Savonia-artikkeli: Ihmeen hyvää ikäihmisille ja opiskelijoille Iisalmessa

Iisalmessa vietettiin lokakuun ensimmäisellä viikolla Ihmeen hyvää ikäihmisille -viikkoa. Tällä viikolla jalkautettiin Iisalmen 130 -vuotisjuhla eri puolille Iisalmea sinne, missä ikäihmiset asuvat ja elävät. Savonia-ammattikorkeakoulu, Ylä-Savon Vakka ja mukana olleet yhdistykset toteuttivat viikkoa yhdessä. Ylä-Savon Vakka tukee vammais-, potilas- ja kansanterveysyhdistyksiä alueellaan. Se on tehnyt Iisalmessa yhteistyötä myös oppilaitosten kanssa.

Savonian toisen vuoden sosionomiopiskelijat järjestivät toimintatuokioita eri puolilla Iisalmea. Samalla viikolla vietettiin valtakunnallista Vanhustenviikkoa. Viikon teemana oli ”Luonto antaa voimaa”. Toimintatuokioiden teemoiksi valikoituivat luonto ja 130 -vuotias Iisalmi. Tavoitteena oli toteuttaa ikääntyneiden hyvinvointia tukevaa ja osallistavaa toimintaa.

Opiskelijoilla on tänä syksynä ollut opintojakso Sosiaalinen kuntoutus ja toimintakyvyn vahvistaminen, mihin ko. toimintatuokioiden suunnittelu ja toteuttaminen liittyivät. Opiskelijoiden tavoitteena oli oppia ohjaamaan ryhmätilanteissa ikääntyneitä ihmisiä ja tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Toimintapisteinä oli niin kylätaloja kuin hoitoyksiköitä.

Aurinkokartanossa mietittiin Iisalmen hyviä puolia.

Opiskelijat jalkautuivat ryhmissä Mäkituvalle Sourunsaloon, Honkamäen seurantalolle ja Pörsänmäen nuorisoseurantalolle. Kotona asuvia ikääntyneitä tavattiin myös Iisalmen invalidien kerhohuoneella, Tuulihatussa, Brofeldtintien kerhohuoneella, seurankuntatalolla ja Työväentalolla. Opiskelijat jalkautuivat myös Hoitokoti Kultasirkkuun, Aurinkokartanolle ja Vetrean uuteen hoitokotiin. Jotkut suunnitellut toimintatuokiot valitettavasti peruuntuivat koronasta tai ilmoittautuneiden vähäisyydestä johtuen.

Ryhmät ja ryhmien toimintatuokioiden toteutuspaikat arvottiin koululla. Olimme etukäteen saaneet tietää mukanaolevista toimipaikoista. Mukana toimintojen suunnittelun aloitustunnilla oli myös Ylä-Savon Vakan järjestösuunnittelija Harriet Kiuru, joka antoi opiskelijoille mm. lisätietoja toimintapisteistä ja yhteyshenkilöistä. Tämän jälkeen kukin opiskelijaryhmä otti itse yhteyttä toimintapisteeseen ja suunnitteli toiminnan sinne sopivaksi. Monet järjestivät Iisalmi- ja luontoaiheisia tietovisoja. Tuolijumppaa oli ohjelmassa useissa paikoissa.

Monessa paikoissa myös askarreltiin liittyen päivän teemaan. Jossakin mukana oli live-musiikkia, joka oli koronaeristyksen jälkeen hieno kokemus.

Honkamäen seurantalolla osallistujat pääsivät rakentamaan yhdessä Iisalmi -puuta.

Monilla opiskelijoilla ei ollut entuudestaan lainkaan kokemusta vanhempien ihmisten ohjaamisesta ja yhteistyöstä heidän kanssaan. Toki joukossa oli aikaisemmalta koulutukseltaan mm. lähihoitajia, joilla on työkokemusta vanhusten kanssa toimimesta, nyt hekin pääsivät syventämään ohjausosaamistaan. Opiskelijat kokivat oppineensa luontevaa ohjausta ikääntyneiden parissa. Opiskelijat kokivat oppineensa myös suunnittelun ja organisoimisen tärkeyttä. Innostaminen koettiin myös tärkeäksi oppimiskokemukseksi.

Monet oppivat myös varasuunnitelmien tärkeyttä, varsinkin kun osallistujamäärät poikkesivat ennakkotiedoista tai tilaisuus peruuntui osallistujien puuttumisen vuoksi.

Oli ihanaa huomata, miten pienellä saimme aikaan niin paljon iloa ja piristystä heidän päiväänsä. Toimintatuokion järjestäminen oli mielestäni mahtava kokemus ja palautteen ansiosta siitä jäi todella hyvä mieli!

Opiskelijat saivat paljon hyvää palautetta viikon toimintaan osallistuneilta. Sosionomiopiskelijat kokivat, että olivat onnistuneet järjestämään hyvinvointia tukevaan ja osallistavaa toimintaa. Kaiken kaikkiaan opiskelijoiden toimintatuokiot kokosivat noin 200 ikääntynyttä eri puolilta Iisalmea. Ilman tällaista jalkautuvaa yhteistyössä tapahtunutta toimintaa nämä ikäihmiset olisivat jääneet osattomaksi 130-vuotiaan Iisalmen juhlinnasta. Nyt he saivat nauttia ohjelman lisäksi myös Iisalmen kaupungin tarjoamista juhlakahveista.

Sosiaalialalla tarvitaan paljon yhteisöosaamista ja vuorovaikutustaitoja. Tällaiset työelämän kanssa yhteistyössä toteutettavat projektit tuottavat omalta osaltaan tätä osaamista.

Kirjoittajat:

Kristiina Kukkonen, sosiaalialan lehtori

Tuula Niskanen, sosiaalialan lehtori