätti positiivisesti. Lue lisää.

Opiskelijat istuvat neuvottelutilassa ja keskustelevat.

21/09

2023

Icon stop
Strategiatyö yhdistystoiminnan kehittämisen apuna

Miten strategiatyöskentelyä voidaan hyödyntää voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen toiminnan kehittämisen apuna? Lue lisää.

Joukko nuori hyppää ilmaan

20/09

2023

Icon stop
Rohkeasti ryhmään – ryhmävertaistuki nuoren voimavarana

Ryhmätoiminnat voivat tarjota nuorille mahdollisuuden tavata uusia ihmisiä, oppia uusia taitoja ja harrastuksia sekä kehittää sosiaalisia taitoja. Lue lisää.

Opiskleijoita tietokoneiden äärellä sohvalla

20/09

2023

Icon stop
Psykologista turvallisuutta lisäämällä kilpailuetua

Psykologisesti turvallisessa työympäristössä työyhteisön jäsenet uskaltavat kertoa virheistään ja esittää omia mielipiteitä. Lisäksi uskalletaan tuoda esille ideoita, vaikka ne… Lue lisää

Vihreän nurmikon päällä kämmeniä ympyrässä.

19/09

2023

Icon stop
Kiertotalouden liiketoimintamalleilla kestävää kasvua Pohjois-Savoon

Kiertotalous käsitteenä voidaan kuitenkin myös kokea haastavana täysin sisäistää, koska kiertotalous ei ole pelkästään yksi yhtenäinen malli, vaan se… Lue lisää

kuvituskuva teksti bio- ja kiertotalous

19/09

2023

Icon stop
Sivuvirrat hyötykäyttöön -yritystyöpajasta vauhtia toimintamallin kehittämiseksi

Kuinka saada kierrätys- ja purkumateriaalin tarjonta ja tarve kohtaamaan, jotta rakennusten rakennus- ja purkukustannuksia saadaan pienennettyä? Lue lisää.

Elina Pörsti ja Suvi Julin, Berggren Oystä ja Matti Laitinen.

18/09

2023

Icon stop
Yrityksen aineettomat oikeudet, IPR – Vinkkejä alkuvaiheen yrittäjille

Berggren Oy on IPR-alan asiantuntijatalo. He ovat paikallinen kumppani aineettomien oikeuksien (IPR) suojaamisessa ja juridisissa asioissa, kuten patenteissa, tavaramerkeissä,… Lue lisää

Kaksi suuhygienistiä.

15/09

2023

Icon stop
Kun niitä joskus hyödynnettäisiinkin – Lapsinäkökulmainen tutkimus

Lapsilta hankitaan kyllä toisinaan erilaista tietoa siitä, mitä toiveita heillä on, kysellään mielipiteitä ja kokemuksia, mutta mitä heiltä saadulla… Lue lisää

Kaksi opiskelijaa katsoo puhelinta.

15/09

2023

Icon stop
Työelämän muutos

Maailma muuttuu ja monimutkaistuu ja työn luonne on muuttumassa entistä enemmän kohti luovaa ongelmanratkaisua ja uuden oppimista. Sen vuoksi… Lue lisää

Linja-auto pysähtyneenä Kuopion kaupungintalon edessä.

14/09

2023

Icon stop
Vastuullista liikkumista Kuopiossa

Kaksi vuotta sitten Kuopion katukuvaan ilmestyi mielenkiintoinen ilmiö: vihreäkeltakukkainen Hop-On Hop-Off –kaupunkibussi. Linjuri liikennöi viisi kertaa päivässä Kuopion keskustan… Lue lisää

mies ja nainen käyttää tietokonetta

13/09

2023

Icon stop
Palliatiivisen hoitotyön digitalisoiminen edellyttää prosessien kehittämistä

Digitalisaatio edistää tasavertaisuutta, hoidon laatua sekä kustannustehokkuutta. Se lisää potilaiden omahoitoon sitoutumista sekä hoitomyönteisyyttä. Lue lisää.

Savonia

11/09

2023

Icon stop
Laadukas äkillinen saattohoito huomioi myös potilaan läheiset

Kun ihminen kohtaa parantumattoman sairauden, lähestyvä kuolema on kriisi ja haaste myös potilaan läheisille. Lue lisää.

Ihmisiä poseeraamassa graffitiseinän edessä.

07/09

2023

Icon stop
Ensihoidon, poliisin ja pelastustoiminnan johtamiseen tarvitaan Viranomaisjohtamisen koulutus

Viranomaisjohtamisen koulutus haastaa opiskelijat kehittämään vaativissa operatiivisissa tilanteissa tarvittavia taitoja, kuten psykologista ja sosiaalista älykkyyttä. Lue lisää.

Neljä opiskelijaa keskustelee Savonian käytävällä.

07/09

2023

Icon stop
Johtajuus punnitaan paineessa

Johtaminen on tavoitteellisen toiminnan määrätietoista edistämistä sekä vallan ja vastuun tunnistamista, jotta hmiset voivat kasvaa, kukoistaa ja mestaroida omaa… Lue lisää

Savonia

07/09

2023

Icon stop
Power BI – tehokas työkalu myös valmistavalle teollisuudelle

Microsoft Power BI on yksinkertaistettuna lähes kaikille tutun Microsoft Excelin visualisointeihin keskittynyt jatkoversio. Lue lisää.

Kaksi naista istuu ja katsoo kameraan.

06/09

2023

Icon stop
Kohti yhteisöohjautuvuutta vanhustyössä

Polkuja yhteisöohjautuvuuteen vanhustyössä -hankkeen tavoitteena on rakentaa vaihtoehtoisia etenemisreittejä vanhustyön organisaatioiden siirtymisessä yhteisöohjautuvuuteen. Lue lisää.