Tunnustuksia ja palkintoja

#savonia

Savonia on yksi Euroopan parhaista työpaikoista 2021

Savonia-ammattikorkeakoulu on sijoittunut 33. sijalle Euroopan Parhaat Työpaikat -tutkimuksen suurten yritysten sarjassa.  

Great Place to Work®, globaali yrityskulttuurin analytiikkaan erikoistunut organisaatio, tutki yli miljoonan työntekijän kokemuksen työpaikastaan 36:ssa Euroopan maassa, kattaen yli 3000 yritystä. Näistä yrityksistä 150 parasta julkaistiin 21.9.2021 Euroopan Parhaat Työpaikat 2021 -listalla.

Savonia on yksi Suomen parhaista työpaikoista 2021

Savonia-ammattikorkeakoulu on sijoittunut neljännelle sijalle Great Place to Work® -instituutin Suomen Parhaat Työpaikat -tutkimuksen suurten yritysten sarjassa.  

Great Place to Work® tutkii Suomessa vuosittain noin 150 organisaatiota, joissa työskentelee yhteensä noin 30 000 työntekijää. Näistä organisaatioista 50 henkilöstötutkimuksessa korkeimmat pisteet saanutta julkaistiin keskiviikkona 28.4.2021 Parhaat Työpaikat 2021 -listalla.

Great Place to Work® on koonnut listan Suomen parhaista työpaikoista jo 19 vuoden ajan. Työntekijäkokemusta tutkitaan 97 maassa ympäri maailmaa. Tutkimus pohjautuu Great Place to Workin hyvän työpaikan määritelmään: hyvä työpaikka on sellainen, jossa työntekijät luottavat organisaationsa johtoon, ovat ylpeitä siitä, mitä tekevät ja nauttivat työkavereidensa kanssa työskentelystä.

Konetekniikan tutkinto-ohjelman EUR-ACE-laatuleima 2021

Kansallinen koulutuksen arvointikeskus (Karvi) on myöntänyt maaliskussa 2021 Savonia-ammattikorkeakoulun konetekniikan tutkinto-ohjelmalle ehdollisesti EUR-ACE-akkreditoinnin. Akkreditointiryhmä katsoo, että tutkinto-ohjelman vahvuuksia ovat ajanmukaiset oppimisympäristöt sekä hyvä yhteistyö alueen yritysten kanssa. Konetekniikan tutkinto-ohjelma on Savonialle strategisesti keskeinen ja palvelee alueen tarpeita. Tutkinto-ohjelmalla on kiinteää yhteistyötä alueen yritysten kanssa tutkinto-ohjelman tavoitteiden ja sisältöjen kehittämisessä. Tutkinto-ohjelman opinnot muodostavat toimivan kokonaisuuden peruskursseista aina opinnäytevaiheeseen asti. Opiskelijoille tarjotaan tukipalveluita yhdenvertaisesti. Opiskelijapalvelut toimivat hyvin


Tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditointi on eurooppalaiseen EUR-ACE -laatuleimaan johtava, yhtä tutkinto-ohjelmaa kerrallaan tarkasteleva arviointi. Akkreditointien tavoitteena on tukea laadun kehittämistä tekniikan alan tutkinto-ohjelmissa ja lisätä suomalaisten tekniikan alan tutkintojen kansainvälistä vertailtavuutta ja tunnustamista työelämässä. Akkreditoinnit ovat suomalaisille korkeakouluille vapaaehtoisia. Linkki Savonian akkreditointi-raporttiin löytyy tämän sivun linkeistä.

Great Place to Work-sertifikaatit 2020 ja 2021

Savonia sai ensimmäisenä korkeakouluna Suomessa Great Place to Work –sertifikaatin kaudelle 2020-2021 ja sai myös uuden serfikaatin kaudelle 2021-2022. Savonia on osallistunut Suomen paras työpaikka –kehittämisohjelmaan suurten yritysten sarjassa, jossa ovat yli 500 työntekijän organisaatiot.

Sertifioinnin saa organisaatio, jonka yrityskulttuuria mittaava henkilöstötutkimuksen tulos on vähintään 65 %. Savoniassa henkilöstötutkimuksen tulos 2021 oli upeasti 80 %. Noin puolet Great Place to Work –henkilöstötutkimuksen kohteena olevista organisaatioista saavuttaa sertifikaattiin oikeuttavan tuloksen.

Great Place to Work on kansainvälisesti tunnettu kehittämistyökalu, jonka Savonia on valinnut työyhteisön toiminta- ja johtamiskulttuurin pohjaksi. Savonian visiona on olla Suomen vaikuttavin ammattikorkeakoulu ja arvostamme tätä tunnustusta, joka on vaatinut koko henkilöstön sitoutumista kolmen vuoden kehittämistyöhön.

Kunniamaininta OAJ:n Vuoden koulu, oppilaitos tai päiväkoti 2020 –kilpailussa

​​​​​​​Savonia-ammattikorkeakoulu sai kunniamaininnan OAJ:n Vuoden koulu, oppilaitos tai päiväkoti 2020 –kilpailussa. Kunniamaininnan perusteina mainittiin mm. Savonian henkilöstön ja opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet. He ovat kunniamaininnan perustelujen mukaan aktiivisesti mukana Savonian kehittämisessä. Opinnot etenevät hyvin ja Savonia on kansainvälisesti kiinnostava opiskelupaikka. Oppilaitos on palkannut myös korkeakoulukuraattorin edistämään opiskelijoiden jaksamista ja hyvinvointia. Henkilöstön hyvinvointiin on satsattu monin erilaisin toimin.
​​​​​​​

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen laatuleima 2016

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti 2016 Savonia-ammattikorkeakoulun auditoinnin, jonka tuloksena Savonialla myönnettiin laatuleima. Savonian laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia. Laatuleima on voimassa kuusi vuotta alkaen 14.4.2016. Karvin sivuilla julkaistu auditointiraportti löytyy tämän sivuston linkeistä.