Tekniikan opiskelija opiskelemassa.

Savonia-artikkeli: Hyvä Moodle-kurssi ei ole labyrintti, vaan ohjaa ja innostaa

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Millainen on opiskelijaystävällinen Moodle-kurssi? Kysymystä pohdittiin 12.10. Savonian Opiskelijan ääni -webinaarisarjan ensimmäisessä osassa. Keskustelun alusti ympäristötekniikan insinööriopiskelija Anna Soukkamäki. Taustaksi alustukselle hän oli käynyt keskustelua eri alojen opiskelijoiden ja opettajienkin kanssa.

Tämä juttu on kooste Annan alustuksesta ja sen jälkeisestä keskustelusta ryyditettynä muutamilla kirjoittajan ajatuksilla.
Moodle on Savonian tärkeimpiä opiskeluympäristöjä, joten sillä on suuri merkitys opiskeluhyvinvoinnille ja sille, ahdistuuko opiskelija kurssiviidakossa vai eteneekö innostuen ja oppien. Opiskelijaystävällinen Moodle-kurssi tukee opiskelijaa ja auttaa ajankäytön suunnittelussa. Kysymys on myös opiskelun saavutettavuudesta.

Selkeä kurssi auttaa opiskelijan arjessa – ja helpottaa myös opettajan työtä

Kun opiskelun arki vyöryy muun elämän ohessa päälle, selkeä kurssi auttaa selviämään opinnoista. Tärkeimmät opiskelua sujuvoittavat asiat on hyvä sijoittaa kurssin pariin ensimmäiseen osioon ennen varsinaiseen aiheeseen menemistä. Näitä ovat mm. tieto aikatauluista, opiskelutavoista, tavoitteista ja tehtävistä sekä opettajan yhteystiedot.

Opiskelijat toivovat, että vastaukset konkreettisiin opiskeluun liittyviin asioihin löytyvät nopeasti ja helposti, jotta aikaa ei mene asioiden etsimiseen. Selkeys on sekä opiskelijan että opettajan etu. Jos opiskelija ei löydä Moodlesta vastauksia kysymyksiinsä heti, esimerkiksi etsiessään tehtävien palautusaikoja, hän joutuu kysymään opettajalta selvennystä. Nämä ylimääräiset kyselyviestit kuormittavat sekä opettajaa että opiskelijaa.

Opiskelija katsoo kameraan ja hymyilee.

Informaatio lähiopiskelukertojen läsnäolovelvoitteista ja siitä, millä kerroilla voi osallistua myös etänä, vähentävät yhtä lailla opettajalle tulevia kyselyitä. Tieto lähituntien sisällöistä auttaa itseopiskelussa, jos jokin kerta jää vaikkapa sairauden takia väliin. Infon perusteella on mahdollista kiriä kiinni opiskeltuja aihealueita itsenäisesti.

Kurssin suoritusvaatimukset ja arviointikriteerit sujuvoittavat opiskelua. Erityisen tärkeää on, että tieto palautettavista tehtävistä on tosi hyvin esillä ja tiedossa kurssin alusta lähtien. Tehtävien etsiminen materiaalien seasta on Annan mukaan opiskelijalle kuormittavaa ja saattaa johtaa pahimmassa tapauksessa jopa opintojakson keskeyttämiseen.

Kurssit kurssin sisällä tai piilossa olevat tehtävät aiheuttavat turhaa stressiä

Opiskelijan näkökulmasta Moodle-kurssi, jossa on pieniä kursseja kurssien sisällä, on hankala – kuin labyrintti. Kun sellaisia saattaa olla yhtä aikaa opiskeltavana useita, menee energiaa turhaan yritykseen hahmottaa kokonaisuutta.
Keskustelussa nousi esille, että opiskelun kokoamisessa Moodlessa puolivuosikokonaisuuksiksi ei kuitenkaan ole samasta asiasta kyse.

Ajallisesti yhtä aikaa opiskeltavien opintojaksojen koonti ankkuroi opetussuunnitelman opinnot kokonaisuuksiksi ja auttaa opiskelijaa hahmottamaan yhteyksiä, kun jokainen opintojakso kuitenkin on oma kurssinsa. Kaikkien tehtävien aikatauluttamista puolen vuoden ajalle pidettiin toimivana menettelynä.

Toinen opiskelijoille yllätyksiä tuottava asia ovat eri aikaan avautuvat kurssin aihealueet. Piilossa olevat tehtävät vaikeuttavat opiskelijan ajankäytön suunnittelua, kun yhtäkkiä voi pompsahtaa iso määrä uusia tehtäviä, jotka ovat olleet piilossa. Tässäkin tapauksessa ennakkotietona kurssin alussa listatut tehtävät auttavat hahmottamaan kurssin vaatimaa työmäärää.

Opettajan asenteella on iso merkitys

Annan välittämä viesti opettajille oli, että opiskelijat arvostavat heidän osaamistaan ja ammattitaitoaan. Motivoivalla opetuksella ja opettajan kannustavalla asenteella oppimiselle iso merkitys. Kannustuksen voi rakentaa myös Moodle-kurssille, olipa kyseessä päivä-, monimuoto- tai verkko-opiskelu.

Opettajan innostus opiskeltavaan asiaan tarttuu, toisaalta opetus saattaa myös kokonaan sammuttaa kiinnostuksen jotain asiaa kohtaan. William Butler Yeatsin lausahduksen mukaan ”Opettaminen ei ole astian täyttämistä, vaan liekin sytyttämistä”, ja tuo toimii myös Moodle-kursseja rakennettaessa.

Opiskelijan ääni kuuluu webinaarisarjassa

Savoniassa opiskelijat ovat keskiössä. Tuota periaatetta noudattaen järjestetään kolmen opiskeluhyvinvointiin liittyvän webinaarin sarja, jossa opiskelijat ovat äänessä oman opiskelunsa asiantuntijoina.

Opiskelijan ääni -webinaarisarjan seuraavat osat ovat

  • Monimuoto- opiskelijan elämän paletti – mitkä tekijät tukevat opiskelua monimuoto- opiskelussa? Tammikuu 2023
  • Opinnäytetyö loppurutistuksena. Helmikuu 2023

Webinaarisarjan järjestää opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoittama MoniTori-hanke.

Kirjoittaja:

Marja Kopeli, koulutusasiantuntija, jatkuva oppiminen, Savonia-ammattikorkeakoulu