Savonia-artikkeli: COHEHRE-konferenssi jälleen koolla koronan jälkeen

#SavoniaAMK

Useampi vuosi on vierähtänyt koronan rajoittamana kotona. Nyt keväällä 2022 päästiin jälleen tapaamaan COHEHRE-yhteistyökumppaneita Rotterdamissa pidetyssä konferenssissa. Konferenssin teemana oli ”Urban Health: Inclusion and sustainability in super-diverse cities.

Teema pohjautuu YK:n vuonna 2015 antamaan kehotukseen eriarvoisuuden vähentämiseksi niin maiden sisällä kuin maiden välillä. Kehotuksessa kannustetaan toimiin jotka varmistavat, että vuoteen 2030 mennessä kaikki ihmiset nauttivat rauhasta ja hyvinvoinnista. ”Leave no one behind” eli ”Älä jätä ketään jälkeen” on keskeinen lupaus vuodelle 2030 kestävän kehityksen tavoitteelle numero 10.  Käytännössä tämä tarkoittaa toimia köyhyyden poistamiseksi, syrjinnän ja syrjäytymisen lopettamista ja eriarvoisuuden ja haavoittuvuuden vähentämistä.

Rotterdamin kaupungille lupaus ”Älä jätä ketään jälkeen” tarkoittaa, että jokainen tässä kaupungissa tuntee olonsa kotoisaksi. Rotteradmin kaupunki haluaa olla osallistava kaupunki. Se on iso haaste kaupungille, jossa on yli 200 eri kansallisuutta. Rotterdamin yliopisto tekee tiivistä yhteistyötä paikallishallinnon kanssa tämän teeman parissa. Esimerkiksi opiskelijat osallistuvat teeman mukaisiin projekteihin ja tutkimushankkeisiin. Erityisesti konferenssi tarjosi tähän teemaan käytännön tutustumista konferenssin opiskelijoiden ohjemaan osallistuneille.

Savoniasta konferenssiin osallistui kaksi kätilötyön opiskelijaa, joiden oma tuleva opinnäytetyö sivuaa konferenssin teemaa. He pääsivät kansainvälisessä opiskelijaryhmässä sekä tutustumaan teemaan eri puolilla kaupunkia käytännön läheisesti ja valmistelemaan konferenssin loppuun osallistavan esityksen eri teemojen mukaisesti esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvan henkilön mahdollisuudet Rotterdamissa.

Konferenssi tarjosi teeman mukaisesti luentoja, mutta keskeisessä roolissa olivat COHEHRE:n eri työryhmien toiminnan kehittäminen. Tätä toteutettiin erillisissä työpajoissa eri teemojen mukaisesti.  Esimerkiksi COHEHRE-”tutkimusryhmä” tarjosi oman workshopin kehittämishankkeiden suunnittelusta ja totutuksesta. Työpajassa saimme kuulla esimerkkejä hyvistä hankkeiden käytänteistä ja myös hankkeissa kohdatuista haasteista. Työpaja eteni esimerkkien kautta johdatettuun keskusteluun. Esimerkiksi COHEHRE:n tutkimusryhmän kautta on mahdollista saavuttaa hankekumppaneita eri puolita Eurooppaa, kun valmistelee kansainvälistä hanketta. Tämä tarjoaa hyvän verkoston myös Savonian hankevalmistelulle.

Konferenssissa oli myös esillä Remote Therapy hanke, jossa Savonia on mukana. Hankkeen kehittämää verkkokurssia esiteltiin posterina. COHEHRE-konferenssi toimii hyvänä mahdollisuutena verkostoitua ja saada uusia yhteistyökumppaneita. Tämän lisäksi se tarjoaa erittäin hyvä mahdollisuuden esitellä Savonian sosiaali- ja terveysalan hankkeiden tuloksia.

Kirjoittaja:

Marja Äijö TtT, yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu