Savonia-artikkeli: Kohti avoimempaa työyhteisöä

Vuoden 2021 aikana kirjoitin Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen verkkosivuille blogisarjaa, joka kulki nimellä ”Puhumalla paras työyhteisö”. Vuosi on nyt vaihtunut ja on aika katsoa taaksepäin ja kerrata, millaisia asioita blogisarjassa onkaan käsitelty.

Kuten blogisarjan nimikin sen kertoo: puhuminen ja vuorovaikutus liittyvät kaikkiin blogisarjan osiin – tavalla tai toisella. Monet asiat ovat tuttuja ja tunnistamme vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä arjessamme. Mutta siltikin – joskus on hyvä pysähtyä pohtimaan omaa toimintaansa ja sitä, miten työyhteisö yhdessä voisi kehittää toimintaansa niin, että vuorovaikutus toimisi entistäkin sujuvammin. Pääsanomana kaikissa blogisarjan osissa on se, että puhumalla, yhteisesti sovituilla toimintatavoilla ja keskustelemalla me jokainen voimme olla osaltamme kehittämässä entistä toimivampaa työyhteisöä.

Blogisarja tarjosi osissaan erilaisia vinkkejä ja muistilistoja aiheisiin liittyen, joita jokainen työyhteisö voi ottaa tarkempaan tarkasteluun ja mietintään esimerkiksi tiimikokousten yhteydessä. Lisäksi blogisarja tarjosi aiheeseen liittyviä kirjasuosituksia. Vetovoimainen vanhustyö -hankkeessa on erilaisten valmennusten ja webinaarien yhteydessä sivuttu samoja aiheita ja valmennusmateriaaleihin voi palata hankkeen www-sivuilla osoitteessa vetovoimainenvanhustyo.fi. Kaikkiin aiempiin blogipostauksiin pääset tutustumaan alla olevista linkeistä.

Hankkeessa pilotoidaan tällä hetkellä myös Arvostavan vuorovaikutuksen valmennuskokonaisuutta, joissa aiheina on samoja sisältöjä. Valmennuksesta kuulette lisää kuluvan vuoden aikana.

Blogisarjan osa 1 Vuorovaikutuksella vetovoimaisuutta:

Blogisarjan ensimmäisessä osassa käsiteltiin toimivan työyhteisön tunnusmerkkejä. Useat tekijät näyttävät liittyvän avoimeen keskustelukulttuuriin ja työyhteisön turvallisiin ja kestäviin vuorovaikutustyyleihin. Jokainen työyhteisön jäsen voi vaikuttaa omalla toiminnallaan siihen, millaista omassa tiimissä/ työyhteisössä/ työpaikalla on tehdä työtä. Tarvitaan kuitenkin myös yhteisiä ja yhdessä sovittuja rakenteita – joskus myös uusien toimintatapojen kehittämistä, jotta vuorovaikutus ja keskustelukulttuuri voivat kehittyä entistä enemmän avoimuutta, turvallisuutta, toimivuutta ja kestävyyttä tukevaksi.

https://vetovoimainenvanhustyo.fi/blog_post/vuorovaikutuksella-vetovoimaisuutta/

Blogisarjan osa 2 Kivijalkaa avoimelle keskustelukulttuurille rakennetaan yhteisesti sovituilla askelmerkeillä:

Blogisarjan toisessa osassa tarkasteltiin vuorovaikutuksen pelisääntöjä ja yhdessä sovittuja rakenteita ja niiden merkitystä. Monissa lähteissä tiimin ja työyhteisön keskustelukyvykkyys ja rakentavan keskustelun taito on nostettu yhdeksi merkittävimmäksi menestystekijäksi ja sen on kuvattu vaikuttavan suoraan työyhteisön toimintakykyisyyteen ja tiimin sekä yksittäisen työntekijänkin hyvinvointiin. Blogista löydät vinkit, miten pääset alkuun!

https://vetovoimainenvanhustyo.fi/blog_post/kivijalkaa-avoimelle-keskustelukulttuurille-rakennetaan-yhteisesti-sovituilla-askelmerkeilla/

Blogisarjan osa 3 SE FIILIS! Tunneilmapiiri ja sen vaikutukset työyhteisön toimivuuteen:

Kolmannessa osassa sukellettiin tunteiden maailmaan. Kun opitaan paremmin tiedostamaan ja sanoittamaan tunteita, ja luomaan rakenteita ja tietoisia toimintamalleja, joissa on huomioitu myös tunteet, on se askel kohti hyväksyvämpää, turvallisempaa ja arvostavampaa työyhteisöä. Se luo pohjan luottamukselle ja päästään taas askel lähemmäs parempaa ja toimivampaa työyhteisöä, jossa kaikilla on hyvä ja turvallinen olo olla oma itsensä. Tämä luo pohjaa taas keskustelukulttuurille, joka tuottaa hyvinvointia ja uudenlaista puhetta koko työyhteisöön. Työyhteisö alkaa olla enemmän kuin osiensa summa.

https://vetovoimainenvanhustyo.fi/blog_post/se-fiilis/

Blogisarjan osa 4 Vanhustyön haastavissa kohtaamisissa tarvitaan erityisiä taitoja!

Neljännessä osassa käsiteltiin keskusteluälykkyyttä ja haastavia vuorovaikutustilanteita. Avoin ja hyvinvoiva tiimi ei suinkaan ole aina ristiriidaton, vaan tarvitaan luovaa kitkaa, kriittistä keskustelua, jotta tiimi voi kehittyä. Tutkimusten mukaan juuri kriittisten keskustelujen käymisen taito ennustaa tiimin menestystä ja hyvinvointia. Keskusteluälykkäässä tiimissä/ työyhteisössä on taitoa käydä myös haasteellisia tai kriittisiä (paineisia) keskusteluja. Tämä taito pitää sisällään myös osin konfliktien ratkaisun taitoja.

https://vetovoimainenvanhustyo.fi/blog_post/vanhustyon-haastavissa-kohtaamisissa-tarvitaan-erityisia-taitoja/

Kirjoittaja Heli Kekäläinen, TKI-asiantuntija, vanhustyön asiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

#puhumallaparastyöyhteisö