Savonia-artikkeli: Kohti hiilineutraalia ammattikorkeakoulua

Hellekesän ja lämpöennätysten jälkeen kampuksille palatessa olemme lukeneet uutisia, joissa viitataan kaikkien aikojen kattavimpaan selvitykseen ilmastonmuutoksen maailmanlaajuisista vaikutuksista. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) uuden raportin mukaan maapallon lämpeneminen johtaa laajoihin ja nopeisiin muutoksiin maalla, merissä ja ilmakehässä. Raportin mukaan tällä vuosikymmenellä päästöt pitäisi puolittaa jolloin pystytään vielä vaikuttamaan.

Hiilijalanjäljen pienentäminen on tärkeä osa ratkaisua tässä kamppailussa ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja ekologisen kestävyyden säilymiseksi. Ammattikorkeakouluna olemme asettaneet tavoitteen siten, että olemme hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi ovat ammattikorkeakoulut tehneet yhteisen laskentamallin ja sitoutuneet seuraamaan päästövähennystoimenpiteiden vaikutusta.

Savonian hiilijalanjäljen laskenta aloitettiin vuodesta 2019. Ministeriön ohjauksen mukaan mukana laskentaan otettiin kiinteistöjen ja työmatkustamisen hiilijalanjälki. Vuonna 2019 Savonian tämän laskentaperusteen mukainen hiilijalanjälki oli 3659 hiilitonnia. Saman laskentapohjan mukainen hiilijalanjälki 2020 oli yhteensä 2350 hiilitonnia. 

Ennen koronaa Savonian hiilijalanjäljestä neljännes syntyi matkustamisesta ja loput kiinteistöistä. Koronan myötä matkustamisen hiilikuorma on pienentynyt ollen vain 3 % edellisen vuoden hiilijalanjäljestä. Merkittävin muutos hiilijalanjälkeen on kaukolentojen jääminen koronavuonna kokonaan pois.

Kiinteistöjen osalta yli puolet Savonian kiinteistöjen hiilijalanjäljestä on tullut Opistotien kiinteistöstä. Opistotien laskennallinen hiilikuorma oli 1411 hiilitonnia vuodessa eli kokonaisuuteen luopuminen tästä kiinteistöstä vähentää Savonian kokonaishiilikuormaa kolmanneksella. Myös tästä näkökulmasta luopuminen Opistotien kiinteistöstä vie meidät lähemmäs hiilineutraalia ammattikorkeakoulua.

Arenen Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu -julkaisun mukaan ammattikorkeakoulut ovat ilmastopositiivisia toiminnoissaan. Lähtökohtana on, että päästöjen vähentäminen on ensisijaista ja välttämätöntä. Koronan aiheuttama matkustusvähenemä ja luopuminen Opistotien kiinteistöstä toteuttavat osaltaan näitä IPCC:n ilmastotavoitteita.

Seppo Lyyra

talousjohtaja

Savonia-ammattikorkeakoulu