Tunnustuksia ja palkintoja

#savonia

Savonia on saanut runsaasti erilaisia palkintoja ja tunnustuksia. Savonia-ammattikorkeakoulu sai 2020 ensimmäisenä korkeakouluna Suomessa Great Place to Work –sertifikaatin. Savonia on osallistunut Suomen paras työpaikka –kehittämisohjelmaan suurten yritysten sarjassa, jossa ovat yli 500 työntekijän organisaatiot. Muita tunnustuksia ovat olleet mm:

  • ​​​​​​​Savonia-ammattikorkeakoulu sai kunniamaininnan OAJ:n Vuoden koulu, oppilaitos tai päiväkoti 2020 –kilpailussa. Kunniamaininnan perusteina mainittiin mm. Savonian henkilöstön ja opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet. He ovat kunniamaininnan perustelujen mukaan aktiivisesti mukana Savonian kehittämisessä. Opinnot etenevät hyvin ja Savonia on kansainvälisesti kiinnostava opiskelupaikka. Oppilaitos on palkannut myös korkeakoulukuraattorin edistämään opiskelijoiden jaksamista ja hyvinvointia. Henkilöstön hyvinvointiin on satsattu monin erilaisin toimin. 
  • Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti 2016 Savonia-ammattikorkeakoulun auditoinnin, jonka tuloksena Savonialla myönnettiin laatuleima. Savonian laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia. Laatuleima on voimassa kuusi vuotta alkaen 14.4.2016.
  • Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) koulutuksen laatuyksikkötunnustukset 2003-2004, 2008-2009 ja 2010-2012.
  • Erilaisia teemapalkintoja, kuten KONSTA –keksintöpalkinto vuonna 2011, Yrittäjyyspalkinnot 2010 ja 2011 (Finpin), opinnäytetyöpalkintoja vuosittain (Thesis), Savuton Savonia –kampanjasta vuoden 2011 valtakunnallinen savuttomuuden edistämispalkinto.
  •  vuonna 2010 Savonian terveysalalle myönnettiin eurooppalainen Recognised for Excellence -tunnustus, ja vuonna 2011 samainen tunnustus myönnettiin koko Savonia-ammattikorkeakoululle.
  • Alakohtaisia palkintoja on tullut niin Vuoden projekteista kuin alojen kehittämisinnovaatioista
  • Sisäiset palkinnot ja tunnustukset erinomaisesta toiminnasta ja tasa-arvon edistämisestä on jaettu vuosittain.