Aurinkoenergiakennoja pellolla

Savonia-artikkeli: Aurinkoenergian käyttö maatiloilla

#SavoniaAMK

Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää maatiloilla keräämällä energia kennoihin. Aurinkokennoja voidaan asentaa katoille, seinille ja pellolle tai vesistön ääreen. Aurinkoenergian keruussa tärkeää on pitää kennot puhtaana ja kohdistaa kennot auringon säteilyenergiaa kohden.

Aurinkoenergian hankinta vaatii investoinnin pitkälle aikavälille. Investoinnin kannattavuus on parempi mitä korkeampi sähkön hinta on. Aurinkokennojen hankinta kannattaa suunnitella tarkkaan. Huomiotavia asioita ovat mm. aurinkokennojen sijainti, koko ja maatilan sähkön tarve. Kannattaa miettiä mihin ylimääräisen energian käyttää. Edullisinta voi olla kerätä ylimääräinen energia talteen, koska siirto sähköverkkoon ei välttämättä ole kannattavaa. Sähköauton lataaminen on yksi vaihtoehto muuhun käyttöön menemättömän aurinkoenergian varastointiin tai hyödyntämiseen. Sähkönkulutuspiikkejä kannattaa siirtää niihin hetkiin, kun aurinkoenergiaa on eniten saatavilla.

Aurinkoenergiaa tuetaan maatalouden investointituilla ja tuen ehdot voi tarkastaa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Ehdoissa vuonna 2021 on määritetty aurinkoenergian vähimmäismäärä, joka tarkoittaa sitä, että järjestelmän on oltava vähintään 21 kW, jotta päästään minimitukeen. Lisäksi energialle on oltava käyttöä tuotantotoiminnassa. Kasvinviljelytiloilla on oltava esimerkiksi kesäaikaista heinän kuivatusta. Kotieläintiloilla energiaa käytetään yleensä navetassa oleviin toimintoihin. Neuvo2020- rahalla voit tehdä energiasuunnitelman esimerkiksi aurinkoenergian sopivuudesta maatilalla. Suunnitelman avulla voit miettiä energiatehokkuutta kokonaisuutena.

Voimalan sijoittaminen voidaan tehdä maa-asennuksena, joka on hieman kalliimpaa kuin kattoasennus. Maa-asennuksessa suuntaus, kaltevuus ja sijainti on mahdollista optimoida. Kattoasennuksessa aurinkokenno asennetaan katolle, jolloin on varmistettava, että kattorakenteet kestävät. Lisäksi on varmistettava että takuut ja vakuutukset ovat voimassa kyseisessä rakennuksessa. Saatujen kokemusten perusteella katolla ongelmana voi olla lumipeitteisyys, pöly ja kennojen sijainti yhdessä kohdassa, jolloin auringon valoa voidaan hyödyntää vain silloin, kun aurinko paistaa kohti kennoja. Lumipeitteisyys ja pöly katolla heikentävät kennon sähköntuottoa.

Seinäasennus sopii etenkin korkeisiin rakennuksiin. Sijainti kannattaa suunnitella tarkkaan, koska esimerkiksi kasvustot ja räystäät voivat varjostaa kennoja. Aurinkokennojen tehoa heikentää muun muassa kuumeneminen, maa-asennuksessa kuumenemista on vähiten. Eniten energiaa voidaan saada keväällä, kun hanget heijastavat valoa eikä kuumenemista ole.

Aurinkosähkön tuotannon kokemuksia maatiloilta- webinaari järjestettiin 2.12.2021 Maatila 2030 ja Innostu Tiedosta- hankkeiden yhteistyönä. Webinaarissa maatilat kertoivat kokemuksia aurinkosähkön käytöstä tilalla. Tilat ovat käyttäneet energian muun muassa lypsyyn, sähköauton lataamiseen ja kuivuriin. Kokemusten perusteella kannattaa etsiä tietoa, kilpailuttaa aurinkokennoon käytettävät osat ja huomioida miten eri varaosia on saatavilla.

Tekniikka muuttuu koko ajan ja rohkeimmat viljelijät ovat koonneet aurinkokennon onnistumisen ja erehdyksen kautta tilan tarpeet huomioiden.

Voit tutustua aiheeseen lisää, kuuntelemalla oheinen esitys aurinkosähkötuotannon kokemuksista maatiloilta. Tilaisuuden järjestivät Maatila2030- ja Innostu Tiedosta- hankkeet.

https://www.youtube.com/watch?v=ZecwgQlnK9I

Savofarm 4.0 hanke on tehnyt julkaisun aurinkoenergian kannattavuudesta tilatasolla. Kuvassa 2. esimerkki aurinkoenergian kannattavuudesta eräälle lypsykarjatilalle sähköyhtiö Väreen kanssa.

Artikkeli laadittu Tulevaisuuden maanviljelijät- hankkeelle, jonka ovat rahoittaneet Maa-ja metsätalousministeriö ja ELY-keskus.

Kirjoittajat:

Piia Kekkonen, lehtori, Savonia-amk

Henna Hyttinen, TKI-asiantuntija, Savonia-amk