Savonia-artikkeli: Hankkeille jatkoa koulutusten muodossa

Alati muuttuva työelämä vaatii jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja kouluttautuminen on avainroolissa. Osin vallitsevan pandemiatilanteenkin takia yrityksissä on havaittu resurssipulan lisäksi myös puutteita osaamisessa. Savonia-ammattikorkeakoulu tekee työelämälähtöistä työtä tukien yrityksiä, esimerkiksi hankkeiden kautta.

Savonian TKI-toiminta työstää vuosittain kymmeniä hankkeita tutkien ja kehittäen yhdessä suomalaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Yhtenä osana monialainen TKI-toiminta tuottaa esimerkiksi luovien alojen osalta erittäin arvokasta tietoa ja keinoja yritysten kehittämiseksi. Mutta mitä tapahtuu, kun hanke päättyy? Jotta hankkeista saataisiin kaikki hyöty irti ja hanketyöntekijöiden tekemä arvokas työ saisi jatkoa, on yhtenä ratkaisuna koulutustuotteen luominen. Samalla tämä ratkaisu on myös vastaus työelämän osaamisen lisäämiseen.

Tässä kohtaa kuvaan astuu koulutuksen liiketoiminta, jonka tehtävänä on tuottaa työelämälle osaamisen kehittämiseen koulutuksia. Koulutustuotteisiin sisältyy niin alakohtaisia, kuin monialaisiakin koulutuksia, joita pyritään nostamaan tarjontaan suoraan työelämän tarpeista. Savonian eri yksiköiden yhteistyöllä taataan yritysten tarpeiden ja koulutuksentuotteiden löytyminen ja yhteensovittaminen.

Mistä koulutusideat sitten syntyvät?

Hankkeiden tavoitteena voi olla yksinkertaisesti uuden koulutustuotteen luominen, jolloin yrityksille saadaan tarjolle jo hankkeen aikana toimivaksi testattu koulutussisältö. Esimerkiksi Rakennusprosessin digitalisaatio-hankkeen yhtenä tavoitteena on toteuttaa rakennustuotannon digitalisointia edistäviä koulutuksia. Koulutusideat voivat toisaalta nousta myös hankkeen aikana tiedostetuista yritysten tarpeista.

Koulutusaihe voi olla itse hankkeeseen liittyvä lisäkoulutustarve, aiheeseen syventävää osaamisen kehittämistä tai kokonaan eri teemaan liittyvä kehityskohta. Tällaisten ideoiden pohjalta pystytään luomaan suoraan yrityksien kysyntää vastaavaa, yksilöityä koulutusta.

Kyseiset huomiot eivät ole täysin uusia oivalluksia. Savoniassa on jo entuudestaan toimintamalleja eri aloilta, joissa hankkeiden tuloksena on edelleen jatkettu yritysyhteistyötä ja organisaatioiden kehityksessä on oltu mukana muun muassa koulutustuotteiden muodossa.

Mainittakoon hyvänä esimerkkinä sosiaali- ja terveysalan hankkeesta noussut Savonian oma konsepti AVEKKI-koulutukset, jonka kysyntä on tänä päivänä suuri.
Savonian sisällä otetaan uusia askelia kohti sujuvampaa yhteistyötä ja ennen kaikkea paremmin yrityksiä ja yhteistyökumppaneita palvelevaa ammattikorkeakoulua. Yhteistyössä on voimaa!

Anne-Maria Moilanen, liiketoimintasuunnittelija