Kaksi röntgenhoitajaopiskelijaa harjoittelemassa.

Savonia-artikkeli: Kansainvälisyyttä verkostosta terveysalan opintoihin

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Matka Espanjaan Madridiin 30th Florence Network Annual Meeting FNAM2023 verkostopäiville ja konferenssiin starttasi 23.4.23 Kuopiosta. Florence Network (FN) on eurooppalainen sairaanhoitaja- ja kätilökoulutuksen verkosto (kuva 1), jossa on esihenkilöitä, opettajia ja opiskelijoita yli 18 maasta ja yli 50 korkeakoulusta Euroopasta. Savonia on ollut verkoston jäsen vuodesta 2008 lähtien. Verkostopäivät pidetään vuosittain vaihdellen eri jäsenmaassa. Savonian verkostopäivät vuonna 2020 peruttiin COVID-19 pandemian takia, mutta vuonna 2021 Savonia järjesti verkostopäivät virtuaalisesti. Tänä vuonna päästiin verkostopäiville ihan ”livenä” ja Madridissa niille osallistui 135 opettajaa ja 62 opiskelijaa. Verkostopäivien pitopaikkana oli yksityisen yliopiston terveysalan San Rafael Campus (kuva 2).

Savoniasta oli verkostopäivillä tänä vuonna kaksia opettaja- ja kaksi opiskelijaedustaja. Savonian iloiset osallistujat kuvassa 3. Verkostopäivien päättyessä 28.4.23 pohdimme ko. FN koulutuksen verkostossa, kuten muissakin verkostoissa, toimimisen merkitystä kansainvälisyyden lisäämisessä opintoihin. Kansainvälisyys on läsnä koko ajan verkostopäivillä, jossa keskeistä on yhteisten keskustelut, monenlaisten kokemusten vaihto liittyen eri maiden koulutuksiin ja harjoitteluihin. FN verkostossa on mukava ja avoin ilmapiiri. Jo heti viikon alussa saimme tutustua verkoston jäseniin, uusiin ja vanhoihin, ja opiskelijat myös kokoontuivat vielä ryhmänään ja tutustuivat lisää toisiinsa. Opiskelijat majoittuivat kaikki samassa hostellissa 6-8 hengen huoneissa, joten opiskelijat tulivat hyvinkin tutuiksi toisilleen. Verkostopäivillä opiskelijat järjestivät myös yhdessä vapaa-ajan toimintaa, kuten yhteistä ruokailua, kaupunkiin tutustumista tai piknik-tapahtumaa puistoissa.

Verkostossa ollaan yhteisen asian eli koulutuskysymysten ympärillä, joten verkostotyö lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta yli maiden ja kulttuurirajojen. Perinteinen verkostopäivien osallistujien yhteiskuva vahvistaa yhteyttä. Opiskelijoista otettiin myös oma yhteiskuva (Kuva 4). Tapasimme päivillä myös Belgiassa työskentelevän suomalaistaustaisen opettajan, joka myös puhui suomea. Oli todella kiva vaihtaa ajatuksia Suomeen liittyvistä asioista. Opiskelija- ja opettajavaihdoista verkoston jäsenten kesken ollaan kiinnostuneita. Myös vaihtomahdollisuudet Suomeen kiinnosti muun muassa Pohjois-Italiasta. Vaihdoimme yhteystietoja ja lähetimme viestin eteenpäin KV-koordinaattorillemme, joten yhteistyö on nyt käynnistymässä. Kätilötyön workshopissa oli mukava tunnelma ja siellä ideoitiin tulevaisuuttaa kätilöjäsenten näkökulmasta. Opettajat ja opiskelijat innovoivat, miten verkostoon saataisiin lisää kätilötyön opettajia ja opiskelijoita. Sovittiin ensimmäinen kätilötyön opettajien etätapaaminen ensi syksylle, jossa jo suunnitellaan kätilötyön näkökulmasta ohjelmaa ja yhteistyötä seuraavaan FNAM2024 tapaamiseen Kreikkaan.

Verkostopäivillä pidetään sekä opettajaverkoston kokouksia, että opiskelijoiden kokouksia ja niissä käsitellään verkoston toimintaan liittyvistä kehittämiskohteista. Tämä avartaa eri maiden näkemyksiä. Tänä vuonna verkoston toimintaan lisättiin syksyinen virtuaalitapaaminen, jonka ansiosta kansainvälinen koulutusyhteistyö sekä kehittämis- ja tutkimustyö etenevät vahvemmin. Lisäksi konferenssin erilaiset workshopit ja suulliset ja posteriesitykset tuovat esille uutta tietoa koulutusten toteuttamisesta, kehittämisprojekteista ja tutkimuksista, jotka antavat vertailevaa ja myös uudenlaistakin näkökulmaa ja ideoita myös omien opintojen ja koulutusten kehittämiseen.

Verkostopäivillä oli yhteisiä ja eriytettyjä luentoja ja työpajoja. Opiskelijoiden omat luennot ja työpajat olivat mielenkiintoisia, ja jokainen sai valita työpajan oman mieltymyksensä mukaan, johon halusi osallistua. Yhdessä työpajassa oli esimerkiksi esillä “työkalu”, joka oli kehitetty terveydenhuollon ammattilaisille tunnistamaan äidin masennuksen Baby Blues -vaiheessa. Opiskelijoiden yhteisillä luennoilla kukin osallistuja sai kertoa oman maansa toimintatavoista. Muun maussa keskusteltiin siitä, miten äitiä huomioidaan mielenterveysasioissa raskausaikana, synnytyksen jälkeen ja vauvan neuvolakäyntien yhteydessä. Oli todella mukava kuulla muiden maiden toimintatapoja ja huomata, kuinka hyvällä mallilla muihin maihin verrattuna Suomi on tässäkin asiassa ja miten ainutlaatuinen palvelu perheille on meidän neuvolatoiminta.

Opiskelijoiden näkökulmasta on etuoikeutettua saada tietoa muiden maiden terveydenhuollosta sekä koulutuksesta. On myös hienoa olla mukana monikulttuurisessa toiminnassa sekä kartuttaa omaa kielitaitoa. Kansainvälinen toiminta edistää opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja lisää opiskelijan vuorovaikutustaitoja. Kommunikointi eri kielellä ja epävarmuuden sietäminen vahvistavat opiskelijan itseluottamusta. Kansainvälisissä tapahtumissa pitää tulla toimeen monenlaisten ihmisten kanssa sekä pystyä näkemään asiat omaa kokemusta laajemmin. Kaiken kaikkiaan verkostotapaaminen oli antoisaa. Pystyimme luomaan uusia kansainvälisiä tuttavuuksia ja jatkamaan yhteistyötä ja työskentelyä verkostossa.

Kirjoittajat:

Hoffrén Päivi, lehtori, kätilötyö
Jokelainen Merja, lehtori, hoitotyö
Turunen Senja, kätilöopiskelija TK20KP
Väyrynen Helmi, sairaanhoitajaopiskelija SN22SM