Kaksi opiskelijaa tekemässä ryhmätöitä.

Savonia-artikkeli: Hukka vie, muttei tuo

#SavoniaAMK

Lean-ajattelussa hukka tarkoittaa lisäarvoa tuottamatonta työtä eli toimintoja, jotka kuluttavat resursseja, mutta eivät tuota. Hukan eri muotoja on kahdeksan.

  1. Odottelu on yksi yleisimmistä hukista ja ehkä helpoin tunnistaa. Työ ei etene, kun sen tekijä joutuu odottamaan seuraavaa työvaihetta tai materiaalia, tuote odottaa jatkojalostusta, odotetaan päätöstä tai tiedon käsittelyä organisaatiossa työn jatkumiseksi. Rakentamisessa tätä hukkaa syntyy helposti, jos tarviketoimitukset eivät toimi samassa tahdissa rakentamisen kanssa.
  2. Ylituotanto eli tuottaminen varastoon, ennusteen mukaan tai ylimääräisten viallisten varalle on hukkaa. Samoin sellaisten tuotteiden tuotanto, joille ei ole markkinoita. Esimerkiksi maitotila kasvattaa uudistushiehoja yli oman tarpeen eikä niille ole ostajia.
  3. Tarpeeton kuljettelu, olipa kyseessä materiaali, keskeneräinen työ, valmis tuote tai tiedon tarpeeton siirtely henkilöltä toiselle, on hukkaa. Siihen kuluu aikaa ja resursseja työn etenemättä tai tuoton kasvamatta. Vilja varastoidaan kuivauksen jälkeen väliaikaisvarastoon ja siirretään myöhemmin toiseen ja sieltä käyttöön.
  4. Yli- tai virheellinen käsittely ovat hukkaa, mikä voi johtua tarpeettomista työvaiheista, tehottomasta käsittelystä huonon työkalun tai tuotesuunnittelun vuoksi. Myös ylilaatu on hukkaa.
  5. Tarpeettomat varastot eli liika raakamateriaali ja keskeneräiset tai valmiit tuotteet varastossa ovat hukkaa. Esimerkiksi ylivuotisiksi jääneitä rehupaaleja pellon reunat täynnä ilman käyttöä.
  6. Kaikki tarpeeton liikkuminen, jonka työntekijä joutuu tekemään etsiessään, kurotellessaan, pinotessaan, siirtäessään tavaroita tai asioita saadakseen varsinaisen työn tehtyä, on hukkaa. Työkoneen saadakseen on siirreltävä muita koneita tai tavaroita pois edestä.
  7. Viat eli viallisten osien tuottaminen tai korjaaminen ja virheellinen tieto ovat hukkaa. Koneiden huolto ennen ja jälkeen sesongin vie aikaa, mutta koneen särkyessä huoltamattomana kesken työhuipun hukka kertautuu ajallisesti ja rahallisesti.
  8. Työntekijän luovuuden käyttämättä jättäminen on hukka, sillä muillakin kuin työtä johtavilla on ideoita, taitoja, osaamista ja hyviä parannusehdotuksia työn sujuvuuden ja lopputuotteen laadun suhteen.

Teksti perustuu Niina Suurosen lean-koulutusmateriaaliin.

Kirjoittaja:
Eeva-Kaisa Pulkka
Teksti on julkaistu aiemmin Maatilan Pellervon numerossa 8/22.